Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english


Florística i Taxonomia
Ecologia de comunitats
Cartografia de la vegetació


Grup de Recerca;
Geobotànica i Cartografia de la Vegetació


Universitat de Barcelona
Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643
08028 Barcelona

Tel.: 934 021 476
X (Twitter): @GeovegUB
jninot@ub.edu
Notícies:

04/10/2023
LIFE RESQUE ALPYR. Notícia al bloc del projecte sobre una acció de restauració de molleres
L'abandonament de pràctiques ramaderes i forestals tradicionals ha fet augmentar la colonització d'arbres a les molleres. Per tal de frenar el descens de la capa freàtica i millorar l'estat de conservació de l'hàbitat, hem participat en una acció de desforestació a la mollera del pla Muntaner (Parc Natural de l'Alt Pirineu). 
+ informació

29/09/2023
LIFE RESQUE ALPYR. Nota informativa (setembre 2023)
El projecte LIFE RESQUE ALPYR executa actuacions de conservació i restauració de molleres a les Estanyeres (Pallars Sobirà). 
+ informació

03/02/2023
PYREPEAT: com afecten el canvi climàtic i la sobrepastura les torberes pirinenques i el cicle del carboni?
Ha començat el projecte "PYREnean PEATlands and carbon cycling: the role of overgrazing and climate change", que vol caracteritzar la distribució dels sòls torbosos i del carboni en aiguamolls pirinencs, per analitzar l’efecte que hi tenen la sobrepastura i alguns components del canvi climàtic. 
+ informació

15/07/2022
ALFAwetlands, un projecte per a l’estudi d’aiguamolls i del seu paper en la mitigació del canvi climàtic
Ha començat el projecte Wetland resporation for the future, ALFAwetlands, dedicat al coneixement de la distribució i característiques de sistemes d’aiguamoll europeus, amb l'objectiu de maximitzar la seva funció en la mitigació del canvi climàtic i en la conservació de la biodiversitat. Es tracta d’un projecte finançat pel programa HORIZON EUROPE. 
+ informació
       
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.: 934 021 476 - X (Twitter): @GeovegUB
jninot@ub.edu