2a sessió del Seminari CECUPS 2021-2022: Glòria Guirao Soro

Línia de recerca
Data
Lloc
online - via Zoom
Organitzadors
CECUPS
Professorat
Glòria Guirao Soro

¿Sortir a triomfar? Migracions i trajectòries d'internacionalització dels membres del sector espanyol de l'art contemporani a la Unió Europea (1986-2018)
La presentació girarà al voltant del treball d'adaptació d'un capítol de la tesi doctoral al format d'article de revista acadèmica. El tema de l'article són les migracions dels artistes i dels intermediaris de l'art contemporani espanyols dins de la Unió Europea i com  aquestes afecten a la internacionalització de les seves carreres. En un món de l'art organitzat en centres i perifèries, on Espanya ocupa una posició perifèrica, migrar cap a un dels centres artístics europeus (Paris, Londres, Berlín) es presenta generalment com una aposta per la internacionalització. Tanmateix, la investigació duta a terme en el marc de la tesi doctoral mostra que la migració cap a una d'aquestes ciutats no és l'única estratègia d'internacionalització possible, ni tampoc la més eficaç. L'article presenta els indicadors utilitzats per al càlcul del grau d'inserció en diferents circuits de difusió de l'art contemporani (i en diferents àrees geogràfiques) dels artistes membres de la mostra de població estudiada i d'una selecció d'artistes espanyols residents a Espanya, abans de proposar una interpretació dels resultats de la comparació entre els dos grups basada en el treball d'Abdelmalek Sayad al voltant de la “doble absència” de l'emigrant-immigrant.
     
Glòria Guirao Soro és Investigadora Predoctoral en Sociologia a la Universitat de Barcelona i a la Université Paris 8 (Francia). És llicenciada i màster en Història de l'art. El seu treball gira entorn de les migracions dels professionals de l'art contemporani a la Unió Europea. Ha fet estades de recerca a Goldsmiths University of London (UK) i al Centre Marc Bloch (Berlín, Alemanya).