Vés al contingut

Dinamitzant les classes amb Zoom

El professorat pot fer servir una sessió de Zoom, no per impartir una classe tradicional a distància, sinò que amb l'alumnat a l'aula, pot usar aquesta sessió per a passar un seguit de preguntes a l'alumnat, qui des del mòbil, pot anar responent. Això pot ser molt útil per a treballar continguts de repàs abans d'un examen, per a copçar si s'han entès els conceptes exposats pel professorat, o també per a que l'alumnat doni la seva opinió sobre algun dels temes tractats.

Tot seguit us expliquem com podem fer-ho servir:

Primer de tot cal activar la pestanya Votaciones/cuestionarios al vostre portal de zoom.

Fig.1

Haureu de validar-vos al portal de zoom de la UB, podeu seguir aquesta PMF per fer-ho:

https://www.ub.edu/campusvirtualub/ca/pmf/validacio-zoom-amb-sso-de-la-ub#portalweb

Un cop validats heu de fer clic "Configuración" i a la pestanya "Reunión"

Fig.2

Ara haureu de fer scroll per la pantall fins trobar l'apartat "Votaciones/cuestionarios de la reunión" i activar-ho. 

Les opcions que teniu disponibles són:

 • Permitir que los anfitriones creen votaciones y cuestionarios avanzados.     
  Heu d'habilitar aquesta opció per tal de poder fer servir les votacions i qüestionaris.
 • Permitir que el anfitrión cargue una imagen para cada pregunta.      
  Trieu aquesta opció si voleu permetre que els amfitrions carreguin imatges a les enquestes/qüestionaris avançades que es creïn.
 • Permitir que el anfitrión alternativo añada o edite votaciones y cuestionarios.     
  Quan programeu una reunió amb amfitrions alternatius, podeu permetre que els amfitrions alternatius afegeixin, editin i baixin enquestes en una reunió.
 • Requerir que las respuestas sean anónimas.     
  Us permet fer que les respostres dels participants siguin sempre anònimes.
 • Permitir al anfitrión crear salas para grupos pequeños a partir de los resultados de la votación.     
  Permet que l'amfitrió de la reunió creï sales de treball basades en les respostes de l'enquesta dels participants. Per exemple, l'amfitrió de la reunió pot voler dividir les sales de treball en funció dels participants que comparteixen interessos similars. Els amfitrions poden establir un límit de quants participants es col·loquen a cada sala de treball i moure/intercanviar participants després de llançar les sales de treball.     
  Si voleu saber-ne més sobre les sales de treball podeu consultar la següent PMF:     
  https://www.ub.edu/campusvirtualub/ca/pmf/gestio-de-sales-grups-petits-breakout-rooms-en-zoom     
  Nota: Aquesta funció només està disponible amb el client de Zoom 5.13.0 o posterior.     

  Us recomanem que activeu les opcions "Permitir que los anfitriones creen votaciones y cuestionarios avanzados", "Permitir que el anfitrión cargue una imagen para cada pregunta" i "Permitir al anfitrión crear salas para grupos pequeños a partir de los resultados de la votación "

En aquesta captura podeu veure com quedaria una vegada configurat:

Fig4.

Si ara tornem a l'apartat "Reuniones" del menú de l'esquerra, veurem que ens apareix una nova pestanya anomenada "Votaciones/cuestionarios":

Fig5

Ara ja som en disposició de poder crear les nostres enquestes avançades i/o qüestionaris, però s'han de donar una sèrie de requisits previs:

 • Tenir habilitada la opció de crear votacions i qüestionaris avançats (pas previ d'aquesta PMF)
 • Darreres versions del client de Zoom i app per Androi i iOS 
 • Accés al portal web
 • La reunió ha de ser una reunió programada o una reunió instantània utilitzant el vostre identificador de reunió personal     
   

Limitacions quan creem enquestes avançades i/o qüestionaris:

 • Per defecte, només l'amfitrió de la reunió pot editar o afegir enquestes durant una reunió.      
  Si el rol d'amfitrió o coamfitrió es transfereix a un altre usuari, aquest usuari només podrà llançar enquestes ja creades. L'amfitrió alternatiu pot afegir o editar enquestes, però l'amfitrió ha d'habilitar la configuració per permetre que els amfitrions alternatius afegeixin o editin enquestes quan estableixin l'amfitrió alternatiu.     
  Fig7
 • Tots els participants de la reunió han de tenir la versió compatible o superior, o no podran veure o participar en una enquesta avançada o un qüestionari. Si no es pot actualitzar a la versió mínima, us recomanem que us afegiu a la reunió mitjançant el client web.
 • Podeu crear un màxim de 50 enquestes per a una sola reunió, i cada enquesta té un màxim de 50 preguntes.
 • Si es torneu a llançar una enquesta en una reunió, l'informe de l'enquesta només mostrarà l'últim intent. Si sabeu que haureu de llançar la mateixa enquesta dues vegades i voleu els dos conjunts de dades, penseu a crear una segona enquesta amb les mateixes preguntes que l'original per evitar llançar la mateixa dues vegades.
 • Les imatges que pugeu han de ser en format PNG o JPEG i no poden superar els 2 MB.     
     
   

 
 

Com crear enquestes avançades i qüestionaris.

Les preguntes d'una enquesta i/o qüestionari es poden crear abans de la reunió o fer-les durant una sessió en directe. Si creeu o editeu una enquesta durant una reunió en directe, se us dirigirà al portal web per completar el procés.

Anirem a la pestanya "Votaciones/cuestionarios" que hem habilitat a l'apartat anterior.

Farem clic a "+ Crear" i "Votaciones y cuestionarios avanzados"

Fig10

A la nova finestra,farem clic al títol per canviar el nom per defecte de la enquesta/qüestionari.

Fig11

Ara ja podem començar a afegir les nostres preguntes mitjançant el desplegable de la dreta.

Fig12

Els tipus de preguntes que podem afegir són:

 • Opción única: els participants a l'enquesta només poden seleccionar una de les respostes proporcionades. Les possibles respostes es poden enumerar totes alhora o en un menú desplegable.     

  Fig13     
   
 • Opciones múltiples: els participants a l'enquesta poden seleccionar diverses respostes proporcionades.     

  Fig14     
   
 • Coincidente: els participants a l'enquesta poden emparellar les indicacions del costat esquerre amb les respostes del costat dret. L'ordre de les preguntes i les respostes es pot ajustar segons sigui necessari. Es poden proporcionar fins a 9 indicacions per a cada pregunta, amb les possibles coincidències que oscil·len entre 2 i 9 opcions.     

  Fig15     
   
 • Orden de clasificación: els participants a l'enquesta poden classificar cada element en funció de l'escala proporcionada. Es poden proporcionar fins a 10 ítems per a cada pregunta, amb l'escala que permet un rang de 2 a 7 opcions.     

  Fig 16     
   
 • Respuesta corta: els participants a l'enquesta poden respondre amb una resposta curta. Es poden establir els caràcters mínims i màxims permesos per a la resposta.     

  Fig 17     
   
 • Respuesta larga: els participants a l'enquesta poden respondre amb una resposta llarga. Es poden establir els caràcters mínims i màxims permesos per a la resposta.     

  Fig 18     
   
 • Espacio para rellenar: els participants de l'enquesta se'ls presenten l'enunciat i un espai en blanc, demanant-los que omplin la informació que falten en funció de l'enunciat i d'un altre context proporcionat. Es poden afegir diversos espais en blanc i cada espai en blanc té el seu propi quadre de resposta.     

  Fig 19     
   

Escala de clasificación: els participants de l'enquesta reben una declaració o un tema, i després tenen l'oportunitat de valorar el tema en una escala determinada. El rang de l'escala es pot ajustar des del valor predeterminat d'1 a 10, i els extrems de l'escala es poden etiquetar per indicar en què es basa l'escala, per exemple Poc probable a Molt probable.     

Fig 19     

Amb les preguntes podem realitzar diferents accions:

 L'icona de la paperera esborra la pregunta.

Amb la icona dels tres punts  dintre de la pregunta, podem accedir a opcions addicionals:

 • Upload image: si l'administrador l'habilita, us permet pujar una imatge que es mostra a sota de la pregunta. Nota: les imatges han de ser en format PNG o JPEG. 
 • Duplicate question: Duplica la pregunta actual de l'enquesta.
 • Delete question: Esborra la pregunta

Amb la icona del llapis podem editar la pregunta

Si fem clic als tres punts de l'enquesta

Fig a 

podem accedir a les següents opcions:

 • Requerir que las respuestas sean anónimas: els participants de l'enquesta poden optar per tenir les seves respostes associades amb ells mateixos o per proporcionar respostes a l'enquesta de manera anònima.
 • Crear un cuestionario y establecer las respuestas correctas: consulteu la secció següent per a més detalls.
 • Añadir a la biblioteca de votaciones/cuestionarios: la vostra enquesta creada es desarà a una biblioteca d'enquestes/qüestionaris, on podreu accedir i reutilitzar-la per a futures reunions. Podeu anar a "Reuniones > Votaciones/cuestionarios" per veure aquest element.

Fig b

Com crear un qüestionari

Si voleu establir respostes correctes i poder veure si els enquestats han respos correctament, podeu convertir l'enquesta en un qüestionari.

Per fer-ho cal:

 • Creem una enquesta avançada seguint les passes indicades amb anterioritat.
 • Creem les diferents preguntes
 • Fem clic als tres punts de l'enquesta.
 • Fem clic a "Crear un cuestionario y establecer las respuestas correctas"     
  Fig c
 • Una vegada fem clic, el sistema ja ens permet indicar quina és la resposta/es correcta a cada pregunta com podeu veure a la imatge:     
  Fif d
 • Fem clic a "Guardar"

Nota: només les enquestes d'elecció única, d'elecció múltiple, de concordança i d'ordre de classificació poden establir una resposta correcta. Les preguntes de resposta curta i llarga requeriran una puntuació manual.

Com fer servir la pestanya (biblioteca) de votacions/qüestionaris

Des de la pestanya Votacions/qüestionaris podeu gestionar una biblioteca central de votacions/qüestionaris per a reunions. Podeu crear o editar enquestes i utilitzar-les per a les vostres sala de reunió personal (PMI) i/o reunions que no siguin PMI. Quan una enquesta es marca com a disponible per a totes les reunions, apareixerà a la llista d'enquestes que es poden llançar en una reunió.

Notes: 

 • Només podeu activar fins a 10 enquestes/qüestionaris per a les vostres reunions.
 • Per accedir a les enquestes creades a la biblioteca es requereix la versió 5.10.3 o superior del client de Zoom.

Per accedir només cal anar a Reuniones--> Pestanya "Votaciones/cuestionarios"

Fig.1

Una vegada creades les diferents enquestes i/o qüestionaris, des d'aquesta pestanya podem fer diverses accions:

 • Amb el botó Enable les podem activar o desactivar per tenir-les disponibles a les nostres reunions.
 • Podem editar-les amb el botó del llapis
 • Clicant als tres punts podem Duplicar-les i/o eliminar-les     

  Fig E

Accions per lots amb múltiples enquestes.

Si tenim creades diverses enquestes i/o qüestionaris, podem fer diverses accions alhora amb més d'una enquesta. Primer haurem de seleccionar les enquestes marcant la casella al costat esquerra del seu nom:

Fig F

Una vegada seleccionades podem:

 • Deshabilita per a les meves reunions: el botó a la part superior de les enquestes/qüestionaris seleccionats ens permet desactivar-les  i no estaran disponibles per a les nostres reunions.     
  Fig H
 • Habilita per a les meves reunions:  el botó a la part superior de les enquestes/qüestionaris seleccionats ens permet activar-les  i estaran disponibles per a les nostres reunions. Fig G
 • Duplicar: les enquestes/qüestionaris seleccionats es duplicaran.      
  Fig I
 • Eliminar: s'eliminaran les enquestes/qüestionaris seleccionats.     
  Fig J

Filtratge de Enquestes/qüestionaris

Mitjançant el desplegable de la cantonada dreta de la biblioteca podrem filtrar per tipus d'enquesta/qüestionari:     

Fig K

   

 
 

Descàrrega d'un informe de resultats d'una votació/qüestionari

L'informe de la votació/qüestionari (zoom l'anomena "Informe de la valoración")  conté la següent informació dels participants que van respondre a les preguntes:

 • Nom d'usuari i adreça de correu electrònic
 • Data i hora de presentació de la seva resposta
 • La pregunta/es de votació/qüestionari i la resposta/es del participant 

Nota

 • Els informes de reunió s'eliminen automàticament 30 dies després de la data programada. Això també succeeix quan s'elimina la reunió de la pàgina Reunions anteriors de el portal web.
 • Si elimineu una reunió de la llista Reunions del portal web, no podreu generar informes per a aquesta reunió. No obstant això, podeu descarregar els informes que s'hagin generat abans d'eliminar la reunió.
 • Heu de generar informes de reunió un cop finalitzada la reunió. Si es genera un informe abans d'iniciar la reunió, heu de tornar a generar l'informe per obtenir les dades recopilades durant la reunió.     
   

Requisits previs

 • Amfitrió de la reunió, rol amb informes d'ús habilitats, administrador o propietari de compte     
   

Instruccions

 • Inicieu sessió al portal web de Zoom.
 • Aneu a Reportes.
 • A la pestanya Informes d'ús, feu clic a Reunión.


  Fig M

 • A la següent pantalla haurem de seleccionar les dates entre les quals va tenir lloc la reunió on vam llençar la votació/qüestionari i el tipus d'informe, en aquest cas "Informe de la Valoración" i fer clic a Buscar     
   Fig n     
  Això ens ensenyarà el llistat de reunions que complexin els requisits marcats anteriorment.     
  Fig o     
   
 • Fem clic a Generar a l'última columna. També podeu fer servir les caselles de verificació per seleccionar diverses reunions i, a continuació, feu clic a Generar a la part superior.     

  Zoom ens redirigirà a la pestanya Informes en cola on podeu descarregar l'informe com arxiu CSV.     
  Fig P     
   Una vegada descarregat l'arxiu el podem obrir amb Openoffice o Excel i veurem una pantalla semblant a això:

  Fig R

  On veurem les dades mencionades abans com són Nom d'usuari i adreça de correu electrònic, Data i hora de presentació de la seva resposta, la pregunta/es de votació/qüestionari i la resposta/es del participant.


   

 

Com interactuar amb els alumnes:

Un cop iniciada la reunió de Zoom, feu clic al botó “votacions” i seleccioneu l’enquesta que voleu utilitzar. En el moment en el que la seleccioneu, els alumnes podran començar a respondre-la.

iniciar

A sota del títol, trobareu el comptador de temps, el nombre de preguntes i el nombre de participants que estan responent l’enquesta.

estadistiques

Podeu anar veient, en temps real, quines són les respostes que els alumnes donen. Les dades s’expressaran en nombres absoluts i en percentatge. 

percentatge

Per exemple, com es pot veure en pantalla, de dos participants, només un està contestant l’enquesta, el que es tradueix com un 50% de participació total.

Quan l’amfitrió ho decideixi, podrà finalitzar la votació i veure el resum de resultats.

resultats

Si feu clic als tres puntets, apareixerà un menú desplegable que permetrà reiniciar la votació, descarregar els resultats, veure’ls a través del navegador o escollir la manera en la qual es mostren les preguntes: en ordre aleatori o mostrar només una pregunta a la vegada.

menu

Fent clic al botó de “compartir resultats”, els resultats es podran compartir amb la resta de participants. Podreu decidir si voleu que es mostri a la resta de participants si les preguntes són correctes. 

correctes

Finalment, podeu deixar de compartir els resultats fent clic al botó vermell. 

finalitzar

L’opció de veure els resultats de l’enquesta des del navegador, mostrarà la informació de forma resumida, tal i com podeu veure a la captura:

resum

 

 

 

Com veuen els alumnes les enquestes: 

Els participants d’una reunió podran visualitzar i contestar les enquestes de forma automàtica en el moment en el qual l’amfitrió les comparteixi. 

Enquesta

El llistat de preguntes, apareixerà en un quadre de diàleg dins de la pròpia reunió, i permetrà l’edició de text i marcar les opcions de resposta pertinents, tal i com ho hagi editat l’amfitrió.

enquesta1

Un cop s’hagi donat resposta a totes les preguntes, s’ha de fer clic al botó “envia” que hi ha a la cantonada inferior dreta del quadre de diàleg.

submit

En el moment en el qual l’amfitrió comparteixi els resultats, els participants podran visualitzar-los. La informació que acompanyarà als resultats, com ara si les respostes són correctes, la determinarà l’amfitrió abans de compartir-los. 

Correct

 

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte