Mesos 

A l’hora d’expressar el mes en què s’esdevé un fet s’han de distingir dos casos: quan es fa una referència genèrica (és a dir, quan s’esmenta únicament el mes) i quan es fa una referència específica (és a dir, quan el mes s’acompanya d’algun complement, com per exemple l’especificació de l’any o els mots passat, que ve, vinent).

 • En les referències genèriques, es fa servir l’article masculí el precedit de la preposició a, o bé l’expressió al mes de.

  Exemple correcte Al juny es va presentar l’informe sobre desigualtat social.

  Exemple correcte Al mes de juny es va presentar l’informe sobre desigualtat social.


  Exemple correcte Les classes comencen a l’octubre.

  Exemple correcte Les classes comencen al mes d’octubre.


  També es pot emprar la preposició per.

  Exemple correcte Per l’abril, cada gota val per mil.

  Exemple correcte Van ser aquí per l’agost.

  Exemple correcte Pel febrer li donen l’alta.

  Exemple correcte Si pel novembre trona, la collita serà bona. • En les referències específiques, es fa servir l’article masculí el sense preposició, o bé l’expressió el mes de.

  Exemple correcte El març del 2013 l’atur registrat a Barcelona va ser de 111.451.

  Exemple correcte El mes de març del 1991 l’atur registrat a Barcelona va ser de 111.451.


  Exemple correcte Les pràctiques es faran el gener vinent.

  Exemple correcte Les pràctiques es faran el mes de gener vinent.


Períodes

Per indicar un període també es pot distingir entre una expressió genèrica i una d’específica.

 • Expressió genèrica: s’introdueixen els mesos sense article.

  Exemple correcte de maig a juny

  Exemple incorrecte del maig al juny


 • Expressió específica: s’introdueix el mes i les referències específiques amb article.

  Exemple correcte del 25 de maig al 14 de juny

  Exemple correcte del maig del 2002 al juny del 2004
Darrera actualització: 20-7-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Mesos» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1347> [consulta: 28 setembre 2020].