Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PROJECTE: Estudi de la flora i la vegetació dels principals sistemes de molleres i torberes de la Val d'Aran

2008-2009
Conselh Generau d’Aran
Carrillo Ortuño, Amparo (IP). Batriu Vila, Efrem. Ninot Sugrañes, Josep M.. Pérez Haase, Aaron.Estudi ecològic de les molleres de la Vall d’Aran

A la Vall d'Aran es troben molt ben representats els principals tipus de vegetació de molleres (aiguamolls de l’alta muntanya) dels Pirineus que, a més a més, acullen un bon nombre d'espècies vegetals pròpies de les torberes boreo-alpines i atlàntiques.

Les diferents comunitats vegetals s'organitzen al llarg de complexos gradients ambientals força ben coneguts a les molleres del nord d'Europa. Diferents estudis previs han mostrat la importància del grau de mineralització de les aigües, del grau d'entollament i de la disponibilitat de nitrogen (i fòsfor), en la distribució de les diferents espècies que habiten les molleres.

El treball que duem a terme a la Vall d'Aran s'emmarca conceptualment en l'estudi dels gradients ambientals que afecten la distribució dels vegetals. En conseqüència, cerquem les relacions entre aquests tipus de comunitats vegetals i determinades variables físico-químiques. Amb aquest objectiu, el nostre treball de camp se centra en una dotzena de sistemes de molleres relativament complexos que es troben dispersos per la Vall d'Aran. A cadascun d'aquests sistemes, inventariem i analitzem les diferents comunitats identificades.

Per cada inventari de vegetació prenem mostres d'aigua i de torba que posteriorment analitzem. Les anàlisis principals consisteixen a valorar el grau de mineralització de l'aigua i la fertilitat de les mostres de sòl. La mineralització de l'aigua la valorem mitjançant la conductivitat (i el pH) i les concentracions que hi assoleixen els principals cations, com el calci. La fertilitat la mesurem amb l'anàlisi de les formes del nitrogen del sòl (i també l'estimem a través de la mesura de l'estat nutricional de Carex nigra amb l'aparell SPAD). Finalment, de cada mollera estudiada n'anotem la profunditat del mantell freàtic a finals del mes de juliol, i la profunditat de l'horitzó hístic superior.

Paral·lelament, el nostre estudi ofereix un complet inventari tant de la flora (plantes vasculars i briòfits) com de la vegetació dels principals sistemes de molleres aranesos.

Sobre el conjunt de dades s'apliquen mètodes d'estadística multivariant per obtenir agrupacions (tècniques de clustering) i ordenacions (anàlisi de correspondències, etc.) Aquests mètodes ajuden a aclarir quines són les principals variables que determinen la composició de les molleres, i permeten proposar una classificació ecològica de les comunitats.


Línia/es de recerca:
Ecologia de comunitats


Publicacions resultat del projecte:

Guardiola, M.; Petit, A.; Carrillo, E.; Pérez-Haase, A.; Batriu, E.; Ninot, J.M. 2013
Aportacions a la flora dels Pirineus centrals (II).
Orsis 27: 261-286.
+ informació    
Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; Batriu, E.; Ninot, J.M. 2012
Diversitat de comunitats vegetals a les molleres de la Vall d’Aran (Pirineus centrals).
Acta Botanica Barcinonensia 53: 61-112.
+ informació    
Pérez-Haase, A.; Batriu, E.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011
Estudi ecològic de les molleres de la Vall d'Aran.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 343-348. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M. 2008
Caracterització florística i ecològica de les molleres de la Bassa Nera (Aiguamòg).
In: VII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 193-213.
+ informació    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu