Vés al contingut

Com puc inserir vídeos de YouTube, Vimeo i OneDrive amb l'editor Tiny al Campus Virtual

Com podem inserir vídeos de YouTube i Vimeo al nostre Campus Virtual?

Cal dir que totes dues plataformes ofereixen la possibilitat d'inserir un codi HTML del tipus:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/pEWJks-xU_s?si=P5paH39zwVIB3X-C" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Aquest codi HTML pot portar codi maliciós i és per aquest motiu que Moodle no executa el codi, això vol dir que tot i que amb rol de professor podeu veure el vostre vídeo correctament inserit al campus d'aquesta forma:

Fig 1

Els vostres alumnes no podran veure el vídeo i veuran una pantalla blanca:

Fig 2

Com podem evitar aquest problema?

L'editor Tiny del campus porta un connector multimèdia que fa que el campus reconegui de forma automàtica els enllaços de YouTube i Vimeo.

Si per exemple creem un recurs pàgina i anem a la icona multimèdia de l'editor:

Fig 3

se'ns obrirà una finestra emergent on només caldrà que inserim l'enllaç del vídeo d'aquesta forma:

Fig 4

En aquesta mateixa finestra podem definir altres característiques opcionals com poden ser la mida de la finestra del vídeo, els controls que han d'aparèixer i/o els subtítols per exemple.

Ara els alumnes podran veure el vídeo amb tota normalitat.

Fig 5

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte