Números d’identificació 

Els números de documents d’identificació de persones o entitats (NIUB, DNI, NIE, CIF, passaport, CIP, etc.), que en general poden combinar tant lletres com xifres, s’escriuen seguits, sense cap tipus de separació.

Exemple correcte NIUB: 10355522
DNI: 68455110G
NIE: Z4220044H
Passaport: NFU355334T
CIP: NAAE1733114055
Exemple inadequat NIUB: 10 355 522
DNI: 68.455.110-G
NIE: Z4220044-H
Passaport: NFU-355334-T
CIP: NAAE 1 733114 05 5
Darrera actualització: 5-3-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Números d’identificació» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1848> [consulta: 26 gener 2022].