Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Efrem Batriu Vila
Efrem Batriu Vila
efrembatriu@hotmail.com
Lloc de treball: Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (secció Botànica), UB
Situació professional: Col·laborador de recerca
Publicacions
Projectes
Dades bàsiques:

Les meves investigacions se centren en les comunitats vegetals de les marjals costaneres mediterrànies. Els objectius dels treballs que he fet són avaluar els factors biòtics i abiòtics que afecten la distribució (a) d’aquestes comunitats, (b) de les espècies que en formen part, i (c) dels seus caràcters funcionals. Alhora, per mantenir viva la meva vocació naturalística, dedico els meus moments lliures a la recerca florística de base.


Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu