Vés al contingut

Com puc fer servir una mateixa activitat per a grups i dates diferents?

Podem reaprofitar qualsevol activitat per fer-la servir per diferents grups i dates. 
Com ho podem fer?

Hem de fer servir, dintre de l’apartat de restriccions, un conjunt de restriccions.
Com exemple, agafarem un qüestionari:


Suposem que el volem fer servir pel grup de matí per al dia 21/3 a les 10:00h. a 12:00h. i pel grup de tarda el 28/3 a les 16:00h. a 18:00h..

Prèviament haurem d’haver creat els grups, en cas de que fossin diferents dels grups GIGA, que ja es creen per defecte de forma automàtica als nostres cursos. Aquí disposeu de una PMF per veure com crear grups de forma manual:

https://www.ub.edu/campusvirtualub/ca/pmf/com-puc-crear-grups-dalumnes

Una vegada tenim els grups, anirem a l’activitat concreta i editarem els seu paràmetres:

Fig1

I dintre de “Restriccions d’accés”, afegirem una restricció:

Fig2

Escollirem l'opció de “Conjunt de restriccions”:

fig3

Ara tornarem a repetir l'operació, i tindrem una pantalla similar a aquesta:

Fig4

on tindrem dos grups de restriccions. Ara procedirem a definir aquestes restriccions tal com hem definit a l’exemple:

Fig5

  •    La primera serà pel grup de matí el dia 21/3 a les 10:00h. Cliquem a afegir restricció de grup i afegim el Grup Matí. 
       Després afegim una restricció de Data i hora des de 21/3 a les 10:00h. i un altre fins les 12:00h.

Fig6

  •    Repetim l’operació pel grup de Tarda i el dia 28/3 del 16:00 a 18:00h.

Fig6

Ara només en queda configurar una part molt important de les restriccions d’accés: per defecte, Moodle deixa a les restriccions cal que concordin TOTES (el que vindria a ser l’operador AND ó “i”).
En el nostre cas, quedaria així:

Fig7

 

Si deixem aquesta configuració, seria impossible que es donés aquesta situació (tret que un alumne estigués als dos grups), ja que no es podrien complir els requisits, doncs l'alumne es troba en grups, dates i hores diferents.

Cal, doncs, canviar el “TOTES” per “QUALSEVOL DE”; llavors, l’operador canvia a OR “o” i el conjunt de restriccions funcionaria de forma correcta:

Fig8

 

Només caldria desar el canvis i podríem reaprofitar el qüestionari per més d’un grup. 

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte