Altres casos 

Quan el subjecte és un grup nominal iniciat per un o una (algun o alguna) amb una determinació formada per un nom en plural més una oració de relatiu adjectiva, cal no confondre la concordança entre subjecte i verb de l’oració principal (en singular), amb la concordança entre subjecte i verb de l’oració de relatiu (en plural), com s’il·lustra a continuació:

Exemple correcte Una de les assignatures que han tingut més acceptació és Biologia Cel·lular i Molecular del Càncer.

Exemple incorrecte Una de les assignatures que ha tingut més acceptació és Biologia Cel·lular i Molecular del Càncer.


Exemple correcte Un dels grups de recerca que han estat reconeguts aquest any ha encapçalat la investigació.

Exemple incorrecte Un dels grups de recerca que ha estat reconegut aquest any ha encapçalat la investigació.
Bibliografia
Jané, Albert. «Un cas de concordança: “Ell és un dels qui va(n) dir que sí”». A: Llengua Nacional, hivern de 2001, núm. 37, pàg. 16-20.
Darrera actualització: 17-12-2018
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Altres casos» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1188> [consulta: 28 octubre 2021].