Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
MANUAL DELS HÀBITATS DE CATALUNYA
El Manual dels hàbitats de Catalunya té per objecte divulgar l'existència, la definició i la descripció de les més de 600 unitats de la Llista dels hàbitats a Catalunya. Aquesta llista és l'adaptació del CORINE Biotopes Manual a la realitat del territori català. El Manual és fruit de la col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona. La primera edició es va publicar entre els anys 2005 i 2008, i l'any 2013 es va afegir a la col·lecció el Manual dels hàbitats litorals de Catalunya, elaborat pel Centre d'Estudis avançats de Blanes (CEAB - CSIC). D'altra banda, l'any 2006 es va publicar el Manual d'interpretació de la cartografia dels hàbitats de Catalunya, reeditat el 2014 per adaptar-se a la segona versió d'aquests mapes.

L'any 2015 es van iniciar els treballs que han culminat amb la publicació de la segona edició del Manual dels Hàbitats. En aquesta nova edició s'han revisat i actualitzat els continguts de la versió anterior (nous mapes, nous paràmetres indicadors de l'interès de conservació, incorporació de la correspondència amb la nova classificació europea EUNIS...) i s'hi han afegit uns pocs hàbitats observats o descrits aquests últims anys.
Descàrrega del Manual
      
      
    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu