Teories i fórmules 

S’escriuen amb minúscula inicial excepte els noms propis que formin part de la denominació.

Exemple correcte el teorema de Pitàgores
el teorema del valor mitjà
la teoria de la relativitat
el mètode de Cramer
el criteri de D’Alembert
la fórmula de Taylor
Darrera actualització: 29-10-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Teories i fórmules» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1091> [consulta: 16 maig 2022].