Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PROJECTE: Seguiment de paràmetres biològics i detecció de bioindicadors de l'estat del sistema al llarg del període de creació de noves infraestructures al delta del Llobregat, subprojecte 4: vegetació

2003-2005
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Ninot Sugrañes, Josep M. (IP). Batriu Vila, Efrem.Seguiment de paràmetres biològics i detecció de bioindicadors de l’estat del sistema al llarg del període de creació de noves infraestructures al delta del Llobregat. Subprojecte 4: vegetació

El projecte general s'estructurava en diferents subprojectes, dedicats als sistemes aquàtics i a diversos grups faunístics, a més de la vegetació. L'investigador principal era el Dr. Gustavo Llorente, del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona. En l'estudi de la vegetació, a més del membres del nostre grup, hi participava el Dr. Joan Pino, del CREAF i la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'objectiu d'aquest subprojecte era l'estudi de diverses comunitats vegetals terrestres de maresmes en relació amb els paràmetres ecològics. En concret es van estudiar els canyissars, les jonqueres i els salicornars. Pel que fa als paràmetres ambientals, varem fer un seguiment mensual durant dos anys del nivell i de la salinitat de l'aigua freàtica, a partir de tubs perforats clavats verticalment als punts de mostreig. A més a més, durant un any, cada quatre mesos varem obtenir mostres de sòl a fi d'avaluar els paràmetres edàfics més determinants per a la vida vegetal, fent especial èmfasi en la concentració de diferents ions (Ca2+, K+, Na+, Mg2+). Els resultats mostren que la salinitat, el grau d'inundació i la concentració de determinants ions al sòl expliquen en bona mesura la distribució de les espècies dominants d’aquestes comunitats. Tot i això, tant la competència intraespecífica com l'èxit relatiu de reclutament de les plantes dominants semblen ser factors determinants en la distribució de les comunitats i de les espècies estudiades.


Línia/es de recerca:
Ecologia de comunitats


Publicacions resultat del projecte:

Blanco-Moreno, J.M.; Seguí, J.M.; Pino, J.; Batriu, E.; Valverde-Martínez, A. 2018
El paisatge vegetal del delta del Llobregat.
In: Germain, J.; Pino, J. (coord.). Els sistemes naturals del delta del Llobregat. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 18: 223-247. ISBN: 978-84-9965-443-0
+ informació    
Batriu, E.; Ninot, J.M.; Pino, J. 2015
Filtering of plant functional traits is determined by environmental gradients and by past land use in a Mediterranean coastal marsh.
Journal of Vegetation Science, 26(3): 492-500.     DOI: 10.1111/jvs.12251
+ informació    
Batriu, E.; Ninot, J.M.; Pino, J. 2015
Interactions between transplants of Phragmites australis and Juncus acutus in Mediterranean coastal marshes: The modulating role of environmental gradients.
Aquatic Botany, 124: 29-38
+ informació    
Batriu, E.; Ninot, J.M.; Rovira, P.; Pino, J. 2013
Plant communities partially reflect environmental gradients in humanized landscapes: a case study in the Llobregat delta marshes.
Phytocoenologia 43(3-4): 183-191.
+ informació    
Batriu, E.; Pino, J; Rovira, P.; Ninot, J.M. 2011
Environmental control of plant species abundance in a microtidal Mediterranean saltmarsh.
Applied Vegetation Science 14: 358-366.
+ informació    
Batriu, E.; Pino, J; Rovira, P.; Ninot, J.M. 2011
Environmental control of plant species abundance in a microtidal Mediterranean saltmarsh.
Applied Vegetation Science 14: 358-366.
+ informació    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu