Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PROJECTE: A contribution to the functional knowledge of subarctic and alpine dwarf-scrubs: a comparative study of tree invasiveness across latitude and altitude gradients

2006-2008
The Royal Swedish Academy of Sciences
Ninot Sugra˝es, Josep M. (IP). Batriu Vila, Efrem. Carrillo Ortu˝o, Amparo. Grau Fernßndez, Oriol. Illa Bachs, Estela.Contribuciˇ al coneixement funcional dels matollars subÓrtics i alpins: estudi comparatiu de la colonitzaciˇ arb˛ria en gradients d'altitud i de latitud

La dinÓmica del lÝmit superior del bosc ha estat molt estudiada en els ˙ltims anys, per˛ els efectes dels arbusts en els ecotons bosc-tundra i bosc-prat alpÝ han estat poc investigats. S'hipotetitza que hi ha interaccions positives i negatives entre arbusts i planšons d'arbres, i que aquestes poden variar al llarg de gradients altitudinals i latitudinals quan hi ha canvis en estrŔs abi˛tic o bi˛tic. Per tant, es planteja que aquestes interaccions podrien veure's alterades en condicions ambientals canviants, fet que podria afectar el reclutament de planšons en el lÝmit del bosc.

Per tal d'aprofundir mÚs en aquest tema s'ha iniciat aquest estudi, que es basa en experiments de trasplantament de planšons d'arbres mitjanšant simulacions de canvis de temperatura, disponibilitat de nutrients i cobertura d'arbusts, tant per damunt com per sota del lÝmit del bosc en dues latituds diferents. El 2006, aquests experiments es van iniciar als Scandes (SuŔcia) amb Vaccinium myrtillus i planšons de Betula pubescens ssp. czerepanovii. Un experiment semblant es va iniciar als Pirineus catalans amb Rhododendron ferrugineum i planšons de Pinus uncinata. Hem mesurat diverses variables a l'inici i al final de l'estaciˇ de creixement: mesures de fulles i tiges, supervivŔncia, dany abi˛tic i herbivorisme.

Segons indiquen els primers resultats, els arbusts certament tenen un paper important en el reclutament i desenvolupament dels planšons en les dues regions d'estudi, sovint en forma de facilitaciˇ. Aquesta interacciˇ positiva sembla ser un dels factors controladors de la dinÓmica supraforestal i dels processos de densificaciˇ observats ens els ecotons bosc-tundra i bosc-prat alpÝ. Per altra banda, la importÓncia relativa de les interaccions entre les espŔcies varia al llarg de l'ecot˛. Els canvis ambientals indu´ts han causat respostes significatives a totes dues regions, especialment en els Scandes, per˛ s'hauria de fer un monitoratge mÚs prolongat abans d'extreure conclusions mÚs s˛lides.


Línia/es de recerca:
Ecologia de comunitats


Publicacions resultat del projecte:

Grau, O.; Ninot, J.M.; Cornelissen, J.H.C.; Callaghan, T.V. 2013
Similar tree seedling responses to shrubs and to simulated environmental changes at Pyrenean and subarctic treelines.
Plant Ecology and Diversity 6(3-4): 329-342.
[resum]
Grau, O.; Ninot, J.M.; Blanco-Moreno, J.M. 2013
Interaccions entre arbre i arbust al llarg de l'ecot˛ entre el bosc i els prats alpins al Pirineu central.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'AigŘestortes i Estany de Sant Maurici: 91-95. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaciˇ i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ informació    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu