Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PROJECTE: Banco Ibérico de Datos de Vegetación (primera fase) (CGL2006-13421-C04-01)

2006-2009
Ministerio de Educación y Ciencia
Carreras Raurell, Jordi. Carrillo Ortuño, Amparo. Ninot Sugrañes, Josep M..


Línia/es de recerca:
Ecologia de comunitats


Publicacions resultat del projecte:

Font, X.; Rodríguez-Rojo, M.P.; Acedo, C.; Biurrun, I.; Fernández-González, F.; Lence, C.; Loidi, J.; Ninot, J.M. 2010
SIVIM: an on-line database of Iberian and Macaronesian vegetation.
Waldökologie, Landschaftsforschung un Naturschutz 9: 15-22.
+ informació    
Font, X.; Fernández-González, F.; Lence, C.; Loidi, J.; Acedo, C.; Carreras, J.; Biurrun, I.; Pérez-Badia, R. 2009
SIVIM, Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica.
In: Llamas, F.; Acedo, C. (eds.), Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI: 731-739. Universidad de León.
+ informació    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu