Skip to main content
IA generativa en el món de l'educació - Portada

IA generativa en el món de l'educació.

La intel·ligència artificial generativa està canviant el panorama educatiu. Després del gran avenç en aquestes tecnologies i la difusió en massa, alguns educadors i tecnòlegs han estat fascinats i alarmats al mateix temps. Ens trobem davant el panorama que hi ha docents que qüestionen el seu ús a causa del seu impacte negatiu en l'aprenentatge dels estudiants, mostrant preocupació pels riscos que comporta (principalment el plagi, la inexactitud de la informació, falta d'habilitats per resoldre problemes i simulació de referències), altres estan interessats a utilitzar les eines de IA dins les aules, ja que veuen una oportunitat per treballar aquelles capacitats que ens diferencien de les màquines, com podrien ser la creativitat i el raonament crític.    

En el context de la intel·ligència artificial en l'Educació (AIEd), en general, els assistents virtuals d'intel·ligència artificial (Copilot, Google Bard, Chat GPT, etc) representen una oportunitat per poder disposar d'una àmplia gamma d'eines i aplicacions a un nivell totalment nou. Una revisió de la literatura en AIEd indica com els educadors poden minimitzar els riscos mentre apliquen la IA per experimentar amb pràctiques innovadores en la docència i l'aprenentatge. Baker i Smith (2019) categoritzen els contextos educatius com a orientats a l'estudiant, orientats al professor i orientats al sistema, tots amb el potencial de transformar profundament les pràctiques educatives.  

 

En l'àmbit educatiu, aquests assistents virtuals poden ser utilitzats per:

 • Proporcionar tutoria personalitzada i suport als estudiants, ja que la IA permeten als docents obtenir una visió del progrés d'aprenentatge dels seus estudiants i donar una retroalimentació continua.    
   

 • Ampliació dels mètodes i models d'avaluació per avaluar els coneixements i habilitats dels estudiants.    
   

 • Ajudar els estudiants a aprendre nous conceptes i habilitats.    
   

 • Fomentar el pensament crític i creatiu dels estudiants.    
   

 • Involucrar els estudiants en l'aprenentatge actiu.    
   

 • Aprendre nous idiomes (practicar converses, corregir textos, etc.)    
   

 • Generar nous exercicis i activitats a partir d'uns existents.    
   

 • Cercar i contrastar informació, a més d'aprendre a fer les preguntes correctes per obtenir una resposta el més acurada possible.    
   

 • Automatització de la tasca dels docents, disminuint la càrrega de treball (automatització de l'avaluació, la detecció de plagi, l'administració i els mecanismes de retroalimentació).

 

Reptes amb els quals es pot trobar la comunitat educativa.    
Alguns dels principals reptes de la intel·ligència artificial generativa, és que els textos d'elaboració pròpia es vegin amenaçats de ser utilitzats com a model d'avaluació, ja que actualment existeixen un gran ventall d'aplicacions que et generen tasques escrites només donant algunes directrius, concretant la temàtica i estil que es vol que tingui el text en qüestió. Parlem d'un fenomen de delegació de les tasques escrites que en moltes ocasions no es poden detectar el plagi.    

La tecnologia disruptiva és un altre repte amb el qual l'educació d'avui en dia coexisteix. És imperatiu que els professionals en l'educació transformin els reptes en oportunitats i allunyar-se d'aquestes pràctiques pedagògiques inadequades, que moltes vegades són molt temptadores pels estudiants. Ens trobem que moltes màquines o productes són capaços d'enganyar els paràmetres educatius o pedagògics d'un professor i això genera la polèmica si les màquines seran capaces d'arribar a substituir la pràctica i tasca que desenvolupen els docents.    
 

Oportunitats de la intel·ligència artificial generativa 

Tot i els reptes que ens plantegen l'aplicació i utilització de la IA dins les aules o per part dels estudiants, alguns educadors estan disposats a aprofitar les oportunitats d'innovació en l'ensenyament i l'aprenentatge que ens ofereix aquestes tecnologies. Molts i moltes, rebutgen la prohibició d'aquestes tecnologies, ja que les perceben com a eines potenciadores i que s'acabaran convertint en una part habitual dins l'educació, com ho són els ordinadors i les calculadores.    

Aquests canvis de paradigma estan generant un replantejament dels processos educatius, per exemple, el fet d'introduir avaluacions més creatives i efectives, o l'utilització d'estratègies d'ensenyament innovadores contextualitzades amb el món tecnològic i digitalitzat en el qual vivim.    

En resum, la intel·ligència artificial generativa té el potencial de revolucionar el panorama educatiu i d'aprenentatge, oferint oportunitats significatives per millorar la pràctica dins l'aula, sempre que es faci un ús responsable i ètic d'aquesta tecnologia. La integració d'aquests recursos en el sistema educatiu de forma responsable, és el repte que es troba actualment la comunitat educativa. 

 

 

RECOMENACIONS DEL US DE LA IA GENERATIVA de UDCRAI

 

Bibliografia

Franganillo, Jorge;  Lopezosa, Carlos; Salse, Marina. Com aprofitar la intel·ligència artificial per millorar els teus coneixements i habilitats a la universitat [en línia]. Seminari sobre la IA per a estudiants. Dipòsit Digital UB: <https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/202943&gt;

Franganillo, Jorge;  Lopezosa, Carlos; Salse, Marina. La intel·ligència artificial generativa en la docència universitària [en línia]. Dipòsit Digital UB: <http://hdl.handle.net/2445/202912&gt;

Franganillo, Jorge;  Lopezosa, Carlos. La intel·ligència artificial generativa a la professió bibliotecària: propostes i reptes [en línia]. Dipòsit Digital UB: <https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/203636&gt;

Díaz, Oliver; Ribera, Mireia; Puertas, Eloi; [et al]. ChatGPT y educación universitaria: posibilidades y límites de ChatGPT como herramienta docente. Barcelona: Octaedro, 2024. ISBN: 9788410054011.

El Español. (2023, 31 de marzo). Las 10 mejores IA para generar imágenes: ahora Midjourney y de pago [en línia]. El Androide Libre. <https://www.elespanol.com/elandroidelibre/aplicaciones/20230331/mejores…;

Img.ai. (s.f.). Changelog [en línia]. <https://feedback.getimg.ai/changelog&gt;

Universitat de Barcelona. (s.f.). Generar imágenes a través de la inteligencia artificial [en línia]. <https://www.ub.edu/docenciacrai/Blog-TACTIC/generar-imatges-traves-de-la-intelligencia-artificial?language=es>

 

Altres enllaços:

FONT1: View of ChatGPT: Bullshit spewer or the end of traditional assessments in higher education? | Journal of Applied Learning and Teaching (sfu.ca)  

FONT 2: https://naukas.com/2023/02/20/chatgpt-una-oportunidad-para-la-innovacion-docente/

Sobre això

En aquest Portal del CRAI, trobaràs un recull d'eines i recursos TIC i TAC per ajudar als usuaris en el seu aprenentatge i la docència, així com píndoles formatives. Us podeu subscriure al Blog i estar sempre informats del que es vagi publicant.

Publicacions destacades

Contacte

La Unitat de Docència del CRAI gestiona i ofereix a la comunitat UB recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent.

 • Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
 • +34934034731 / +34934034013
 • udcrai@ub.edu