Canvis ortogràfics 2021 

En el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans del 3 de juny de 2021, es ratifiquen les modificacions ortogràfiques següents, que fan referència a la norma del guionet en els mots derivats per prefixació:

 • Els prefixos que precedeixen elements amb particularitats gràfiques (majúscula, cursiva, cometes, xifres o símbols) s’escriuen separats per un espai en blanc.

  Exemple correcte ex Iugoslàvia
  pro LGTBI
  anti skinheads
  ex «hippy»
  súper 8
  globulina anti D
  Exemple incorrecte ex-Iugoslàvia
  pro-LGTBI
  anti-skinheads
  ex-«hippy»
  súper-8
  globulina anti-D


 • Els prefixos que precedeixen un sintagma lexicalitzat, una locució o un mot amb guionet s’escriuen separats per un espai en blanc.

  Exemple correcte ex alt càrrec
  vice primer ministre
  pro dret de vaga
  anti nord-americana
  Exemple incorrecte ex-alt càrrec
  vice-primer ministre
  pro-dret de vaga
  anti-nord-americana


  Ara bé, si el prefix forma amb el primer component del sintagma una unitat lèxica preexistent, s’escriu aglutinat.

  Exemple correcte expresident en funcions
  sotsinspector en cap
  subdirectora general
  vicesecretari primer
  Exemple incorrecte ex-president en funcions
  sots-inspector en cap
  sub-directora general
  vice-secretari primer


 • En casos d’homonímia o per evitar grafies estranyes, es pot optar per separar els prefixos amb un espai en blanc.

  Exemple correcte pre ocupació
  co rector
  ex portador
  Exemple inadequat preocupació
  corector
  exportador
  Exemple incorrecte pre-ocupació
  co-rector
  ex-portador
  Exemple correcte ex exiliat
  ex xa
  co comissari
  Exemple inadequat exexiliat
  ex
  cocomissari
  Exemple incorrecte ex-exiliat
  ex-xa
  co-comissari
Més informació
Ortografia catalana (OIEC): [modificacions 2021] [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2021. <https://www.iec.cat/llengua/documents/oiec_final_moratoria.pdf> [consulta: 20 setembre 2021].
Darrera actualització: 21-9-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Canvis ortogràfics 2021» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3264> [consulta: 1 febrer 2023].