Skip to main content
JoVE

Campus Virtual UB: integració amb LTI JoVE

El CRAI de la Universitat de Barcelona ha subscrit la col·lecció Journal of Visualized Experiments (JoVE): Science education and Video Journal des de principis de 2020. 

Tal i com ja es va difondre des del Blog del CRAI (https://blocfiq.ub.edu/2020/02/07/journal-of-visualized-experiments-jove-science-education-and-video-journal-nou-recurs-a-la-vostra-disposicio/) i des del Blog del TACTIC, també del CRAI (https://www.ub.edu/docenciacrai/Blog-TACTIC/recursos-docents-en-linia-ciencies-de-la-salut), JoVE és el principal productor i editor de recursos de vídeo, indexats per PubMed i revisats per experts, que té la finalitat d’augmentar la productivitat de la recerca i la docència. 

La comunitat UB pot accedir a dues col·leccions:

  • JoVE Science Education és una col·lecció de vídeos dedicada a l’ensenyament de conceptes i tècniques bàsiques de laboratori, mitjançant senzilles i comprensibles demostracions. Els enregistraments es complementen amb la transcripció del vídeo i una explicació detallada dels objectius d’aprenentatge, procediments experimentals, materials necessaris, discussió de resultats, etc. 
    L’objectiu és resoldre alguns dels problemes actuals de la recerca científica en ciències de la vida: poca transparència i reproductibilitat dels experiments, aprenentatge difícil i costós de les tècniques, etc. 

    La col·lecció JoVE Science Education, està adreçada a estudiants i docents,  abasta una àmplia gamma d’assignatures STEM, doncs publica articles/vídeos en 13 seccions: Biologia, Neurociència, Immunologia i Infeccions, Meidicna, Bioenginyeria, Enginyeria, Química, Comportament, Medi Ambient, Biologia del Desenvolupament, Genètica, Bioquímica i Recerca en Càncer. 

  •  JoVE Video Journal és una publicació de vídeos d’alta qualitat sobre metodologia de recerca en Biologia, Medicina, Química i Física realitzats pels millors laboratoris arreu del món.  Els vídeos, que van acompanyats d’una descripció minuciosa dels protocols i de les dades experimentals, asseguren una transferència més efectiva de la informació que els articles de text tradicionals, alhora que faciliten als investigadors la reproducció experimental. 

    L’àmbit d’aquest recurs electrònic inclou mètodes nous, aplicacions innovadores de tècniques conegudes i tests de referència.  Les seccions que abasta són: comportament, bioquímica, bioenginyeria, biologia, investigació sobre el càncer, química, biologia del desenvolupament, enginyeria, medi ambient, genètica, immunologia i infecció, medicina i neurociència. 

Els vídeos que publica JoVE són una eina de gran validesa científica i utilitat per a la comunitat científica, especialment perquè proporciona informació detallada per reproduir els experiments científics, fet que contribueix a augmentar la productivitat, l’eficiència i l’èxit dels resultats científics i acadèmics amb el consegüent estalvi de temps i pressupost. 

És doncs, un recurs electrònic molt recomanable que us animem a consultar i utilitzar des de l’adreça web: https://www-jove-com.sire.ub.edu/ 

I ara, a més a més, es podrà incloure a tots els cursos del Campus Virtual UB. 

 

JoVE al Campus Virtual 

Ara, el Campus Virtual UB permetrà enllaçar directament amb JoVE, a través de l’activitat d’eina externa (LTI). Aquest plugin, que està en fase d’implementació enguany al Campus Virtual de la Universitat de Barcelona, permet crear un enllaç directe entre el nostre curs i el contingut (en vídeo) de JoVE que vulguem, facilitant d’aquesta manera, la consulta d’aquests recursos als estudiants. 

Aquesta eina externa permet crear llistes de reproducció, tests interactius, i visualitzar vídeos sense necessitat d'haver d'enllaçar-los un a un. 

El plugin de JoVE, s’incorpora als cursos del Campus Virtual de forma senzilla i ràpida: només cal crear una nova activitat d’aprenentatge (tal i com es fa amb la resta d’activitats i recursos) i seleccionar l’activitat “eina externa”. Un cop seleccionada, s’obrirà una pàgina per editar l’activitat, on haureu de seleccionar, a l’apartat “eina preconfigurada”, l’opció JoVE. Un cop fet, apareixerà el botó “seleccionar contingut”, el qual haureu de seleccionar. A continuació, podreu escollir entre enllaçar vídeos del repositori JoVE, crear qüestionaris o llistes de reproducció.
 

Vídeos

Aquesta opció permet escollir, entre un ampli ventall de categories, la tipologia dels vídeos que es poden enllaçar:

 

Al seleccionar una categoria, JoVE anirà oferint píndoles audiovisuals segons la tipologia: des de vídeos més generals a vídeos més específics. 

 

 

Tots els vídeos incorporen informació en forma de text que complementa l’experiència audiovisual, de manera que els alumnes sempre tindran al seu abast un repositori amb informació que els permetrà entendre molt millor la informació que se’ls mostra en pantalla. 

 

Llistes de reproducció 

JoVE també permet generar llistes de reproducció amb els vídeos que el professor esculli. D’aquesta manera, es poden endreçar, afegir i treure les píndoles que es compartiran, adaptant-se a les necessitats educatives dels estudiants. 

 

Podreu escollir entre les vostres llistes, les llistes creades per JoVE o les llistes que us han compartit: