Consultoria aplicada

El Programa de Gestió cultural  de la Universitat de Barcelona, compta amb un grup sòlid d’experts professionals i investigadors acadèmics reconeguts a nivell internacional que garanteixen la qualitat en la realització d’estudis de consultoria aplicada per a organismes públics i empreses privades. Durant la seva trajectòria, s’han dut a terme investigacions en diferents sectors i àmbits com són l’economia de la cultura, les indústries culturals, la comunicació cultural, projectes de cooperació internacional, polítiques culturals, turisme cultural, festivals…

Estudis

Entre els últims estudis de consultoria aplicada realitzats pel grup han estat:

 • CARREÑO, T.; VILLARROYA, A. (2018-19) Estudi sobre l’àmbit de les treballadores i dels treballadors culturals del sector públic local per a la Diputació de Barcelona
 • CARREÑO, T.; VILLARROYA, A. (2018-19) Estudio sobre el perfil de los profesionales de la COFAE (Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del estado español) per a COFAE
 • VILLARROYA, A. (2018) ¿Hacia dónde va la cultura? per a la Fundación Bancaria “la Caixa”
 • CARREÑO, T. (2018) Anàlisi dels mercats estratègics de l’ICEC per a la Generalitat de Catalunya
 • RUBIO AROSTEGUI, J. A.; VILLARROYA, A. (2018) El papel del mecenazgo en la política cultural española: Propuestas para reconfigurar su papel en la crisis en las artes y la industria cultural per a la Fundación Alternativas
 • VILLARROYA, A. (2018)  Gender dimension in local cultural policies (The Pilot City of Terrassa) per a Ciutats i Governs Locals Units
 • VILLARROYA, A. (2018) Estudi sobre la cartera de serveis de cultura de les Diputacions i Consells insulars dels Països Catalans per a la Diputació de Barcelona

Altres treballs

 • BONET, L.; CARREÑO, T., COLOMER, J. (2015-16) “Mapa de les associacions d’espectadors i de les iniciatives que promouen la seva participació activa en els espais i festivals escènics de Catalunya” per a la Diputació de Barcelona.
 • CARREÑO, T. (2016) “La dimensión estratégica de las Ferias” per a la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español (COFAE).
 • BONET, L.; COLOMER, J.; GARRIDO, A. RODRÍGUEZ, C. (2015) “Estat de la qüestió, propostes i recomanacions pel foment del mecenatge i el patrocini cultural a Catalunya” per al Consell Nacional de Cultura i de les Arts (CONCA) de la Generalitat de Catalunya.
 • BONET, L.; CARREÑO, T. (2011-13) “FESTUDY – Estudi dels festivals europeus de música” per a diverses associacions de festivals de música europea i coordinat per France Festivals
 • BONET, L. CASANELLAS, M. (2012) Col·laboració en el desenvolupament de la Carta de Mecenatge per a la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra.
 • BONET, L. (2010) “Modelos de dirección y gestión de grandes festivales” per a l’Instituto Nacional de Música y Artes Escénicas (Ministerio de Cultura del gobierno español)