Vés al contingut

Com solucionar els problemes d'importació de notes a les actes?

Actualment, el Campus Virtual UB permet la importació automàtica de les notes dels cursos a les actes del GIGA. Ara bé, perquè aquest procediment funcioni, cal tenir el qualificador correctament configurat, així com tenir tota la informació ben posada a CEL, per exemple.

A continuació, us mostrem els problemes més comuns i les seves solucions.

 

Errors a CEL

1. El/a docent no està donat/da d'alta a CEL amb rol "teacher"

A vegades, el/a docent està inscrit/a un curs des del Campus Virtual i no pas des de CEL. És necessari que sigui a CEL on s'hagi fet aquesta inscripció, ja que és aquesta eina la que està vinculada directament amb GIGA. Per fer-ho, només caldrà que el/a coordinador/a obri el curs amb l'eina CEL (cel.ub.edu) i, fent clic al botó "+", seleccioni "gestiona participants":


Un cop oberta la pàgina, s'haurà de seleccionar el botó "Inscriu participants" i cercar al/a docent per, posteriorment, inscriure'l al curs:


 

2. No està posat el quadrimestre a la informació GIGA de CEL

Comproveu sempre que, a la informació GIGA del curs, estigui posat el quadrimestre correcte. Són molts els cursos que no tenen determinat el quadrimestre a CEL i això provoca errors en el moment de traspassar les notes a les actes.

Per afegir el quadrimestre, heu d'anar al botó "+" i fer clic a "Gestiona inscripcions UB GIGA":


Quan s'obri la pàgina, feu clic al botó del llapis que trobareu a la columna "accions" del codi GIGA:


 

Ara, poseu el número 1 si és del primer quadrimestre, el 2 si és del segon o 0 si pertany a ambdós, i feu clic a "desa":


 

 

Errors al qualificador del Campus Virtual

3. La qualificació total es troba oculta

Les actes podran llegir el la nota total (final) del qualificador, si aquesta no es troba oculta. Podeu revisar-ho a la configuració del llibre de qualificacions, a l'apartat "total del curs". Feu clic al botó "edita" i reviseu que estigui visible:


 

4. Hi ha notes ocultes i el qualificador oculta el total si hi ha elements ocults

Hi ha ocasions en les quals els docents volen ocultar algunes notes i mostrar-ne d'altres. En aquests casos, en els quals sembla que el total sí és visible (però no ho és), cal canviar un paràmetre concret per tal que l'aplicació d'Actes sí pugui llegir el total del qualificador.

Aneu a "Paràmetres de les qualificacions del curs"


 

A l'apartat "Oculta els totals si contenen elements ocults", veureu que per defecte, el sistema els oculta. En aquest cas, feu clic al desplegable i seleccioneu l'opció "Mostra els totals excloent els elements ocults" i deseu els canvis:


 

5. Els intervals estan ocults

Un altre motiu pel qual les actes poden tenir problemes per llegir les notes del qualificador, és que els intervals estiguin ocults. Per canviar-ho, heu d'anar als "Paràmetres de les qualificacions del curs:

 

 

Un cop allà, aneu a l'apartat "Mostra els intervals" i feu clic a "mostra":

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte