Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PUBLICACIONS
Publicacions de: Ramon M. Masalles Saumell
2018
Articles
Blanché, C.; Pyke, S.; Masalles, R.M. 2018
Convolvulus farinosus (Convulvulaceae), naturalitzat a Barcelona.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 82: 53-55. ISSN 2013-3987
+ informació    
Altres publicacions
Carreras, J.; Ferré, A.; Vigo, J.; Guardiola, M.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Salvat, A. 2018
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VIII. 8 Terres agrícoles i àrees antròpiques. Edició revisada 2017.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 182 pp.
+ informació    
Masalles, R.M.; Ferrer, X.; Girbal, J.; [...]; Valverde-Martínez, A. 2018
Història de l'activitat naturalista.
In: Germain, J.; Pino, J. (coord.). Els sistemes naturals del delta del Llobregat. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 18: 691-715. ISBN: 978-84-9965-443-0
+ informació    
2016
Articles
Chamorro, L.; Masalles, R.M.; Sans, F.X. 2016
Arable weed decline in northeast Spain: Does organic farming recover functional biodiversity?
Agriculture, Ecosystems & Environment, 223: 1-9. https://doi.org/10.1016/j.agee.2015.11.027
[resum]
Altres publicacions
Carreras, J.; Carrillo, E.; Font, X.; Ninot, J.M.; Masalles, R.M.; Mercadal, G.; Vilar, L.; Guardiola, M.; Salvat, A. 2016
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum V. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (Prats i pastures). Edició revisada 2016
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 234 pp.
+ informació    
2015
Altres publicacions
Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Mercadé, A.; Pérez-Haase, A.; Mercadal, G.; Vilar, L.; Aymerich, P.; Guardiola, M.; Salvat, A. 2015
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VI. 4 Boscos. Edició revisada 2015
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 308 pp.
+ informació    
Carrillo, E.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L.; Guardiola, M.; Salvat, A. 2015
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VII. 5 Molleres i aiguamolls. 6 Roques, tarteres, glaceres, coves. Edició revisada 2015
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 224 pp.
+ informació    
2014
Articles
Masalles, R.M. 2014
Sobre flora exòtica i plantes invasores.
Revista del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, 22: 8-11.
+ informació    
Altres publicacions
Aymerich, P.; Cambra, J.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Ferré, A.; Font, X.; Guardiola, M.; Masalles, R.M.; Mercadé, A.; Ninot, J.M.; Salvat, A.; Vigo, J.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L. 2014
Cartografia dels hàbitats a Catalunya. Versió 2. Manual d'interpretació.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 360 pp.
+ informació    
Girbal, J.; Masalles, R.M. 2014
Petita guia botànica de l'Observatori Fabra.
Observatori Fabra i Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 8 pp.
+ informació    
2013
Altres publicacions
Ferré, A.; Masalles, R.M. 2013
Els ecosistemes forestals.
In: Bueno, D. (dir.), Ecosistemes dels Països Catalans: 160-161. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Masalles, R.M. 2013
Els ecosistemes terrestres.
In: Bueno, D. (dir.), Ecosistemes dels Països Catalans: 158-159. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Masalles, R.M. 2013
Els ecosistemes agrícoles.
In: Bueno, D. (dir.), Ecosistemes dels Països Catalans: 218-219. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Masalles, R.M. 2013
Els secans i els regadius.
In: Bueno, D. (dir.), Ecosistemes dels Països Catalans: 220-221. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Masalles, R.M. 2013
El cacau, un regal dels Déus.
In: Mans, et al. (eds.), Ciència i xocolata: 129-140. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona.
[info]
2012
Articles
Masalles, R.M. 2012
Les olors de les plantes.
L'Atzavara (Butlletí de la secció de Ciències Naturals del Museu Comarcal del Maresme) 21: 19-28
+ informació    
Ninot, J.M.; Font, X.; Masalles, R. M.; Vigo, J. 2012
Syntaxonomic conspectus of the vegetation of Catalonia and Andorra. II: Ruderal communities.
Acta Botanica Barcinonensia 53: 113-189.
+ informació    
2010
Altres publicacions
Masalles, R.M. 2010
La niella.
In: Suplement de la Història Natural dels Països Catalans (Flora i Fauna): 151. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona
2008
Articles
Blanco-Moreno, J.M.; Chamorro, L.; Izquierdo, J.; Masalles, R.M.; Sans, F.X. 2008
Modelling within-field spatial variability of crop biomass - weed density relationships using geographically weighted regression.
Weed Research 48: 512-522.
Masalles, R.M. 2008
La flora i la vegetació arvenses de Catalunya al llarg del segle XX.
Mem. Real Acad. Ciencias y Artes de Barcelona LXIV (2): 27-69.
+ informació    
2007
Articles
Masalles, R.M. 2007
En memòria d'Oriol de Bolòs.
Notícies de la Institució, 71: 1-2. Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona.
Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Font, X.; Carreras, J.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Soriano, I.; Vigo, J. 2007
Altitude zonation in the Pyrenees. A geobotanic interpretation.
Phytocoenologia 37: 371-398.
+ informació    
Vigo, J.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2007
El catàleg florístic dels Països Catalans. Addicions i modificacions introduïdes en la tercera edició de la Flora Manual dels Països Catalans.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 73: 35-43.
+ informació    
Vigo, J.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2007
A propòsit de les plantes naturalitzades.
L'Atzavara, 15: 73-82.
+ informació    
Altres publicacions
Masalles, R.M. 2007
Vegetació.
In: Alberch, R.; J. Giralt (dirs.): Enciclopèdia de Barcelona, vol. 4. Enciclopèdia Catalana / Ajuntament de Barcelona.
2006
Articles
Chamorro, L.; Caballero, B.; Blanco-Moreno, J.M.; Caño, L.; García-Serrano, H.; Masalles, R.M.; Sans, F.X. 2006
Ecología y distribución de Senecio pterophorus (Compositae) en la Península Ibérica.
Anales del Jardín Botánico de Madrid 63(1): 55-62.
+ informació    
Masalles, R.M. 2006
Biodiversitat vegetal i pressió humana: La riquesa florística dels camps de conreu.
Actes de les II Jornades sobre el Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades: 49-58.
Altres publicacions
Cambra, J.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Ferré, A.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.; Vigo, J. 2006
Cartografia dels Hàbitats de Catalunya. Manual d'interpretació.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
Carreras, J.; Carrillo, E.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Vilar, L. 2006
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum V. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (prats i pastures).
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 204 pp.
Carreras, J.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Vigo, J. 2006
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum VIII. 8 Terres agrícoles i àrees antròpiques.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 204 pp.
2005
Altres publicacions
Bolòs, O., Vigo, J., Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2005
Flora manual dels Països Catalans (3a ed. revisada i augmentada).
Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 1310 pp.
+ informació    
Carreras, J.; E. Carrillo; A. Ferré; R.M. Masalles 2005
Manual dels hàbitats de Catalunya, volum VI (4 Boscos).
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 280 pp.
+ informació    
Carrillo, E.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2005
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum VII. 5 Molleres i aiguamolls. 6 Roques, tarteres, glaceres, coves.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona.
Rivas-Martínez, S.; Penas, A.; Asensi, A.; Costa, M.; Llorens, L.; Pérez, P.L.; Loidi, J.; Fernández, F.; Masalles, R.M.; Sánchez, D.; et al. 2005
Atlas y Manual de los Hábitats de España.
Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 492 pp.
2004
Articles
Blanco-Moreno, J.M.; Chamorro, L.; Masalles, R.M.; Recasens, J.; Sans, F.X. 2004
Spatial distribution of Lolium rigidum seedlings following seed dispersal by combined harvesters.
Weed Research 44: 375-387.
Masalles, R.M. 2004
Respuestas de la vegetación arvense a los tratamientos agrícolas.
Lazaroa 25: 35-41.
+ informació    
Torres, E.; Martin, M.P. ; Paltrinieri, S. ; Vila, A. ; Masalles, R.M. ; Bertaccini, A. 2004
Spreading of ESFY phytoplasas in stone fruit in Catalonia (Spain).
J. Phytopatology 152: 432-437.
2003
Altres publicacions
Vigo, J.; Soriano, I.; Carreras, J.; Aymerich, P.; Carrillo, E.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2003
Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes (prepirineus orientals ibèrics)
Monografies del Museu de Ciències Naturals, 1. Barcelona. 407 pp.
+ informació    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu