Vés al contingut

Com podem limitar el nombre de respostes a les preguntes de selecció múltiple?

En determinades situacions ens pot interessar restringir el nombre de respostes que es poden donar en una pregunta de resposta múltiple.

A priori aquesta opció és semblant a l'opció All-or-Nothing Multiple Choice Question, però no és exactament el mateix. Les respostes all or nothing funcionen de manera que, si l'alumne marca qualsevol opció incorrecta, la qualificació és zero.

Però, de la mateixa forma que les preguntes d'opció múltiple, aquestes tampoc permeten limitar el nombre de respostes.

Llavors, com podem fer-ho?

Per defecte, Moodle no permet fer aquest canvi; per tant, haurem d'inserir un petit codi Javascript al text de la pregunta que farà aquesta funció. Per fer-ho, cal seguir els següents passos:

 • Anem al banc de preguntes:

 

 • Creem una pregunta nova:

 

 • Tipus opció múltiple:
 •  

 • Afegirem el nom de la pregunta i a l'editor farem clic a la icona </> per poder introduir el codi Javascript:

 

El codi en qüestió és el següent:

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
  let $total = 0;
  $("div.answer input[type=checkbox]").each(function(){
    $(this).on('click', function(event) {
      if (!$(this).is(":checked")) {
        $total = $total - 1;
      } else if ($total <= 2) {
        $total = $total + 1 ;
      } else {
        event.preventDefault();
        event.stopPropagation();
      }
    });
  });
});
</script>

 

La línia que ens permet controlar el número de respostes possible és:

} else if ($total <= 2) {

En aquest exemple, el nombre màxim de seleccions que l'alumne podria fer seria 3, és a dir sempre una més que el nombre que inserim a la línia:

 

Una vegada inserit el codi, tornem a clicar al botó </> i introduirem el text de la pregunta amb normalitat, les possibles respostes i la qualificació de cadascuna d'elles.

Com veiem en aquesta imatge, l'alumne només podria seleccionar un màxim de tres respostes:

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte