Skip to main content
chatGPT

Usos educatius de ChatGPT

ChatGPT és, actualment, una de les intel·ligències artificials (IA) més famoses del món: des de novembre de 2022 ha guanyat popularitat gràcies a la seva capacitat de generació de textos coherents i ben estructurats a partir d'idees que els usuaris escriuen; es tracta d'una IA capaç de mantenir una conversa sobre qualsevol tema i argumentar la seva posició.

A l'article Educació i Intel·ligència Artificial: una revolució a les aules, vam parlar sobre els efectes de la IA pot tenir en l'àmbit educatiu, destacant-ne els usos més positius i encoratjadors per a la comunitat docent, especialment la universitària. En aquest nou article, però, parlarem sobre els usos educatius que pot oferir-nos ChatGPT, centrant-nos en els seus avantatges per a tots aquells i aquelles docents que vulguin incorporar-ho a la seva docència.

 

Avantatges

Tal i com hem vist, ChatGPT ofereix una capacitat d'argumentació i creació de text superior a moltes altres eines basades en IA. Entre els seus punts forts, aquesta eina destaca la seva capacitat per explicar conceptes, ja què és molt didàctic i pot adaptar les seves explicacions al nivell que l'usuari necessiti. També cal destacar la seva capacitat per relacionar conceptes i donar idees: és capaç de poder establir relació entre diferents conceptes, trobant els seus elements comuns, i aportar idees noves sobre els temes que els usuaris necessitin. També és capaç de planificar activitats al detall, classificar idees o temes segons les nostres necessitats i, fins i tot, avaluar i proposar millores a textos que nosaltres mateixos hem redactat.

Però, per tal de treure'n tot el suc, cal saber com utilitzar ChatGPT de la forma més adient; només així podrem explotar al màxim la seva creativitat i capacitat de redacció. La manera de fer-ho, doncs, és tractar-lo com si fos un expert, és a dir, fer-li preguntes concretes sobre els temes que ens interessen i demanar-li la informació que necessitem, demanant també que ajusti la seva resposta segons el nivell que nosaltres necessitem. Gràcies a la seva gran versatilitat, si una resposta no acaba d'adaptar-se al que necessitem, sempre podrem demanar que reformuli el seu text. D'aquesta manera, podrem tenir al nostre abast totes les respostes possibles que aquesta eina ens pot donar a una qüestió concreta.

 

Usos educatius

Una eina tan versàtil com ChatGPT pot adaptar-se segons el col·lectiu al qual pertany l'usuari que l'utilitza: tant si es tracta de docents o d'alumnat, aquesta eina proporciona avantatges adaptats segons les necessitats que s'especifiquin.

Per exemple, en el cas del professorat, ChatGPT li proporcionarà:

 • Idees: si els/les docents necessiten ajuda per a programar activitats i necessiten una ajuda per trobar noves idees, aquesta eina podrà proporcionar-les en base als paràmetres que els professors/es especifiquin.

 • Elaboració i desenvolupament d'activitats: poden donar-se situacions en les quals es necessiti elaborar i desenvolupar activitats, en aquests casos, ChatGPT pot ser de molta ajuda.

 • Simplificar textos: adaptar textos complexes a un nivell més baix pot ser molt útil per tal d'adaptar-los a les necessitats específiques de l'alumnat.

 • Elaboració d'activitats, preguntes i exercicis amb la seva solució corresponent. 

 • Disseny d'activitats que es basin en la cooperació entre estudiants.

 • Aconsellar al/la docent sobre com resoldre problemes en una activitat o recurs concret.

 

En el cas de l'alumnat, ChatGPT pot ser utilitzat per:

 • Respondre preguntes sobre temes que no acaben d'entendre bé, o fins i tot, per ampliar coneixements.

 • Explicar conceptes complexes que no s'hagin entès bé i que l'alumne/a necessiti reforçar per tal de poder seguir correctament les classes.

 • Fer resums de temes extensos per tal de facilitar el seu estudi de cara a exàmens, per exemple.

 • Proporcionar idees per a començar treballs creatius.

 • Discutir temes controvertits i practicar el pensament crític.

 • Practicar idiomes.

 

S'ha fet popular la idea, entre la comunitat educativa, de que les eines basades en IA poden suposar un problema per a la docència, ja que poden facilitar la còpia o reduir l'esforç de l'alumnat quant a la redacció de treballs, etc., però s'ha de tenir en compte que, actualment, ja es disposa de moltes vies per tal de copiar qualsevol tipus de contingut. Per tant, com a qualsevol altra eina, el més important és l'ús responsable d'aquesta. Una bona manera d'abordar la docència pot ser la de relacionar temàtiques tractades a classe en base al que s'ha treballat a l'aula, de manera que no sigui possible copiar tot el contingut a través d'internet. Es tracta de reformular l'aprenentatge i d'entendre que, a diferència del que es pot arribar a pensar, la intel·ligència artificial pot suposar un avantatge per a millorar l'experiència educativa de l'alumnat: pot completar i estructurar el coneixement adquirit a classe, per exemple.

En resum, no hem de tenir por a incorporar les noves eines basades en intel·ligència artificial a les nostres aules! A les nostres mans tenim la possibilitat d'adaptar el seu ús a les nostres necessitats, convertint aquestes eines en uns potents aliats que facin la docència més accessible de cara a l'alumnat. L'ètica, però, en el seu ús, és un element que sempre haurà d'estar present, com a la resta d'àmbits que composen la nostra vida: utilitzar correctament la intel·ligència artificial és el nostre deure com a part de la comunitat educativa, ja siguem docents o alumnes, i treure'n el màxim profit pot ajudar-nos a aconseguir tot allò que ens proposem (o, si més no, gairebé tot!).

 

Font: https://educacion.bilateria.org/usos-educativos-de-chatgpt

Sobre això

En aquest Portal del CRAI, trobaràs un recull d'eines i recursos TIC i TAC per ajudar als usuaris en el seu aprenentatge i la docència, així com píndoles formatives. Us podeu subscriure al Blog i estar sempre informats del que es vagi publicant.

Publicacions destacades

Contacte

La Unitat de Docència del CRAI gestiona i ofereix a la comunitat UB recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent.

 • Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
 • +34934034731 / +34934034013
 • udcrai@ub.edu