a nivell (de) 

La locució a nivell (de) és correcta i adequada quan indica la mateixa posició física en el pla horitzontal que allò que s’expressa a continuació o bé que se sobreentén.

Exemple correcte El rec s’hauria d’instal·lar a nivell de terra.

Exemple correcte Convé amputar l’extremitat inferior a nivell dels còndils femorals.

Exemple correcte Cal que aquestes tres obertures quedin a nivell.


En canvi, quan s’utilitza amb valors figurats, es recomanen altres locucions o expressions, com ara en l’àmbit (de), a escala, pel que fa a, des del punt de vista (de), etc.

Exemple correcte L’aplicabilitat del projecte es tractarà en l’àmbit professional.

Exemple inadequat L’aplicabilitat del projecte es tractarà a nivell professional.


Exemple correcte Aquests afers s’han de considerar a escala internacional.

Exemple inadequat Aquests afers s’han de considerar a nivell internacional.


Exemple correcte Pel que fa al contingut, aquest treball és excel·lent.

Exemple inadequat A nivell de contingut, aquest treball és excel·lent.


Exemple correcte Des del punt de vista científic no poden fer-se plantejaments tan radicals.

Exemple inadequat A nivell científic no poden fer-se plantejaments tan radicals.


Exemple correcte Jurídicament parlant els arguments són clars.

Exemple inadequat A nivell jurídic els arguments són clars.


I, en alguns casos, n’hi ha prou de substituir la locució a nivell (de) per una preposició.

Exemple correcte La convocatòria de beques és només per a estudiants.

Exemple inadequat La convocatòria de beques és només a nivell d’estudiants.


Exemple correcte Aquesta mesura afecta la docència a les universitats.

Exemple inadequat Aquesta mesura afecta la docència a nivell d’universitats.
Bibliografia
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016, p. 775-776.
Darrera actualització: 18-10-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«a nivell (de)» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1272> [consulta: 30 juny 2022].