Executive MBA

 

 • Directors: Xavier Garcia i Laura Guitart
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Idioma: castellà
 • Preu: 12.000 €
 • Inici: setembre de 2024
 • Preinscripcions pel curs acadèmic 2024-2025 obertes fins al 15 de juliol de 2024

L’Executive MBA (EMBA) és un programa presencial que s’imparteix al llarg d’un any acadèmic. Aporta als professionals una visió àmplia sobre la direcció d’empreses, les habilitats i tècniques en la gerència de negocis en un entorn actual competitiu i cada cop més canviant i complex.

Vols fer un pas endavant en la teva carrera professional? L’Executive MBA de la Universitat de Barcelona et proporcionarà els coneixements i les habilitats que necessites per millorar el teu perfil de manera que puguis aspirar a posicions de direcció i lideratge.

El màster és de modalitat presencial, té una durada d’un sol any acadèmic, de setembre a juliol, i es dirigeix a professionals (emprenedors, empresaris, directors generals i càrrecs directius intermedis del sector empresarial) amb experiència prèvia i amb una noció àmplia i integral de les tècniques administratives i les habilitats executives exigides en l’administració i la direcció d’empreses en el mercat actual, tan complex, dinàmic i competitiu.


El programa atreu professionals d’arreu del món. De fet, el percentatge d’alumnes estrangers acostuma a ser superior al 90 %. L’idioma oficial del màster és el castellà, per la qual cosa cal tenir un bon domini d’aquest idioma.

La formació que proporciona el màster pretén enriquir la carrera d’aquells professionals que volen esdevenir líders empresarials en la societat d’avui dia. La metodologia emprada és pràctica, activa i altament participativa, i combina estudis de casos, debats, tutories, simulacions i conferències a càrrec d’experts. El curs s’estructura en nou mòduls successius que porten l’estudiant a elaborar un pla d’empresa.

L’horari de classes és de dilluns a dijous de 18,30h a 21,30h i puntualment, els divendres en aquest mateix horari i els dissabtes de 9h a 14h. Això permet als alumnes compaginar els estudis amb la feina.

L’oferta està limitada a 25 places. Aquest format de grup reduït garanteix una atenció individualitzada i un contacte directe i proper entre professorat i alumnat.

L’equip docent de l’Executive MBA està format majoritàriament per cèlebres professors universitaris amb una destacada trajectòria en el món acadèmic i professionals en actiu amb una experiència consolidada en empreses i organitzacions de renom.

L’Executive MBA s’adreça a professionals amb una experiència sòlida (emprenedors, empresaris, directors generals i càrrecs directius intermedis de les diferents àrees de l’empresa) i a altres professionals que vulguin aprofundir els seus coneixements sobre sistemes de gestió empresarial en el sector privat.

Tant si vols assolir una posició de lideratge a l’empresa com si vols ampliar la teva especialització tècnica, l’Executive MBA et permetrà fer un pas endavant en la teva carrera professional.

Només es valoraran les candidatures dels aspirants que compleixin els requisits següents:

 1. Titulació universitària oficial.
 2. Experiència laboral de tres anys com a mínim en càrrecs de responsabilitat.
 3. Domini del castellà.
 4. Habilitats de lideratge, visió global, experiència funcional i capacitat d’innovació.
 5. Capacitat per seguir un programa acadèmic exigent.

Programa acadèmic

El programa té un pes total de 60 crèdits i es divideix en nou mòduls, que alhora contenen diverses assignatures. Els mòduls són:

 1. Management
 2. Economicofinancer
 3. Legal
 4. Habilitats
 5. Operacions
 6. Màrqueting
 7. Recursos Humans
 8. Praxis
 9. Pla d’Empresa

En el Programa Acadèmic del màster, hi consten totes les assignatures que formen part de cada mòdul.

La docència, que té lloc al llarg d’un curs acadèmic, és presencial i l’assistència és obligatòria, en el sentit que per aprovar les assignatures cal assistir com a mínim al 80 % de les hores de classe corresponents.

Cal matricular-se a totes les assignatures del màster i aprovar-les en el mateix curs acadèmic.

Metodologia de l’Executive MBA

La metodologia docent de l’Executive MBA és essencialment participativa, es basa en les aportacions de professionals del món empresarial (executius i consultors) i d’acadèmics distingits, i combina diferents tipus d’activitats:

 • – debats a classe
 • – estudis de casos pràctics
 • – tutories individuals i en grups reduïts
 • – conferències a càrrec d’experts
 • – elaboració d’un pla d’empresa

Els mètodes d’avaluació són diversos —pot ser un examen final o un estudi de casos empresarial—, sempre en funció de l’assignatura i el professorat en qüestió. Cada assignatura té un programa específic, que es facilita als estudiants a l’inici del curs i que detalla el mètode d’avaluació que es fa servir en cada cas.

De manera general, un 75 % de la nota final del màster es calcula a partir de la nota mitjana obtinguda en les assignatures, i el 25 % restant resulta de la qualificació del pla d’empresa.

El curs acadèmic 2023-2024 va començar el setembre de 2023 i finalitzarà al juliol de 2024. L’horari de classes és de dilluns a dijous de 18,30h a 21,30h i puntualment els divendres en aquest mateix horari i els dissabtes de 9h a 14h. Les presentacions de el pla d’empresa, que es podran fer tant de manera presencial com en línia, es duran a terme al setembre. Pot consultar el calendari de classes previst per a tot el curs.

Com a estudiant del Executive MBA, t’incorporaràs a una classe de professionals amb experiència que volen donar una passa més enllà en les seves carreres professionals. En concret, compartiràs l’aula amb un grup divers d’emprenedors amb talent, empresaris, directors generals i càrrecs directius intermedis. El perfil acadèmic dels nostres estudiants és molt divers, tot i que la majoria vénen de l’àmbit de l’Administració i Direcció d’Empreses. La resta d’estudiants disposen de títols universitaris en àrees com l’Enginyeria, Dret, Economia, Psicologia, Recursos Humans, etc. Cada any, l’Executive MBA reuneix en torn als 25 estudiants de nacionalitats molt variades, principalment d’Amèrica, però també d’Europa i Àsia.

Coneix més a fons als nostres estudiants AQUÍ.

Atès que el contingut del màster té un plantejament variat, les àrees professionals a les quals dóna accés també són diverses: direcció general, comptabilitat, màrqueting, vendes, recursos humans i consultoria, entre d’altres.

L’Executive MBA està dirigit a professionals amb una experiència laboral consolidada que aspirin a posicions més ambicioses dins d’empreses i organitzacions. Una vegada finalitzat el màster satisfactòriament s’assoleixen els coneixements i les habilitats necessaris per assumir noves responsabilitats i gestionar equips i recursos empresarials d’alt nivell.

Entre els nostres antics alumnes destaquen els que han passat a ocupar càrrecs com ara els de director de comunicacions empresarials, responsable de departament de comptabilitat, director de vendes, director d’operacions o gerent administratiu en empreses capdavanteres, així com els que han creat les seves pròpies empreses emergents.

Preus

El cost de la matrícula de l’Executive MBA pel curs 2023-2024 és de 12.000 €, més 70 € en concepte de taxes administratives. Aquests preus són els mateixos per tots els alumnes. Al gener de 2023 es publicaran els preus i beques pel curs 2023-2024.

Aquest preu és el mateix per a tots els alumnes, independentment de la seva procedència. Un cop admesos, els candidats disposen de quinze dies per pagar el 10% de l’import de la matrícula com a paga i senyal per assegurar-se una plaça al màster.

En el moment de formalitzar la matrícula, hi ha la possibilitat de pagar íntegrament el 90% restant, o bé fraccionar el pagament i pagar un 50% aleshores i el 40% restant més endavant.

Beques

La UB Business School ha creat un programa de beques de cara a l’any 2023-24 adreçades a estudiants de l’Executive MBA amb un perfil destacat i les habilitats necessàries per a convertir-se en líders que influeixin en el futur dels negocis.

Les resolucions de les beques seran anunciades el 31 de juliol

 • Beques Talent Europeu

  El programa concedeix aquesta beca valorada en 3000€ a candidats/es amb nacionalitat d’algun dels Estats membres de la Unió Europea admesos/es en el programa que acreditin una experiència professional excel·lent, iniciativa emprenedora i visió innovadora.

 • Beques Dona Directiva

  El programa concedeix aquesta beca valorada en 3000€ per impulsar la carrera professional de les dones i promoure la seva transició cap a posicions de lideratge i alta gestió, contribuint a eliminar les diferències de gènere en els entorns professionals directius.

Sol·licitud

1. Per sol·licitar una beca els candidats/es han d’emplenar la següent sol·licitud i enviar-la per correu electrònic a business.school@ub.edu abans del 15 de juny de 2023. Aquells/es que compleixin els requisits podran presentar la seva sol·licitud a més d’una categoria, però només es concedirà una beca per persona.

2. La llista amb els candidats seleccionats es publicarà a la pàgina web del programa.

Podeu trobar informació sobre les beques oferides al web de la Universitat de Barcelona

Eduard Alemany Romagosa

Professor/a de l'EMBA

Eloisa Alonso Sanmartin

Professor/a de l'EMBA

Lluís Alsamora Esteban

Professor/a de l'EMBA

Juan Carlos Bailach Aspa

Professor/a de l'EMBA

Vicenç Bosch Güell

Professor/a de l'EMBA

Josep Maria Canyelles Pastó

Professor/a de l'EMBA

Margarita Cogolludo Latorre

Professor/a de l'EMBA

Josep Conesa Ballestero

Professor/a de l'EMBA

Jordi Damià Rey

Professor/a de l'EMBA

Sergi Estragues Sabaté

Professor/a de l'EMBA

Roger Font Espriu

Professor/a de l'EMBA

Xavier Garcia Marimon

xaviergarcia@ub.edu

Professor/a de l'EMBADirector/a de tesi del Doctorat d'EmpresaInvestigador/a

Isabel Molas

Professor/a de l'EMBA

Maria Carme Isanta Isanta

Professor/a de l'EMBA

Manu Arjó

Professor/a de l'EMBA

Ramon Montanera Mateu

rmontanera@ub.edu

Professor/a de l'EMBAProfessor/a del Màster d'Empresa Internacional

Cristina Palá-Vicarregui

Professor/a de l'EMBA

Merche Regany Terradellas

Professor/a de l'EMBA

Victor M. Rodriguez Ardura

Professor/a de l'EMBA

Sara Sampedro Escuer

Professor/a de l'EMBA

Miquel Serrano

Professor/a de l'EMBA

Maria Luisa Solé Moro

Professor/a de l'EMBA

Joan Tugores Ques

Professor/a de l'EMBA

Alfons M. Viñuela

Professor/a de l'EMBA

PREINSCRIPCIONS PEL CURS 2024 – 2025 OBERTES

El període de sol·licitud d’admissió s’iniciarà l’1 de desembre de 2023 i conclourà el 15 de juliol de 2024. Romandrà obert fins a assolir la capacitat establerta. Es recomana presentar la sol·licitud amb diligència per assegurar la seva participació en aquest programa.

Per fer la preinscripció en línia, hauràs de seguir els passos que es descriuen a continuació. Llegeix atentament la informació d’aquesta secció amb tots els passos a seguir:

Sol·licitud i admissió

PRIMER

Comprova que compleixes els requisits d’accés a l’Executive MBA.

SEGON

Omple el formulari de preinscripció a l’Executive MBA, mitjançant el qual la Comissió Acadèmica podrà avaluar la teva sol·licitud.

TERCER

Adjunta la documentació següent:

1. Currículum Vitae
2. Carta de motivació amb els motius pels quals es vol cursar el màster
3. Fotocòpia del document d’identitat o passaport
4. Expedient Acadèmic (per a la sol·licitud d’admissió n’hi ha prou amb presentar una còpia simple, però per a la matrícula cal presentar l’original o una fotocòpia compulsada).
5. El nom de dos professionals o companys que donin suport a la sol·licitud. Automàticament rebran un correu electrònic amb preguntes bàsiques sobre el perfil del sol·licitant
6. Vídeo de presentació del candidat (màxim 5 minuts) o entrevista amb els directors

En el vídeo has d’exposar els següents punts:

– Presentació de la teva trajectòria acadèmica i professional
– Motius pels quals vols realitzar l’Executive MBA de la UB Business School
– Quina serà la teva situació laboral durant el curs acadèmic

Matrícula

Els alumnes admesos al màster han de completar el procés de matriculació a l’octubre a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat un cop siguin a Barcelona. En el moment de matricular-se cal presentar els originals o les fotocòpies compulsades dels documents escanejats i enviats en la sol·licitud d’admissió.

Més informació sobre el procés de matrícula: Matrícula màsters i postgraus propis

Documentació necessària

En el cas d’estudiants amb titulacions universitàries espanyoles:

 • – Original o còpia compulsada del títol universitari i de l’expedient acadèmic
 • – Fotocòpia del DNI

En el cas d’estudiants amb titulacions universitàries estrangeres*:

 • – Original o còpia compulsada del títol universitari i de l’expedient acadèmic. Si aquests documents no estan en anglès, cal presentar-ne una traducció oficial legalitzada per via diplomàtica
 • – Fotocòpia del passaport o del NIE

*Per a més informació: Accés d’alumnes amb titulació universitària estrangera