Vés al contingut

Caducitat de les credencials dels alumnes

Les credencials dels alumnes no caduquen però sí l’adreça de correu corporativa personal (@alumnes.ub.edu).

L'adreça de correu corporativa personal es manté activa mentre l’alumne està matriculat i durant el curs acadèmic posterior a l’última matrícula efectuada. Passat aquest període es procedeix al seu tancament  i els correus s’esborren de manera permanent, així mateix l’alumne perd l’accés a la resta dels serveis del Núvol UB.

Si l’alumne es torna a matricular a la UB, l’adreça corporativa personal es reactiva amb les mateixes dades: NIUB, identificador i correu electrònic i l’accés al núvol torna a estar disponible tot i que sense cap de les dades antigues (correus, fitxers...).

Aquí trobareu més informació: Caducitat de credencials - ATIC - Universitat de Barcelona (ub.edu)

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte