Cursos i assignatures 

En les denominacions d’assignatures, màsters, doctorats i cursos de postgrau s’escriuen sempre amb majúscula inicial els substantius i els adjectius que les formen.

Exemple correcte diploma de postgrau de Mètodes Quantitatius i Informàtics Aplicats a la Gestió Empresarial
màster de Gestió Cultural
doctorat de Ciència Cognitiva i Llenguatge
l’especialitat d’Economia General i Administracions Públiques
la menció de Comptabilitat i Auditoria
l’àrea de coneixement de Didàctica de les Ciències Socials
l’assignatura de Física Estadística


En les denominacions de la resta de cursos, dels quals no s’expedeix títol, s’escriu només amb majúscula inicial la primera paraula.

Exemple correcte el curs Mineralogia determinativa
el curs Introducció als mètodes d’estudi de la geologia del subsol
el seminari de Dret local
el taller d’Expressió sonora


Però, si es tracta de disciplines, s’escriuen amb minúscula.

Exemple correcte un article sobre física quàntica
disciplines com la botànica, la química, la medicina


Els nivells i els noms dels exàmens d’idiomes s’escriuen amb una majúscula o una minúscula inicials d’acord amb la designació pròpia de cada idioma.

Exemple correcte el First Certificate
el Proficiency
Darrera actualització: 21-5-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Cursos i assignatures» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1085> [consulta: 17 maig 2022].