Vés al contingut

Safe Exam Browser (SEB)

Al Campus Virtual UB s'ha activat la funcionalitat Safe Exam Browser.

Què és Safe Exam Browser?

Safe Exam Browser (SEB) és un navegador d’internet independent (basat en una versió limitada de Firefox) que s’ha d’instal·lar a l’ordinador que l’estudiant farà servir per realitzar els qüestionaris (hi ha versions per a Windows, macOS i iOS). El qüestionaris que tinguin aquesta opció activada obliguen a complir una sèrie de condicions per a què es puguin realitzar:

 • L’estudiant haurà de tenir instal·lat SEB al seu ordinador i executar un fitxer de preferències generat pel professorat.
 • Només es podrà respondre el qüestionari amb SEB.

El navegador SEB fa impossible:

 • Obrir un altre plana web diferent de la configurada a les preferències.
 • Canviar a un altre aplicació.
 • Combinacions especifiques de tecles i/o funcions del sistema operatiu.
 • Sortir del navegador en qualsevol moment.

SEB permet:

 • Connectar-se a OpenLMS per a la realització dels qüestionaris de forma segura.
 • Encriptació i firma individual dels exàmens mitjançant l’arxiu de configuració .seb
 • Possibilitat de fer servir una contrasenya per iniciar l’examen.
 • Sortir automàticament del browser una vegada finalitzat l’examen.
 • Permet utilitzar aplicacions de tercers durant els exàmens. (per exemple SPSS si calgués).

Avantatges:

 • És gratuït.
 • Integració total amb OpenLMS (Campus Virtual UB).
 • Facilitat d’instal·lació per part de l’alumnat.
 • Interfície d’usuari unificada als diferents sistemes operatius.
 • Configuració per part de l’alumnat mitjançant un arxiu de preferències proporcionat pel professorat.
 • No requereix cap configuració addicional de la xarxa.
 • Àmplia compatibilitat amb molts tipus de maquinari.
 • Es poden fer servir aplicacions de tercers en paral·lel a la realització de l’examen.
 • Permet detectar que s’està executant en una màquina virtual i impedeix la seva execució.
 • Filtratge per URL.

Desavantatges:

 • Cal instal·lació de programari a l’ordinador de l’alumnat.
 • Cal un fitxer de preferències que l’alumne ha d’executar al seu ordinador.
 • Requereix la creació per part del professorat, mitjançant l’eina SEB Config Tool, de l’arxiu de configuració del SEB per poder realitzar els exàmens.
 • Només disponible en anglès.

Funcionament de SEB:

Actualment està disponible el plugin al Campus Virtual UB. El manual està disponible en línia: https://www.safeexambrowser.org/windows/win_usermanual_en.html

seb

Més informació:

Configuració manual de Safe Exam Browser (SEB) a OpenLMS

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte