Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Ramon M. Masalles Saumell
Ramon M. Masalles Saumell
rmasalles@ub.edu
Lloc de treball: Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (secció Botànica), UB
Situació professional: Catedràtic d'universitat jubilat
Publicacions
Projectes
Dades bàsiques:

He treballat en els camps de la florística (amb una atenció especial a les plantes al·lòctones), de la fitocenologia i de la cartografia de la vegetació. Durant els darrers anys he centrat la recerca especialment en la biologia de poblacions de males herbes i en l'estudi dels canvis que presenten les comunitats arvenses, tant en l'espai com en el temps.


Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu