Applied consultancy

The Cultural Management Programme counts with a solid group of professional experts and academic researchers, who ensure the quality of consulting studies for public institutions and private companies. Several researches have been carried out along the way in different areas and sectors, such as the economy of culture, cultural industries, cultural communication, international cooperation projects, cultural policy, cultural tourism, festivals…

Among recent applied studies carried out by the group are:

 • CARREÑO, T.; VILLARROYA, A. (2018-19) “Estudi sobre l’àmbit de les treballadores i dels treballadors culturals del sector públic local” for the Diputació de Barcelona

 • CARREÑO, T.; VILLARROYA, A. (2018-19) “Estudio sobre el perfil de los profesionales de la COFAE (Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del estado español)” for the COFAE

 • VILLARROYA, A. (2018) “¿Hacia dónde va la cultura?” for the Fundación Bancaria “la Caixa”

 • CARREÑO, T. (2018) “Anàlisi dels mercats estratègics de l’ICEC” for the Generalitat de Catalunya

 • RUBIO AROSTEGUI, J. A.; VILLARROYA, A. (2018) “El papel del mecenazgo en la política cultural española: Propuestas para reconfigurar su papel en la crisis en las artes y la industria cultural” for the Fundación Alternativas.

 • VILLARROYA, A. (2018)  Gender dimension in local cultural policies (The Pilot City of Terrassa) for the Ciutats i Governs Locals Units.

 • VILLARROYA, A. (2018) Estudi sobre la cartera de serveis de cultura de les Diputacions i Consells insulars dels Països Catalans for the Diputació de Barcelona.

 • BONET, L.; CARREÑO, T., COLOMER, J. (2015-16) “Mapa de les associacions d’espectadors i de les iniciatives que promouen la seva participació activa en els espais i festivals escènics de Catalunya” for the Diputació de Barcelona.

 • CARREÑO, T. (2016) “La dimensión estratégica de las Ferias” for the Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español (COFAE).

 • BONET, L.; COLOMER, J.; GARRIDO, A. RODRÍGUEZ, C. (2015) “Estat de la qüestió, propostes i recomanacions pel foment del mecenatge i el patrocini cultural a Catalunya” for the Consell Nacional de Cultura i de les Arts (CONCA) de la Generalitat de Catalunya.

 • BONET, L.; CARREÑO, T. (2011-13) “FESTUDY – Estudi dels festivals europeus de música” for several european music festivals associations and coordinate by  France Festivals

 • BONET, L. CASANELLAS, M. (2012) Col·laboració en el desenvolupament de la Carta de Mecenatge for the Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra.

 • BONET, L. (2010) “Modelos de dirección y gestión de grandes festivales” for the Instituto Nacional de Música y Artes Escénicas (Ministerio de Cultura del gobierno español)