Consultoria aplicada

El Programa de Gestió cultural cuenta con un grupo sólido de expertos profesional se investigadores académicos reconocidos a nivel internacional que garantizan la calidad en la realización de estudios de consultoría aplicada para organizaciones públicas y empresas privadas. Durante su trayectoria se han llevado a cabo investigaciones en diferentes sectores como son la economía de la cultura, las industrias culturales, la comunicación cultural, proyectos de cooperación internacional, políticas culturales, turismo cultural, festivales…

Estudios

Entre los últimos estudios  de consultoría aplicada realizados por el Programa de Gestió Cultural destacan:

 • CARREÑO, T.; VILLARROYA, A. (2018-19) «Estudi sobre l’àmbit de les treballadores i dels treballadors culturals del sector públic local» para la Diputació de Barcelona

 • CARREÑO, T.; VILLARROYA, A. (2018-19) «Estudio sobre el perfil de los profesionales de la COFAE (Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del estado español)» para COFAE

 • VILLARROYA, A. (2018) «¿Hacia dónde va la cultura?» para la Fundación Bancaria “la Caixa”

 • CARREÑO, T. (2018) «Anàlisi dels mercats estratègics de l’ICEC» para la Generalitat de Catalunya

 • RUBIO AROSTEGUI, J. A.; VILLARROYA, A. (2018) «El papel del mecenazgo en la política cultural española: Propuestas para reconfigurar su papel en la crisis en las artes y la industria cultural» para la Fundación Alternativas.

 • VILLARROYA, A. (2018)  Gender dimension in local cultural policies (The Pilot City of Terrassa) para Ciutats i Governs Locals Units.

 • VILLARROYA, A. (2018) Estudi sobre la cartera de serveis de cultura de les Diputacions i Consells insulars dels Països Catalans para la Diputació de Barcelona.

Otros estudios

 • BONET, L.; CARREÑO, T., COLOMER, J. (2015-16) «Mapa de les associacions d’espectadors i de les iniciatives que promouen la seva participació activa en els espais i festivals escènics de Catalunya» para la Diputació de Barcelona.

 • CARREÑO, T. (2016) «La dimensión estratégica de las Ferias» para la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español (COFAE).

 • BONET, L.; COLOMER, J.; GARRIDO, A. RODRÍGUEZ, C. (2015) «Estat de la qüestió, propostes i recomanacions pel foment del mecenatge i el patrocini cultural a Catalunya» para Consell Nacional de Cultura i de les Arts (CONCA) de la Generalitat de Catalunya.

 • BONET, L.; CARREÑO, T. (2011-13) «FESTUDY – Estudi dels festivals europeus de música» para diversas asociaciones de festivales de música europea y coordinado por France Festivals

 • BONET, L. CASANELLAS, M. (2012) Col·laboració en el desenvolupament de la Carta de Mecenatge para la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra.

 • BONET, L. (2010) «Modelos de dirección y gestión de grandes festivales» para el Instituto Nacional de Música y Artes Escénicas (Ministerio de Cultura del gobierno español)