Vés al contingut

Procediment de creació automàtica de cursos al Campus Virtual UB

Recordatori: A data 1 de juny, ja estan creades les categories de l'oferta formativa del curs acadèmic 2023-24. A primers de juliol, començarà la creació automàtica dels cursos del Campus Virtual UB, segons la planificació de GRAD, que s'enviarà a CEL.

L'actualització de l'eina CEL comporta uns canvis significatius en el procediment establert per a la creació de cursos al Campus Virtual.

S'ha sincronitzat l'oferta formativa que hi ha a GR@D amb l'eina CEL de creació de cursos al Campus Virtual UB. S'ha evolucionat per motius tècnics i per millorar la funcionalitat pel professorat:

a) D'una banda, s'ha pogut eliminar treballar amb vistes com fins ara, les quals actualitzaven la informació de CEL cada vespre, però que no reflectien l'oferta de GRAD que no "encaixava" amb les vistes. Ara la integració GR@D i CEL està basada en micro-serveis, fet que permet un manteniment més senzill i independent.

b) D'altra banda, els cursos es creen de manera automàtica en el campus virtual a partir de la informació de planificació introduïda en el GR@D per part dels/les Caps d’Estudis dels Graus i dels/les Coordinadors/es als Màsters, sense la necessitat de la intervenció del professor/a. El curs (o cursos) es deixa durant una setmana d'espera en CEL, a comptar des de la data en que són enviats des de GR@D els cursos, abans que aquesta creació sigui efectiva. Això es fa per que el professor/a pugui fer algun canvi abans de la seva creació en el campus virtual, com és el cas d'agrupar en una única aula virtual dos o més grups del GR@D.

Si no s'ha de fer cap canvi, no cal ni accedir a CEL doncs es crearà automàticament. Si no es vol esperar una setmana, pot crear-lo com fins ara entrant a CEL.

A continuació, trobareu detallat el funcionament que tindrà a partir d'ara l'eina per tal d'entendre millor aquestes modificacions en el seu ús:

1) Els Caps d'Estudis dels GRAUS i els/les Coordinadors/es dels Màster hauran de fer la integració GRAD-CEL a  l’aplicació GPOD (Programació docent), nou procediment.

2) Un cop l'oferta hagi estat validada, els professors rebreu un correu electrònic on se us explicarà que trobareu els cursos del vostre encàrrec docent, pendents de ser creats a CEL i que aquests es crearan automàticament un cop passats 7 dies des de la recepció del correu.

3) Aquests 7 dies serviran perquè els professors pugueu agrupar grups d'alumnes (G1,G2,T1,M4...) en un mateix curs, i evitar així la problemàtica de crear cursos amb grups separats que després voleu unificar.

4) Això vol no vol dir que hàgiu d'esperar sí o sí 7 dies per a què els vostres cursos siguin creats; doncs si accediu a la pestanya Pendents de CEL, veureu que teniu l'opció de crear manualment els cursos tot fent clic a +crea curs.

5) També podreu anul·lar els cursos que no vulgueu crear; això vol dir que, si decidiu unificar grups en un sol curs, els cursos que sobrin els podeu eliminar vosaltres mateixos des de la pestanya Cursos Pendents.

6) El procediment de demanar al S@U CRAI - Docència la creació manual dels cursos de tot el que ja figura a GRAD, ja no serà el més habitual, doncs el procediment establert és que el Cap d'Estudis ha de validar l'oferta formativa als Graus i el Coordinador/a als Màster. Si el/la Cap d'Estudis o Coordinador/a no han validat l'oferta a l’aplicació GPOD (Programació docent), heu de contactar amb ells/elles per a què ho facin. Tota la oferta formativa que no figura a GRAD, s'ha de continuar demananat la creació al S@U Docència - CRAI.

7) Cal recordar que amb aquesta millora funcional, també s'incorporen de manera automàtica els coordinadors de les assignatures en el curs del campus virtual (quan un mateix professor/a és a la vegada coordinador/a i professor/a de la mateixa assignatura, només s'inscriu amb el rol de professor, en l'aula corresponent del campus virtual). En cas que el coordinador de l'assignatura no necessiti fer cap gestió al curs d'un altre professor, aquest pot inactivar la seva participació, com amb qualsevol altre usuari, seguint les instruccions que trobarà aquí. 

Els coordinadors d'assignatures (rol) de GRAD poden crear i gestionar el cursos en CEL igual que ho fan els professors, de manera que si un curs s'ha creat sense professor assignat, ja sigui perquè és professorat novell que s'ha contractat després de la sincronització des de GPOD o pequè no tingués ben fet l'encàrrec docent, els podran afegir als cursos correpsonents des de CEL (Afegir participants).

En els cursos que surten a "Els meus cursos" i a "Cursos pendents" es mostra el rol del docent en el curs (professor o coordinador). En cas que en els cursos pendents el mateix docent tingui els dos rols en GRAD (professor i coordinador), només es mostra el que té més pes, que és professor.

ATENCIÓ: només s'envia a CEL qui està com a coordinador principal a GRAD. Si algú està com a  coordinador secundari, no tindrà aquest rol a CEL.

L'opció "Carrega estudiants" també apareix a les opcions "Els meus cursos". D'aquesta manera, qualsevol professor o coordinador pot forçar la càrrega si els alumnes no apareixen al curs del Campus Virtual. Recordeu que es pot consultar el Llistat de matriculats disponible al tauler del Campus Virtual per conèixer l'estat (inscrits o matriculats), així com la informació de GIGA (codi, grup i semestre). Per que els alumnes es carreguin, han de tenir l'estat de matriculats i coincidir les dades de GIGA amb les que apareixen a la Inscripció UB GIGA de CEL.

Per a qualsevol consulta o incidència heu de contactar amb la Unitat de Docència del CRAI, per telèfon (934034731) o per mail (udcrai@ub.edu)

Guia en format PDF on s'explica el procediment general (19 de Gener 2021) per crear els nous cursos al Campus Virtual i com gestionar els cursos a CEL, entre d'altres explicacions.

Enllaç de la notícia:

https://crai.ub.edu/ca/Noticies-butlleti/creacio-automatica-de-cursos-en-el-campus-virtual-de-la-ub

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte