Vés al contingut

Creació de qüestionaris bilingües

En aquest petit procediment us explicarem com podeu crear qüestionaris bilingües per al vostres cursos.

TRADUCCIÓ DE LES PREGUNTES I CREACIÓ DELS QÜESTIONARIS

Cal crear les preguntes en els dos idiomes i posar-les en categories diferents al banc de preguntes. En aquesta PMF trobareu explicat com funciona el banc de preguntes i com podeu crear preguntes des de zero:

COM FUNCIONA EL BANC DE PREGUNTES?

En el cas de que ja tingueu creades les preguntes i només fos necessària la seva traducció, podeu exportar les preguntes en format GIFT (teniu el procediment a la PMF anterior).

Això us generarà un document semblant a això:

Que podeu obrir en un processador de text, traduir-ho i tornar-ho a importar a una nova categoria del banc de preguntes amb el nou idioma:

En cas que les preguntes siguin únicament del format opció múltiple, us recomanen que feu servir com a format d'exportació el tipus Aiken, ja que generà un codi mes amigable:

Traduiríem el text i ho importaríem com a format Aiken de nou a Moodle.

Ara només caldria crear els qüestionaris amb les preguntes corresponents a cada idioma al Campus Virtual. En aquestes dues PMF teniu el procediment per crear un qüestionari i per afegir preguntes de forma aleatòria:

 

Configuració del qualificador

Recordeu que qualsevol activitat qualificable de Moodle genera una entrada automàtica al nostre llibre de qualificacions.
Aquest fet ens generarà un petit problema al nostre qualificador ja que tindrem una sèrie de qüestionaris que mai tindran qualificació, ja que l'alumne mai arribarà a fer-los. Per resoldre aquest problema tenim dues solucions:

  • Crear una subcategoria al llibre de qualificacions amb cada parell de qüestionaris, suposem castellà-català.
    En aquesta PMF teniu explicat com crear una categoria al llibre de qualificacions:
    Durant la creació de la categoria és molt important seleccionar com a mètode d'agregació la "Qualificació més alta" ja que només hi haurà qualificació en un dels dos qüestionaris.

La categoria hauria d'assemblar-se a la imatge següent:

  • La segona possibilitat és crear una categoria amb tots els qüestionaris (de les dues llengües) amb el mètode d'agregació que creieu adient, però clicant a "Mostra'n més" opcions, seleccionar la opció "Exclou les qualificacions buides". Això farà que Moodle no inclogui la qualificació dels qüestionaris descartats pel l'alumne (l'idioma no seleccionat) al càlcul de la qualificació de la categoria.
    Quedaria semblant a això:

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte