amb relació a i en relació amb 

Les locucions amb relació a i en relació amb signifiquen ‘pel que fa a’ i es fan servir indistintament. En canvi, s’ha d’evitar l’ús de la locució en relació a, perquè no és correcta.

Exemple correcte En relació amb aquest tema, no tinc res més a afegir.

Exemple incorrecte En relació a aquest tema, no tinc res més a afegir.


Exemple correcte S’ha establert un pla de negociacions amb relació a la morositat.

Exemple incorrecte S’ha establert un pla de negociacions en relació a la morositat.


Cal tenir present que aquestes dues locucions no sempre són sinònimes, ja que en relació amb, a més de ‘pel que fa a’, també pot significar ‘en connexió amb’.

Exemple correcte El coordinador els ha posat en relació amb la responsable del projecte.

Exemple correcte El coordinador els ha posat en connexió amb la responsable del projecte.

Exemple incorrecte El coordinador els ha posat amb relació a la responsable del projecte.


Exemple correcte Aquesta opinió s’ha d’interpretar en relació amb les anteriors.

Exemple correcte Aquesta opinió s’ha d’interpretar en connexió amb les anteriors.

Exemple incorrecte Aquesta opinió s’ha d’interpretar amb relació a les anteriors.
Darrera actualització: 11-2-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«amb relació a i en relació amb» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1020> [consulta: 9 maig 2021].