Skip to main content
Edició d'imatges

Recull de recursos d'edició d'imatges

En l'actractiu visual dels vostres continguts docents trobareu un recurs per captar l'atenció i millorar la concentració dels estudiants. Intenteu adoptar publicacions de referència que us interesin pel seu tractament visual. Podeu probar d'adaptar als vostres materials aquests referents amb el vostres propis recursos i habilitats pròpies o de persones que us puguin ajudar a l’edició d’aquests materials.

A continuació trobareu un recull d’eines disponibles en línia per editar fàcilment una àmplia varietat de recursos visuals:

 

CREAR PRESENTACIONS

Genially: Presentacions interactives. <https://www.genial.ly/es>

 

Google Slides: Presentacions de format lineal. <https://www.google.es/intl/es/slides/about/>

 

 

Slidego: Amb plantilles més visuals compatibles amb Google Slide i Power Point. <https://slidesgo.com/>

 

 

Slidesmania: Recursos i continguts per Slidego i Power Point. <https://slidesmania.com/es/>

 

EDITAR IMATGES:

Befunky: Edició collage, de fotos i disseny gràfic en línia. <https://www.befunky.com/es/>

 

 

Fotojetapp: Disseny gràfic, collages i edició de fotos. <https://www.fotojet.com/>

 

 

Sumopaint: Editar imatges en línia. <https://www.sumopaint.com/>

 

 

Photovisi: Crear collage i fotografia. <https://www.photovisi.com/es>

 

 

ICONES:

Flaticon: Múltiples formats i alguns continguts gratuïts. <https://www.flaticon.es/>

 

 

Freepik_Vectors: Descarregar imatges vectorials i dibuixos. <https://www.freepik.es>

 

IMATGES:

Pixabay: Intercanvi en línia d’imatges d’alta qualitat. <https://pixabay.com/>

 

 

Conversordeletras. Consertir texts en imatges. <https://www.conversordeletras.com/>

 

 

Remove. Extreure el fons d’una imatge. <https://www.remove.bg/>

 

 

Icon8. Composar imatge en línia. <https://iconos8.es/>

 

 

Imagechef. Edició d’una imatge amb variacions múltiples en línia. <http://www.imagechef.com/ic/es/home.jsp>

 

 

Facepixelizer. Difuminar imatges amb efecte píxel. <https://www.facepixelizer.com/>

 

 

Les fonts d’aquest article son:

https://www.rauldiego.es/recursos-para-presentaciones-y-producciones-visuales/

https://www.chronicle.com/interactives/advice-online-teaching

 

Les fonts de les imatges son:

img01: https://doitgenially.com/en/genially-onenote-great-examples/

img02: https://business.tutsplus.com/tutorials/using-google-slides-tips--cms-29321

img03: https://www.slideteam.net/brand-association-ppt-examples-slides.html

img04: https://slidesmania.com/es/web-app-planificador-semanal-para-aprendizaje-a-distancia-con-hipervinculos/

img05: https://www.befunky.com/learn/pinterest-pin-maker/

img06: https://i2.wp.com/gamblisfx.com/wp-content/uploads/2017/02/fotojet-2.gif?resize=640%2C360

img07: https://www.sumopaint.com/home/

img08: http://www.enlanubetic.com.es/2013/03/crear-tus-collages-online.html

img09: https://www.lluiscodina.com/banco-de-iconos-flaticon/

img10: https://www.freepik.es/

img11: https://pixabay.com/

img12: https://www.conversordeletras.com/

img13: https://www.remove.bg/

img14: https://iconos8.es/

img15: http://www.imagechef.com/ic/es/home.jsp

img16: https://www.facepixelizer.com/

Sobre això

En aquest Portal del CRAI, trobaràs un recull d'eines i recursos TIC i TAC per ajudar als usuaris en el seu aprenentatge i la docència, així com píndoles formatives. Us podeu subscriure al Blog i estar sempre informats del que es vagi publicant.

Publicacions destacades

Contacte

La Unitat de Docència del CRAI gestiona i ofereix a la comunitat UB recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent.

  • Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
  • +34934034731 / +34934034013
  • udcrai@ub.edu