Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PROJECTE: Estudi sobre els sistemes naturals de les Planes de Son i la Mata de València: flora vascular i vegetació

2006-2007
Fundació Territori i Paisatge
Ninot Sugrañes, Josep M. (IP). Batriu Vila, Efrem. Carrillo Ortuño, Amparo. Ferré Codina, Albert. Mercadé López, Arnau. Pérez Haase, Aaron.



Estudi sobre els sistemes naturals de les Planes de Son i la Mata de València: flora vascular i vegetació

Aquest projecte es va desenvolupar paral·lelament amb altres dedicats a diferents aspectes naturalístics: catàlegs faunístics i de grups de criptògames, geomorfologia, litologia, etc. En conjunt, es pretenia un coneixement força complet i coordinat relatiu a una àrea pirinenca petita (unes 3.000 ha) però molt interessant, que inclou un notable desnivell altitudinal (1.760 m), amb quatre estatges de vegetació. Es disposava de poca documentació prèvia, tot i formar part de l'àrea perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En el nostre cas, les dades precises sobre la flora i la vegetació eren molt escasses, i pel que fa al paisatge vegetal, es disposava només de cartografia general (1 : 50.000).

Com a resultats florístics, hem bastit un catàleg que conté 1.026 tàxons, entre espècies i subespècies. De cadascun donem informació concisa sobre la seva distribució i raresa. Els prats i pastures en general són l'hàbitat més ric, ja que hi viuen un terç dels tàxons. Gairebé el 30% són propis d'ambients aigualosos o rocallosos, i el 16% es fan en llocs ruderals o més o menys pertorbats. La flora és sobretot de tipus medioeuropeu (un 39% dels tàxons) i alpí (un 27% dels tàxons són pirinencs, alpins o bòreo-alpins); els tàxons mediterranis (6%) i submediterranis (5%) hi fan un paper relativament petit.

L'estudi de la vegetació parteix de l'aixecament d'un mapa d'hàbitats CORINE a escala 1:25.000. Hem cartografiat 79 hàbitats, que comentem en una llegenda. Aquest mapa mostra 216 polígons, alguns amb un únic hàbitat molt dominant, i d'altres amb dos o tres hàbitats combinats. Alguns hàbitats que ocupen superfícies molt reduïdes s'han representat com a punts. Hem incorporat també a la cartografia els Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) corresponents. La valoració naturalística del paisatge s'ha fet a partir de sis atributs de la vegetació i del grau d'amenaça de cada hàbitat, tots avaluats de manera categòrica segons criteris objectivables. La combinació d'aquestes valoracions aplicada sobre la cartografia dibuixa unes àrees amb elevat valor, concentrades sobretot a l'estatge alpí (que reuneix un bon nombre d'hàbitats rars i amb espècies endèmiques) i a les parts més baixes (per la presència de boscos de ribera i pastures xeròfiles). D'altra banda, els hàbitats lligats a l'aigua són també dels més valorats i amenaçats.


Línia/es de recerca:
Florística i Taxonomia
Cartografia de la vegetació


Publicacions resultat del projecte:

Guardiola, M.; Petit, A.; Aymerich, P.; Pérez-Haase, A.; Mercadé, A.; Batriu, E.; Blanco-Moreno, J.M.; Illa, E.; Grau, O.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011
Coneixem bé la flora pirinenca? Els Pirineus catalans occidentals segueixen sorprenent.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 181-190. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Ferré, A.; Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Carrillo, E. 2010
La vegetació de les Planes de Son i la mata de València: cartografia d'hàbitats i valoració naturalística.
In: J. Germain (ed.), Els sistemes naturals de les Planes de Son i la mata de València: 327-378. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 16. Barcelona.
+ informació    
Ninot, J.M.; Batriu, E.; Mercadé, A.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; March, S.; Salvat, A. 2010
Flora vascular de les Planes de Son i la mata de València.
In: J. Germain (ed.), Els sistemes naturals de les Planes de Son i la mata de València: 255-325. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 16. Barcelona.
+ informació    
Pérez-Haase, A.; Batriu, E.; Mercadé, A.; Blanco-Moreno; J.M. 2009
Sobre la distribució de Trifolium diffusum Ehrh. als Països Catalans.
Collectanea Botanica (Barcelona) 28: 125-127.
+ informació    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu