ésser o ser 

Són preferibles les formes d’infinitiu ser i de gerundi sent, en comptes de ésser i essent —marcadament literàries.

Exemple correcte La moció ha de ser aprovada per majoria simple.

Exemple correcte La proposta de la vicerectora continua sent la mateixa.


Les formes de participi sigut o set convé substituir-les per estat.

Exemple correcte La inauguració del cicle musical ha estat tot un èxit.

Exemple inadequat La inauguració del cicle musical ha sigut tot un èxit.

Exemple inadequat La inauguració del cicle musical ha set tot un èxit.


Com a substantiu, però, és recomanable usar sistemàticament ésser, i no pas ser.

Exemple correcte els éssers humans, els éssers vius

Exemple inadequat els sers humans, els sers vius
Darrera actualització: 10-3-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«ésser o ser» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=348> [consulta: 9 maig 2021].