Caducitat

 

Les credencials caduquen en funció del col·lectiu.

Els comptes caducats es desactiven i s’eliminen, aquesta acció suposa la supressió de totes les dades i els arxius emmagatzemats del correu i dels llocs de col·laboració. També representa la supressió del directori corporatiu.

Consulta la informació de sota per conèixer cada cas.

Les credencials caduquen quan acaba el teu contracte amb la Universitat. Una vegada caducades, disposes de 2 mesos de gràcia per accedir al teu correu personal corporatiu i altres serveis associats al Núvol UB.

Recorda que una excedència comporta una finalització de contracte.

Si es continua tenint vinculació amb la UB, però sense contracte, es poden demanar credencials com a personal extern.

Caduquen a l'any. El cap de departament o la unitat ha de fer una sol·licitud de renovació de les credencials.

Un mes abans de la seva caducitat, la persona afectada rep un correu electrònic informatiu. Una vegada caducades les credencials, disposa de 2 mesos de gràcia per accedir al seu correu personal corporatiu  i altres serveis associats al Núvol UB.

Les credencials caduquen cada any. Una vegada caducades, disposes de 2 mesos de gràcia per accedir al teu correu personal corporatiu i altres serveis associats al Núvol UB.

Uns dies abans que caduquin, rebràs un correu informatiu i pots demanar la  renovació a través del PAU.

 Si ets una persona que es jubila, encara que ens avisis amb antelació del seu interès en mantenir el compte, aquesta renovació no es pot tramitar fins que no s’arriba a la data de jubilació.

 Només es pot renovar el codi un cop finalitzat el mes, encara que et jubilis abans que acabi aquest, podràs demanar la  renovació però aquesta serà tramitada a dia 1 del mes següent.

Les credencials dels alumnes no caduquen però sí l’adreça de correu corporativa personal (@alumnes.ub.edu).

L'adreça de correu corporativa personal es manté activa mentre l’alumne està matriculat i durant el curs acadèmic posterior a l’última matrícula efectuada. Passat aquest període es procedeix al seu tancament  i els correus s’esborren de manera permanent, així mateix l’alumne perd l’accés a la resta dels serveis del Núvol UB.

Si l’alumne es torna a matricular a la UB, l’adreça corporativa personal es reactiva amb les mateixes dades: NIUB, identificador i correu electrònic i l’accés al núvol torna a estar disponible tot i que sense cap de les dades antigues (correus, fitxers...).

Les credencials caduquen quan deixes de ser soci d'Alumni UB.

Si tornes a ser-ho, les credencials es reactiven.

Les credencials temporals facilitades per l'Administració de Centre o la biblioteca tenen una validesa d'1 dia, 15 dies o 30 dies (com a màxim) en funció de la necessitat de la persona que les ha sol·licitat.

Les credencials tenen una vigència de 5 anys.

En cas de voler renovar-les, cal contactar amb el PAU.

En el cas d'adreces generades per a càrrecs, aquestes caduquen automàticament quan s'anul·la el càrrec.

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 Horari d'atenció:
Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00
 Si ets estudiant:
 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 
 Si ets antic alumne: