Antropōnims hebreus, grecs i llatins 

La publicaciķ del DIEC (1995) fixa la grafia -es per als noms que presentaven una terminaciķ etimolōgica en -as. Aquest canvi afecta un bon nombre de noms de persona hebreus, grecs i llatins.

Exemple correcte Ananies, Azaries, Atenāgores, Críties, Elies, Enees, Epaminondes, Esdres, Fídies, Gōrgies, Hípies, Isaīes, Jeremies, Judes, Leōnides, Lísies, Maties, Mecenes, Palˇles, Pausānies, Pelōpides, Pitāgores, Protāgores, Seutes, Símmies, Telčuties, Tobies, Zacaries


En el cas de noms catalans de personatges histōrics cal emprar, doncs, la grafia normativa, encara que no coincideixi amb la rúbrica personal o altra documentaciķ histōrica.

Exemple correcte Calculem aquesta distāncia mitjanįant el teorema de Pitāgores.

Exemple inadequat Calculem aquesta distāncia mitjanįant el teorema de Pitāgores.


Exemple correcte El conjunt de plānols i lāmines de l’Edifici Histōric, obra del prestigiķs arquitecte Elies Rogent, es conserven a l’Arxiu Histōric.

Exemple inadequat El conjunt de plānols i lāmines de l’Edifici Histōric, obra del prestigiķs arquitecte Elias Rogent, es conserven a l’Arxiu Histōric.
Bibliografia
Noves normes ortogrāfiques sobre els noms en -es (acord del 7 de febrer de 1984) [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1990. <https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042/00000016.pdf> [consulta: 20 setembre 2021].
Darrera actualització: 14-12-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Antropōnims hebreus, grecs i llatins» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=3276> [consulta: 26 gener 2022].