Altres construccions que expressen possessió 

Més enllà dels possessius, hi ha altres construccions en què la idea de possessió es resol genuïnament d’altres maneres.

 • Es pot fer servir un pronom feble (en, hi, li, els, segons el context) en lloc del possessiu.

  Exemple correcte Qualsevol partícula sòlida està sotmesa a les forces gravitacionals que en condicionen la caiguda.

  Exemple inadequat Qualsevol partícula sòlida està sotmesa a les forces gravitacionals que condicionen la seva caiguda.


  Exemple correcte Un cop obert el recipient, cal introduir-hi el material sobrant.

  Exemple inadequat Un cop obert el recipient, cal introduir en el seu interior el material sobrant.


  Exemple correcte La Comissió d’Avaluació li ha qualificat el treball final de grau amb una matrícula d’honor.

  Exemple inadequat La Comissió d’Avaluació ha qualificat el seu treball final de grau amb una matrícula d’honor.


  En aquest cas no es pot emprar alhora el pronom i el possessiu, perquè seria redundant.

  Exemple incorrecte Has d’agafar el bec de Bunsen i encendre’n la seva flama. • Es pot utilitzar el verb corresponent en comptes del nom.

  Exemple correcte La normalitat cultural era inexistent, de fet, però el restabliment del català com a llengua oficial i l’escola contribuïren a assolir-la.

  Exemple inadequat La normalitat cultural era inexistent, de fet, però el restabliment del català com a llengua oficial i l’escola contribuïren al seu assoliment.


  Exemple correcte Traslladarem la proposta al Consell de Govern perquè la discuteixi.

  Exemple inadequat Traslladarem la proposta al Consell de Govern per a la seva discussió.
Darrera actualització: 2-6-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Altres construccions que expressen possessió» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=517> [consulta: 21 setembre 2021].