Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PUBLICACIONS
Publicacions de: Efrem Batriu Vila
2020
Articles
Batriu, E.; Mercadé, A. 2020
Noves dades sobre tres plantes rares dels ambients àrids catalans.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 84: 51-52.
+ informació
2019
Altres publicacions
Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Pladevall-Izard, E.; Espuny, J.; Anadon-Rosell, A.; Batriu, E.; Escolà, N.; García-del Bao, A.; Tartera, J.; Carrillo, E. 2019
Recovery of mires at the reservoir of Font Grossa, Espot.
In: Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coord). LIFE+ LimnoPirineus: conservation of aquatic habitats and species in high mountains of the pyrenees. Technical Report: 114-123.
+ informació    
Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Batriu, E.; Pladevall-Izard,E.; Espuny, J.; Anadon-Rosell, A.; Mercadé, A.; Ferré, A.; Carrillo, E. 2019
Habitats of Community Interest in the mires of Aigüestortes and Alt Pallars: distribution, impacts and threats.
In: Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coord). LIFE+ LimnoPirineus: conservation of aquatic habitats and species in high mountains of the pyrenees. Technical Report: 84-100.
+ informació    
2018
Articles
Espuny, J; Pérez-Haase, A.; Anadon-Rosell, A.; Pladevall, E.; Batriu, E.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2018
Experimentació per a la restauració d’hàbitats dominats per Sphagnum als Pirineus centrals.
Botanique, 4: 21-24
Altres publicacions
Blanco-Moreno, J.M.; Seguí, J.M.; Pino, J.; Batriu, E.; Valverde-Martínez, A. 2018
El paisatge vegetal del delta del Llobregat.
In: Germain, J.; Pino, J. (coord.). Els sistemes naturals del delta del Llobregat. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 18: 223-247. ISBN: 978-84-9965-443-0
+ informació    
2017
Altres publicacions
Pérez-Haase, A.; Mercadé, A.; Batriu, E.; Blanco-Moreno, J.M. 2017
Catàleg florístic del DG54 (Guilleries - Collsacabra). Primera versió.
Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona
[http://hdl.handle.net/2445/110308]
2015
Articles
Batriu, E.; Ninot, J.M.; Pino, J. 2015
Filtering of plant functional traits is determined by environmental gradients and by past land use in a Mediterranean coastal marsh.
Journal of Vegetation Science, 26(3): 492-500.     DOI: 10.1111/jvs.12251
+ informació    
Batriu, E.; Ninot, J.M.; Pino, J. 2015
Interactions between transplants of Phragmites australis and Juncus acutus in Mediterranean coastal marshes: The modulating role of environmental gradients.
Aquatic Botany, 124: 29-38
+ informació    
Mapes
Batriu, E.; Mercadé, A. 2015
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Fulls 443 - 470 (Fabara - Gandesa)   [mapa].
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/98733
2014
Articles
Pérez-Haase, A.; Mercadé, A.; Batriu, E.; Blanco-Moreno, J.M. 2014
Juncus rechingeri Snogerup en Cataluña.
Acta Botanica Malacitana, 39: 224-225.
+ informació    
2013
Articles
Batriu, E.; Ninot, J.M.; Rovira, P.; Pino, J. 2013
Plant communities partially reflect environmental gradients in humanized landscapes: a case study in the Llobregat delta marshes.
Phytocoenologia 43(3-4): 183-191.
+ informació    
Guardiola, M.; Petit, A.; Carrillo, E.; Pérez-Haase, A.; Batriu, E.; Ninot, J.M. 2013
Aportacions a la flora dels Pirineus centrals (II).
Orsis 27: 261-286.
+ informació    
Altres publicacions
Pérez-Haase, A.; Mercadé, A.; Batriu, E.; Blanco-Moreno, J.M. 2013
Aportació al coneixement florístic de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona.
Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona
[http://hdl.handle.net/2445/110309]
2012
Articles
Batriu, E.; Blanco-Moreno, J.M.; Mercadé, A.; Pérez-Haase, A. 2012
Aportació al coneixement florístic de les Guilleries i del Collsacabra (Catalunya Oriental), III.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 76: 147-157.
+ informació    
Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; Batriu, E.; Ninot, J.M. 2012
Diversitat de comunitats vegetals a les molleres de la Vall d’Aran (Pirineus centrals).
Acta Botanica Barcinonensia 53: 61-112.
+ informació    
2011
Articles
Batriu, E.; Pino, J; Rovira, P.; Ninot, J.M. 2011
Environmental control of plant species abundance in a microtidal Mediterranean saltmarsh.
Applied Vegetation Science 14: 358-366.
+ informació    
Altres publicacions
Blanco-Moreno, J.M.; Pérez-Haase, A.; Mercadé, A.; Batriu, E. 2011
Aportació al coneixement de la flora de les valls de Sau (NE de Catalunya).
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 87-95. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Guardiola, M.; Petit, A.; Aymerich, P.; Pérez-Haase, A.; Mercadé, A.; Batriu, E.; Blanco-Moreno, J.M.; Illa, E.; Grau, O.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011
Coneixem bé la flora pirinenca? Els Pirineus catalans occidentals segueixen sorprenent.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 181-190. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Pérez-Haase, A.; Batriu, E.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011
Estudi ecològic de les molleres de la Vall d'Aran.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 343-348. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Mapes
Batriu, E. 2011
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 329 (Ponts)   [mapa].
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64812
2010
Articles
Mercadé, A.; Pérez-Haase, A.; Batriu, E. 2010
Algunas plantas interesantes para la flora de Teruel.
Flora Montiberica 46: 46-48 (X-2010).
+ informació    
Altres publicacions
Ninot, J.M.; Batriu, E.; Mercadé, A.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; March, S.; Salvat, A. 2010
Flora vascular de les Planes de Son i la mata de València.
In: J. Germain (ed.), Els sistemes naturals de les Planes de Son i la mata de València: 255-325. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 16. Barcelona.
+ informació    
Mapes
Batriu, E. 2010
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 361 (Guissona)   [mapa].
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64853
2009
Articles
Pérez-Haase, A.; Andrieu, F.; Batriu, E.; Guardiola, M.; Petit A. 2009
Primula hirsuta All. als Pirineus Orientals.
Acta Botanica Barcinonensia 52: 107-113.
+ informació    
Pérez-Haase, A.; Batriu, E.; Mercadé, A.; Blanco-Moreno; J.M. 2009
Sobre la distribució de Trifolium diffusum Ehrh. als Països Catalans.
Collectanea Botanica (Barcelona) 28: 125-127.
+ informació    
2008
Articles
Pérez-Haase, A.; Batriu, E.; Mercadé, A. 2008
Aportació al coneixement florístic de les Guilleries i del Collsacabra (Catalunya oriental) II.
Acta Botanica Barcinonensia 51: 49-58.
+ informació    
2005
Articles
Mercadé, A; Pérez-Haase, A.; Batriu, E.; Blanco, J.M. 2005
Aportació al coneixement florístic de les Guilleries i del Collsacabra (Catalunya oriental)
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 73: 5-19.
+ informació    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu