Skip to main content
Tipografies accessibles i inclusives

Tipografies accessibles i inclusives per a materials educatius

L'accessibilitat educativa es refereix a la capacitat de totes les persones, independentment de les seves habilitats o discapacitats, d'accedir i participar plenament en els processos educatius. Això inclou l'accés físic als edificis i aules, l'accés als materials educatius i tecnològics, i l'accés als serveis de suport i adaptacions necessàries per a l'aprenentatge.

L'accessibilitat educativa és important perquè garanteix que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats d'aprendre i desenvolupar-se, independentment de les seves característiques personals. A més a més, promou la inclusió i la diversitat en l'entorn educatiu, la qual cosa al seu torn contribueix a una societat més justa i igualitària.

Quan es promou l'accessibilitat educativa, es fomenta la participació activa de totes les persones en el procés educatiu, la qual cosa millora la qualitat de l'educació i augmenta les possibilitats d'èxit acadèmic i personal. A més a més, beneficia a tota la societat, ja que les persones amb discapacitats i habilitats diferents poden aportar el seu coneixement i habilitats úniques al món laboral i a la comunitat en general.

Així doncs, en un context educatiu en el qual és necessari incorporar totes les eines i elements possibles per tal d'assegurar la inclusivitat de tots els col·lectius, prestar atenció a tots els detalls és essencial. És per això que és tan important utilitzar tipografies accessibles i inclusives en tots els materials educatius, ja que el seu ús pot aportar un ampli ventall d'avantatges, entre ells:

 • Millorar la comprensió: Les tipografies accessibles i clares faciliten la lectura i la comprensió del text, la qual cosa ajuda als estudiants a processar i retenir la informació de manera més efectiva. Les persones amb discapacitats visuals o d'aprenentatge també poden beneficiar-se de tipografies clares i llegibles que els permetin accedir a la informació de manera efectiva.

 • Fomentar la inclusió: Les tipografies inclusives respecten la diversitat cultural i lingüística, la qual cosa ajuda a fomentar un ambient d'inclusió en l'educació. L'ús de tipografies que siguin adequades per a diferents idiomes i cultures pot ajudar al fet que els estudiants se sentin més còmodes i valorats a l'aula.

 • Compliment de la normativa: En molts països existeixen normatives i lleis que estableixen que els materials educatius han de ser accessibles per a totes les persones, incloent-hi aquelles amb discapacitats. Utilitzar tipografies accessibles i inclusives pot ajudar a complir amb aquestes normatives i a assegurar que tots els estudiants tinguin accés a la informació de manera equitativa.

 • Millorar l'experiència d'aprenentatge: La utilització de tipografies accessibles i inclusives pot millorar l'experiència d'aprenentatge dels estudiants en fer que el material sigui més fàcil de llegir i comprendre. Això pot ajudar a augmentar l'interès i la motivació dels estudiants en l'aprenentatge, la qual cosa al seu torn pot portar a millors resultats acadèmics.

 

Fonts amb gràcia (serif) i sense gràcia (sans-serif)

Aquesta tipologia de fonts presenten petites línies addicionals al final dels traços. Un exemple és la Times New Roman. Fonts sense gràcia (serif) són aquelles que no tenen aquestes línies, com ara l'Arial.

Times New Roman VS. Arial | Space of Imagination
Times New Roman VS. Arial. Fotografia extreta de Space of Imagination (https://liyuangraphicdesign.wordpress.com/anatomy-of-times-new-roman-and-arial/)

 

Per a llegir en paper, es sol recomanar les fonts amb gràcia (serif), ja que aquest traços addicionals ajuden a la lectura quan el text és llarg i amb una mida petita. Tot i així, quan es tracta de lectura en pantalla, en general, es recomanen les fonts sense gràcia, perquè el seu estil simple permet una millor llegibilitat en resolucions baixes en diferents mides de text. 

Algunes fonts amb gràcia recomanades són:

 • Tinos. Aquesta font és equivalent a la Times New Roman, però d'accés lliure, ja que Times no ho és. És una excel·lent opció per a projectes que requereixen una font amb gràcia d'alta qualitat i llegibilitat. Va ser creada per Steve Matteson en 2004.

 • Garamond. És una font clàssica i elegant, amb una forma de lletra fina i detalls elaborats. Va ser dissenyada cap a l'any 1530, per l'impressor francès Claude Garamond.

 • Baskerville. Aquesta font va ser dissenyada cap a 1750 per John Baskerville, també és una font clara i llegible.

 • Merriweather. És una font amb gràcia elegant i llegible. A més, és accessible i útil per a pantalles i impressores, la qual cosa la fa una gran opció per a projectes que requereixen accessibilitat i llegibilitat.

De les fonts sense gràcia, es recomanen:

 • Roboto. Aquesta font sense gràcia és àmpliament utilitzada i reconeguda per la seva llegibilitat en pantalla. Roboto va ser creada en 2011 per Christian Robertson, un dissenyador de tipografia de Google. La font va ser dissenyada per a ser utilitzada en el sistema operatiu Android, és una de les fonts més populars i actualment és una de les més utilitzades.

 • Lato. Font amb una llegibilitat excel·lent en pantalla i un disseny modern. Ha estat dissenyada per Łukasz Dziedzic en 2010. La font va ser creada com un projecte personal i ha estat alliberada baix llicència de codi obert. És la utilitzada en aquest blog.

 • Open Sans. És coneguda pel seu estil clar i llegible, i és adequat per a una àmplia gamma d'aplicacions, des de la impressió fins a la web. La font s'ha utilitzat en molts llocs web i aplicacions, i ha demostrat ser una font fiable i accessible. Va ser creada en 2011 per Steve Matteson, un dissenyador de tipografia d'Ascendir Corporation.

 • Montserrat. Aquesta font va ser creada en 2011 per Julieta Ulanovsky, una dissenyadora gràfica argentina. Montserrat ha estat àmpliament adoptada i utilitzada a tot el món, i ha demostrat ser una font versàtil i accessible.

 

Tipografies adaptades a necessitats especials

En aquest apartat, es destacaran dues fonts que han estat dissenyades amb finalitats específiques:

 • OpenDyslexic. Té una tipografia especialment dissenyada per a ser més llegible i ajudar a reduir la confusió visual que sovint experimenten les persones amb dislèxia. La tipografia de OpenDyslexic té una base més ampla i pesada, la qual cosa fa que cada lletra sigui més distintiva i fàcil de distingir, la qual cosa pot millorar l'experiència de lectura per a les persones amb dislèxia. Va ser creada per Abelardo González en 2011, un dissenyador de programari i programador amb experiència en desenvolupament d'aplicacions per a persones amb discapacitat.

 • Atkinson Hyperlegible. Dissenyada especialment per a persones amb discapacitat visual. Aquesta tipografia té un disseny de lletra amb contrastos clars i una forma simple, la qual cosa la fa més fàcil de llegir en comparació amb altres tipografies amb un disseny més complex. A més, també té un espai entre les lletres més gran per a ajudar al fet que els caràcters siguin més fàcils d'identificar. Aquesta font és la recomanada per l'Institut Braille per a persones amb discapacitat visual.

 

La inclusió en l'educació és crucial per a garantir que totes les persones tinguin accés a les mateixes oportunitats d'aprenentatge i desenvolupament. L'ús d'elements inclusius, com les fonts tipogràfiques, materials i activitats adequades per a estudiants amb necessitats especials, i la promoció de la diversitat a l'aula, pot ajudar a crear un ambient educatiu que sigui acollidor i accessible per a tots els estudiants.

Quan l'alumnat es sent inclòs i valorat a l'aula, és més propens a participar activament en l'aprenentatge i a tenir èxit en la seva educació. A més a més, els elements inclusius poden ajudar a trencar estereotips i prejudicis i a promoure la comprensió i el respecte mutu entre els estudiants.

En definitiva, és fonamental que els educadors integrin elements inclusius en la seva pràctica educativa per tal de garantir que cada estudiant tingui l'oportunitat d'aprendre i créixer en un ambient de suport, respecte i igualtat.
 

Font: https://educacion.bilateria.org/tipografias-accesibles-e-inclusivas-para-los-materiales-educativos-documentos-en-papel-y-digitales

Sobre això

En aquest Portal del CRAI, trobaràs un recull d'eines i recursos TIC i TAC per ajudar als usuaris en el seu aprenentatge i la docència, així com píndoles formatives. Us podeu subscriure al Blog i estar sempre informats del que es vagi publicant.

Publicacions destacades

Contacte

La Unitat de Docència del CRAI gestiona i ofereix a la comunitat UB recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent.

 • Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
 • +34934034731 / +34934034013
 • udcrai@ub.edu