Skip to main content
Consells

Consells per preparar les classes en línia  

En previsió de la reincorporació dels equips docents i de l’alumnat a les activitats d’ensenyament i aprenentatge en el context universitari, us presentem una sèrie de reflexions i consells útils per reflexionar, preveure, dissenyar i desplegar les classes en línia i ensenyament remot. Els aspectes que us assenyalem a continuació són de caràcter general.

 

PLATAFORMES I NORMES

Poseu el focus en l’aspecte pedagògic i no en la plataforma

A l’entorn físic no digital l’equipament de la classe ajuda però en cap cas garanteix l’atenció de l’alumnat i l’èxit docent en la transmissió de coneixements. El mateix passa amb l’entorn digital i les nombroses plataformes i interfícies que en són la base. Tot el temps que prengueu en reflexionar i en decidir què és el que voleu ensenyar i com aconseguir reclamar l’atenció dels alumnes és temps guanyat. Això implica, òbviament, reflexionar sobre quines són les millors formes i estratègies per incorporar als mitjans digitals dels que preveieu disposar els materials docents més adients d’acord al vostre criteri. Ser selectiu és molt important. Recordeu sempre que quan a l’impacte en l’atenció del públic el grau d’intensitat en l’emissió de forma i continguts és un factor clau.

 

Aprofiteu la interactivitat

La majoria dels alumnes ja són natius digitals. No deixeu de tenir en compte l'actuació i la interacció que podeu tenir com a docents amb el col·lectiu d’alumnes. L’aprenentatge en marxa que permeten i potencien els entorns i plataformes digitals poden i han de ser aprofitats pel col·lectiu docent per establir dinàmiques pedagògiques homologables a algunes tradicionals i d’altres encara per implementar, experimentar i aprendre entre totes les persones implicades a l’aula d’ahir i al grup classe d’avui. Per exemple, podeu bolcar en les vostre activitats en línia les següents estratègies per reclamar l’atenció i el compromís d’aprenentatge dels alumnes:

- Realitzeu preguntes prèvies a la classe sobre els coneixements generals que l’alumnat té sobre els temes que es tractaran.

- Enquesteu implícita o explícitament a l’alumnat sobre l’interès i les inquietuds al voltant d’aspectes que us interessi conèixer per focalitzar els vostres continguts d’acord amb els interessos o les necessitats d’aquells.

- Potencieu la vostre interacció amb l’alumnat mitjançant preguntes i respostes entre les parts, d’una forma dinàmica per reclamar l’atenció i permetre focalitzar i reforçar els continguts més adients.

- Mantingueu l’alumnat atent i compromès formant grups de discussió dedicats a resoldre qüestions relacionades amb fragments de la lliçó.

- Realitzeu qüestions succintes dirigides amb caràcter aleatori als grups de discussió resoltes o debatudes de manera oberta al grup classe.

 

Aprofiteu aquesta oportunitat per innovar

L’entorn digital invalida alguns usos i costums pedagògics però obre un ventall de possibilitats que potser es podran testejar mentre la docència funcioni en línia i a llarg termini potser puguin veure’s traduïdes a l’entorn de l’aula física.

 

 

EXPECTATIVES

Munteu i feu conèixer les normes de l’aula

Amb independència de la plataforma virtual que utilitzeu feu conèixer abans de res les normes de convivència i de funcionament a les classes virtuals. És molt convenient que siguin concretes i se’n percebi el sentit pràctic amb facilitat.

 

Establiu les vostres prioritats

Valoreu els continguts i l’estratègia pedagògica que utilitzàveu en les classes presencials. Decidiu quins continguts són imprescindibles i de quina manera els presentareu millor davant de l’alumnat. Cerqueu maneres de restar amatents a la manera com la vostra aposta pedagògica és rebuda per l’alumnat i mireu de prendre valoracions per mantenir allò que funciona i provar noves fórmules per allò que sembla no acaba de rutllar.

 

Garantiu la qualitat d’àudio

Sembla una obvietat però és fonamental garantir una correcte qualitat de so i facilitar-vos la llibertat de moviments quant a manipulació dels equips i expressió corporal si emeteu vídeo en directe o enregistrat. És molt recomanable que utilitzeu auriculars amb micròfon incorporat. D’entre tots els articles disponibles al mercat aquesta és la que ofereix millors prestacions i major comoditat per vosaltres i pels alumnes que rebran l’emissió de so i d’imatge.

 

Reconsidereu l’horari i l’atenció docent

Tot i que els horaris classe i la seva duració siguin els mateixos la disponibilitat horària de l’alumnat i segur que també la vostre com a docents canviarà degut a circumstàncies variables habituals en el marc del teletreball. L’alumnat que no hagi atès o assistit a la classe virtual mentre aquesta tenia lloc compartirà els seus dubtes per missatgeria instantània o qualsevol mitjà semblant, escriurà i esperarà atenció individual o simplement podrà accedir a la sessió enregistrada si amb el suport de la vostre institució heu pogut proporcionar aquest servei.

 

No espereu dominar la situació des del primer moment

Aprendreu ràpid. L’alumnat probablement ho farà més ràpid. Serà molt positiu que sigueu sensibles a aquest fet i compartiu oberta i sincerament amb el grup classe idees i aportacions sobre els continguts de l’assignatura i sobre les maneres d’utilitzar els recursos disponibles i d’altres. Si aconseguiu convertir l’alumnat en cocreador pedagògic de l’assignatura potser aquest serà un dels èxits docents més importants que podeu tenir.

 

 

 

ACCESSIBILITAT

L’alumnat posseeix una àmplia varietat d’habilitats i no tothom les revelarà

Probablement entre l’alumnat hi ha persones amb diversitats funcionals que afecten al seu procés d’aprenentatge. Aquestes persones poden considerar inoportú o innecessari donar-ho a conèixer o donar-ne explicacions. Lluny de demanar explicacions particulars o genèriques personals o col·lectives disposareu d’eines per dur a terme practiques de bona conducta encaminades a garantir el compromís de la institució amb l’accessibilitat i la igualtat d’oportunitats. Als següents punts trobareu diverses recomanacions a aquest respecte.

 

El text facilita l’accés universal

El gran ventall de tecnologies d’assistència a l’accessibilitat (lectors automàtics de pantalla, augment digital de text, etc.) estan dissenyats majoritàriament per treballar amb documents de text i els diversos formats d’aquests. Quan envieu materials visuals mireu d’associar sempre descripcions d’aquests en format de text. Quan realitzeu materials de vídeo mireu de generar documentació escrita que doni conta textual dels continguts d’una forma o una altre. Quan realitzeu vídeo trucades amb qualsevol plataforma designeu una persona d’entre l’alumnat encarregada de prendre nota escrita dels assumptes tractats i compartir entre tot el grup aquest document de text.

 

L’alumnat té necessitats diverses quant al temps d’assimilació

No espereu que tothom entengui els continguts expressats a classe de manera uniforme ni al primer moment. Feu tot el possible per adjuntar materials escrits que permetin accedir a la part de temari associada. 

 

Escolliu i produïu materials accessibles

Heu de recordar que disposeu associat al campus virtual de tot un ventall d’estris digitals proveïts per Blacboard Ally. Us recomanem consultar el següent article enllaç.

 

Defenseu els valors i orienteu a l’alumnat sobre l’accessibilitat universal

Quan un alumne/a s’identifiqui i demani assistència recolliu i acolliu les seves preocupacions i orienteu-lo/a d’acord amb els vostres coneixements o dirigint-lo/a cap a les instàncies especialitzades de la Universitat.

 

Cuideu-vos vosaltres per poder cuidar dels altres

Preneu atenció a les vostres condicions de treball, al vostre entorn i al vostre estat físic molt especialment. Consulteu els consells dels especialistes de la Universitat en riscos psicològic del treball i seguiu els consells referents a l’ergonomia ajustant-los a les vostres possibilitats a l’entorn domèstic i acomodant aquest entorn el màxim possible d’acord amb aquells consells. Com escriureu molt més del que es habitual i passareu moltes més hores de les usuals davant de la pantalla no perdeu de vista els bons hàbits de salut preventiva. Mantingueu-vos atents/es als vostres tendons i a les vostres espatlles d’acord al conjunt de les vostres costums posturals durant les hores laborals. Preneu espais de repòs. Us recomanem prendre un descans de 10 minuts per cada hora de treball. Realitzeu estiraments i en la mesura del que us sigui possible fixeu la vostra mirada a l’horitzó i en punts llunyans que puguin pal·liar la pressió exercida sobre els nostres ulls.

 

 

Les fonts d’aquest article són:

https://teachremotely.harvard.edu/best-practices

Sobre això

En aquest Portal del CRAI, trobaràs un recull d'eines i recursos TIC i TAC per ajudar als usuaris en el seu aprenentatge i la docència, així com píndoles formatives. Us podeu subscriure al Blog i estar sempre informats del que es vagi publicant.

Publicacions destacades

Contacte

La Unitat de Docència del CRAI gestiona i ofereix a la comunitat UB recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent.

  • Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
  • +34934034731 / +34934034013
  • udcrai@ub.edu