Skip to main content
Aprenentatge cooperatiu

5 Eines digitals per fomentar l'aprenentatge cooperatiu

Avui des del Crai us presentem els següents 5 recursos que us seran d'allò més útils en les vostres classes!

 

Les eines digitals serveixen per impulsar l'aprenentatge col·laboratiu entre els estudiants. Al mateix temps, resulten útils per a què el docent estableixi un clima de cooperació dins l'aula.

Treballar cooperativament requereix canvis metodològics i estructurals a les classes. 
En relació a aquest aspecte, l'ús de recursos tecnològics i aplicacions digitals implica una necessitat de saber gestionar i fomentar l'aprenentatge cooperatiu, a partir de noves dinàmiques orientades a aquesta finalitat.

Així, al proposar tasques cooperatives entre equips de treball, és fonamental establir unes pautes estructurades amb l'objectiu que els i les alumnes aprofitin el temps, s’organitzin, i al mateix temps estiguin més motivats.

 

Hem dividit les 5 eines en dos grups, segons la seva principal funció

1. Gestió de l'aula cooperativa: agrupaments, nivell de soroll, participació o feedback

Classroomscreen
Aquest recurs web gratuït ofereix un escriptori virtual personalitzable, dirigit a docents. Conté diferents eines disponibles; noms a l'atzar i daus, codis QR, temporitzadors, rellotges i calendaris. Tanmateix, ofereix la possibilitat de dibuixar a la interfície, introduir text, realitzar enquestes, mesurar els nivells de soroll de l’aula...

Aquest escriptori virtual es projecta a la pissarra digital, oferint nombroses possibilitats: escriure les instruccions d'una activitat, cronometrar el temps estimat per a la realització d'una tasca, controlar el nivell de soroll de l'aula i l'ambient de treball a partir d'un semàfor, projectar imatges sobre les quals realitzar una pluja d'idees o un debat, seleccionar alumnes a l'atzar per crear equips i/o atorgar-los rols, entre d'altres.

     

A l'hora d'introduir un treball amb estructures cooperatives simples, aquesta eina resulta profitosa ja que permet que el docent inclogui les instruccions o passos a seguir de la tasca.

D'altra banda, ofereix diferents símbols que proporcionen a l'alumnat informació sobre com ha de ser l'ambient de treball (parlar en veu baixa, funcions en equip, silenci absolut, realitzar preguntes als companys...). Tot això es complementa amb un semàfor virtual que s’encarrega de controlar el volum de soroll.

Tanmateix, cal tenir en compte, que dins d'un ambient de treball cooperatiu és primordial la gestió del temps. Per a això aquesta plataforma inclou temporitzadors amb sons que donen un avís quan el temps proposat ha finalitzat, i fins i tot, proporcionen l’acció de fraccionar-lo dins d'una mateixa activitat (en la qual es requereix anar canviant de grups, per exemple). D’aquesta manera, els estudiants aprenen a autogestionar-se i a ser més organitzats.

Finalment, aquesta eina permet a l'alumnat valorar el seu comportament dins el grup a partir d'una petita escala de valoració amb diferents emoticones en forma de “caretes”. Gràcies a aquest recurs, es pot esbrinar si els estudiants se senten bé treballant cooperativament en el grup, ja que tenen la possibilitat d’autoavaluar el seu treball en equip. El docent obté un gràfic amb els resultats (s’obté un feedback).

 

Board game toolbox -Team generator
Aquesta plataforma resulta d’allò més útil per crear grups de persones, en l'opció Team Generator. El docent elabora una llista amb diversos noms d'estudiants i selecciona el nombre de grups que desitja fer. D'aquesta manera, els equips són creats automàticament. Aquesta eina és idònia per aquelles activitats puntuals en les que el docent vol anar canviant els grups.

2. Eines per aprendre cooperant: dinàmiques i activitats cooperatives

Al proposar tasques i jocs cooperatius, es poden trobar eines digitals que afavoreixen la interacció conjunta i l'aprenentatge en equip, i alhora dinamitzen l'aula promovent un ambient més col·laboratiu; ja que a través d'elles l'alumnat pot debatre, comunicar-se i crear continguts de manera simultània.

Padlet
L’eina en concret presenta la funció de crear murs digitals de manera compartida. Inclou tota mena de continguts multimèdia (imatges, vídeos, text, enllaços, etc.). 


Aquest recurs és converteix en una pissarra col·laborativa perquè els equips de treball participin a l'aula compartint idees. Per exemple, a l'hora d'aportar opinions, proposar pluges d'idees cooperatives, construir un debat (pros i contres) o realitzar propostes d'escriptura creativa, entre d'altres.

 

Stormboard
Tal com esmentavem al post, on exposem les 11 millors pissarres digitals del 2019, aquesta plataforma en línia i gratuïta permet la creació de taulers virtuals per generar pluges d'idees col·laboratives. És possible presentar-la a través de preguntes, imatges o paraules, i s’hi poden afegir fotos, vídeos o text.

Al treballar cooperativament, Stromboard presenta una estructura anomenada ”sac de dubtes”, una proposta que s’hi complementa perfectament, ja que permet crear un tauler amb diversos dubtes i preguntes en relació al tema treballat. Primer, els estudiants, de manera individual, escriuen les seves preguntes al quadern; després cada equip escriu sobre el tauler virtual els dubtes conjunts. Un cop recollides les preguntes de cada un dels equips, es van resolent en grup. Si els alumnes no saben contestar-les, el docent pot intervenir i resoldre-les.

 

Bubbl.us
Resulta útil per a la creació de mapes conceptuals en línia i col·laboratius. Per això, es treballa a partir de la tècnica cooperativa: “mapa conceptual a quatre bandes”. Cada alumne s'encarrega d'elaborar una part de mapa conceptual al voltant d'una temàtica o element específic (assignant un color) i posteriorment, es posa en comú cada una de les parts, generant d’aquesta manera un mapa únic en conjunt.

 

És imprescindible donar-li protagonisme als alumnes perquè aprenguin a utilitzar apropiadament els mitjans tecnològics amb l’objectiu d’arribar a ser bons creadors de contingut. Si es connecten les TIC amb l'aprenentatge cooperatiu, es pot aconseguir que els estudiants s'iniciïn en una idònia construcció conjunta d'idees i coneixement.

D'altra banda, és important ressaltar que les TIC estan al servei dels docents per tal de millorar la pràctica i promoure nous ambients de treball més col·laboratius. A partir d'aquestes eines, es facilita la implementació i la gestió de l'aprenentatge cooperatiu. En definitiva, la correcta interacció entre els alumnes és possible a través de recursos que possibiliten compartir coneixement i construir conjuntament; mostrar les diferents idees mitjançant la pluja d'idees col·laborativa, expressar opinions en assemblees, mostrar els arguments d'un debat, crear conjuntament un mapa conceptual…

 

Podeu trobar més informació sobre aquest article i molts més al blog Educación 3.0.

 

#somcrai

Sobre això

En aquest Portal del CRAI, trobaràs un recull d'eines i recursos TIC i TAC per ajudar als usuaris en el seu aprenentatge i la docència, així com píndoles formatives. Us podeu subscriure al Blog i estar sempre informats del que es vagi publicant.

Publicacions destacades

Contacte

La Unitat de Docència del CRAI gestiona i ofereix a la comunitat UB recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent.

  • Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
  • +34934034731 / +34934034013
  • udcrai@ub.edu