Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PROJECTE: Reforestación natural en el dominio de Pinus uncinata y cambios en la diversidad del piso subalpino en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (69/2005)

2006-2009
Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente
Ninot Sugrañes, Josep M. (IP). Carreras Raurell, Jordi. Carrillo Ortuño, Amparo. Grau Fernández, Oriol.Reforestació natural al domini de Pinus uncinata i canvis en la diversitat de l'estatge subalpí al Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici

En aquest projecte volem documentar detalladament el procés de reforestació de l'estatge subalpí del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici durant els darrers 50 anys, i preveure els escenaris de futur més probables. En aquest paisatge, extenses i variades unitats de pastures podrien revertir a la seva potencialitat forestal, en relació amb el canvi d'usos del sòl. Proposem un estudi basat en quatre línies d'actuació, corresponenets a escales i intensitats progresivament més detallades, que tractarem de manera integrada dins de l'equip pluridisciplinar sol·licitant.

En un primer nivell, analitzarem l'evolució del paisatge subalpí de manera diacrònica, per tal d’objetivar els canvis en l'estructura del paisatge i de seleccionar àrees representatives per estudiar-les amb més detall. En aquestes, analitzarem les situacions de canvi pel que fa a diversitat i singularitat florístiques, de paràmetres fisiogràfics i edàfics, i de temporalització. La part experimental se centrarà en l'estudi demogràfic de parcel·les forestals, i en el d'algunes comunitats de matollar subalpí que condicionen la succesió forestal; tractarà l'estructura funcional dels matollars, els condicionants de fertilitat edàfica, i la invasibilitat per part d'arbres forestals.

+ Més informació (treball en premsa)


Línia/es de recerca:
Ecologia de comunitats
Cartografia de la vegetació


Publicacions resultat del projecte:

Ninot, J.M.; Anadon-Rosell, A.; Caminal, M.; Carrillo, E.; Grau, O.; Illa, E.; Lloret, F.; Nogués, S.; Talavera, M. 2017
Los arbustos de alta montaña y los cambios de paisaje en el parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: Amengual, P. (ed.), Proyectos de investigación en parques nacionales: 2012-2015, Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Madrid.
+ informació    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Cornelissen, J.H.C.; Callaghan, T.V. 2013
Similar tree seedling responses to shrubs and to simulated environmental changes at Pyrenean and subarctic treelines.
Plant Ecology and Diversity 6(3-4): 329-342.
[resum]
Casas, C.; Bruch, H.; Casals, P.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2013
Caracterització edàfica dels boscos de pi negre de nova formació al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 97-108. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ informació    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Blanco-Moreno, J.M. 2013
Interaccions entre arbre i arbust al llarg de l'ecotò entre el bosc i els prats alpins al Pirineu central.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 91-95. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ informació    
Talavera, M.; Ninot, J.M.; Carrillo, E. 2013
Estudi de la producció i la qualitat de llavor de Pinus uncinata Ram. ex DC. al llarg del gradient altitudinal.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 167-171. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ informació    
Batllori, E.; Camarero, J.J.; Gutiérrez, E. 2012
Climatic drivers of tree growth and recent recruitment at the Pyrenean alpine tree line ecotone.
In: Myster, R.W. (ed.), Ecotones between Forest and Grassland: 247-269. DOI: 10.1007/978-1-4614-3797-0_11. Springer, New York.
+ informació    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Callaghan, T.V. 2011
Efecte dels arbusts en la dinàmica del límit superior del bosc de pi negre en resposta a simulacions de canvis ambientals als Pirineus centrals.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 165-170. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo,E.; Casals, P.; Casas, C.; Grau, O.; Gutiérrez, E.; Montané, F.; Puente, A. 2011
Reforestación natural en el dominio de Pinus uncinata del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: Ramirez, L.; B. Asensio (eds.), Proyectos de investigación en parques nacionales: 2007-2010: 139-158.
+ informació    
Puente, A.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011
Canvis de la vegetació en el domini potencial del bosc de pi negre al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en el període 1956-2008.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 357-365. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Batllori, E.; Camarero, J.J.; Gutiérrez, E. 2010
Current regeneration patterns at the tree line in the Pyrenees indicate similar recruitment processes irrespective of the past disturbance regime.
Journal of Biogeography 37: 1938-1950.
+ informació    
Carrillo, E.; Casas, C.; Marmí, J.; Bagaria, G.; Puente, A.; Carreras, J.; Ninot, J.M. 2010
Reforestació de l'estatge subalpí per boscos de Pinus uncinata: diversitat i estructura.
In: VIII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 67-76. Generalitat de Catalunya, Lleida.
+ informació    
Batllori E.; Camarero, J.J.; Ninot, J.M.; Gutiérrez, E. 2009
Seedling recruitment, survival and facilitation in alpine Pinus uncinata treeline ecotones. Implications and potential responses to climate warming.
Global Ecology and Biogeography 18: 460-472.
+ informació    
Batllori, E.; Blanco-Moreno, J.M.; Ninot J.M.; Gutiérrez, E.; Carrillo, E. 2009
Vegetation patterns at the alpine treeline ecotone: the influence of tree cover on abrupt changes in species composition of alpine communities.
Journal of Vegetation Science 20: 814-825. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2009.01085.x.
+ informació    
Grau, O.; Ninot, J.M. 2009
Estudi de l'efecte del neret en la regeneració del pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, any 2007: 28. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya.
+ informació    
Grau, O.; Ninot, J.M. 2009
Estudi de l'efecte del neret en la regeneració del pi negre al límit superior del bosc: respostes a simulacions de canvis ambientals.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, any 2008: 48. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya.
+ informació    
Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carrillo, E.; Carreras, J.; Ferré, A.; Gutiérrez, E. 2008
Timberline structure and limited tree recruitment in the Catalan Pyrenees.
Plant Ecology and Diversity 1: 47-57.
+ informació    
Ninot, J.M.; Ferré, A. 2008
Plant diversity across five vegetation belts in the Pyrenees (Catalonia, Spain).
Collectanea Botanica 27: 65-74.
+ informació    
Ninot, J.M.; Grau, O.; Batllori, E.; Camarero, J.J.; Carrillo, E. 2008
Winter drought impairs pine regeneration at the Pyrenean treeline.
In: Droughts: Causes, Effects and Predictions; Sánchez, J.M. (ed.). Nova Science Publishers, Inc. Nova York.
+ informació    
Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Font, X.; Carreras, J.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Soriano, I.; Vigo, J. 2007
Altitude zonation in the Pyrenees. A geobotanic interpretation.
Phytocoenologia 37: 371-398.
+ informació    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu