Skip to main content
Elearning

5 consells a l’hora de dissenyar eficientment els continguts e-learning

Durant aquesta pandèmia, la formació i els continguts en línia han adquirit un protagonisme inusual. Malauradament, molts cursos de formació e-learning no destaquen precisament per una interfície neta i endreçada: la saturació de continguts en una mateixa pantalla desanimen a col·laboradors i usuaris d’aquests cursos en línia, frustrant l’objectiu dels organitzadors del curs.

Davant aquesta problemàtica és necessari recordar  que un curs e-learning no és un llibre electrònic, doncs la ment de l'usuari necessita temps, espai i l'oportunitat d'integrar els coneixements més essencials, donant prioritat als detalls; per això és necessari oferir una acurada presentació del material per possibilitar un correcte procés de desenvolupament del curs. En aquest article us proposem un conjunt de regles de disseny dirigides a millorar l'experiència d'aprenentatge i evitar la sobrecàrrega d'informació.

 

1) Escriure un títol clar que expliqui la idea principal de cada pantalla

Hem de procurar escriure titulars que expliquin clarament la idea principal de cada pantalla del curs. Títols ambigus o simples etiquetes com "Introducció", "Beneficis" o "Reptes" són massa genèrics, doncs aquests només serveixen com a punter per a indicar a l'estudiant on es troba en el curs, però no ofereixen una descripció detallada de què es tracta a la pantalla. Un bon titular parla per si sol: farà que la gent es detingui i pensi. Per exemple, "Tres formes en què la tecnologia transformarà el futur dels negocis" és més atractiu i intuïtiu que "Beneficis".

És fonamental pel processament mental eficient que utilitzem els titulars, doncs diferents estudis mostren que les persones aprenen millor quan el contingut s'organitza amb titulars i esquemes clar (el Principi de Senyalització).

 

2) Evitar dividir l'atenció

Si s’està planejant integrar text explicatiu amb imatges relacionades, us heu d'assegurar que text i imatges es troben a prop un de l'altre. Quan el text es troba al marge de les imatges corresponents, es requereix que els estudiants revisin la informació relacionada a dos llocs separats. Això pot causar confusió, la qual cosa augmenta la demanda cognitiva de la tasca.

 

3) Desfer-se de tots els elements que no donen suport a la idea principal

Si considereu que incloure més contingut a la pantalla seria bo pels vostres alumnes, us equivoqueu, tal com demostren investigacions recents. Si presenteu grans blocs d'informació per pantalla, en realitat esteu frenant el procés cognitiu de l'alumne: les persones aprenen millor quan el contingut poc rellevant o innecessari s'exclou (l'anomenat Principi de Coherència). Pot ser difícil eliminar continguts en el procés de desenvolupament d'un curs e-learning, però és essencial per a evitar aclaparar als alumnes. Això es pot aconseguir fàcilment de les següents maneres:

  • Elimineu el contingut redundant. Això permetrà als usuaris processar la informació una vegada en lloc d'haver d'accedir a la càrrega de memòria de treball diverses vegades. Us pot semblar útil repetir la informació tècnica, però en el seu lloc podeu deixar als usuaris confosos.
  • Identifiqueu els continguts més importants i elimineu les parts no essencials. Diversos estudis han demostrat que eliminar text, àudio i imatges poc rellevants redueix la sobrecàrrega d'informació als estudiants.
  • Moveu la informació suplementària. Existeix informació suplementària que sovint es considera oportuna, però no és essencial. Aquesta informació la podeu moure a un costat, en pestanyes o crear enllaços, per la qual cosa continua sent de fàcil accés, però no està en un lloc des d'on pugui sobrecarregar l'usuari.

 

4) Proporcionar instruments de suport pel treball

Diversos estudis indiquen que la gent cada cop confia més en la informació als serveis al núvol que en el seu propi cervell per tal d’accedir a la informació en futures consultes. Els instruments de suport pel treball en els vostres cursos són una excel·lent oportunitat per a agregar el contingut important en un format fàcil de digerir i d'accedir en qualsevol moment (fins i tot acabat el curs). Les llistes de comprovació, les guies de referència, els resums de mòdul, les preguntes més freqüents i les definicions dels termes clau són només alguns exemples de material d'ajuda pel treball. No obstant això, el sol fet de brindar la informació a l'usuari no és suficient; el curs e-learning ha de ser dissenyat per a promoure l’ús de les eines en línia i proporcionar un escenari en el qual l'usuari comprengui la seva importància.

 

5) Destacar els conceptes clau