Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PUBLICACIONS
Publicacions de: Jordi Carreras Raurell
2022
Altres publicacions
Carrillo, E.; Carreras, J.; Illa, E.; Ferré, A.; Mercadé, A.; Ninot, J.M. 2022
Dades sobre la vegetació d'Andorra.
GEOVEG i Institut de Recerca de Biodiversitat (IRBio), Universitat de Barcelona. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona http://hdl.handle.net/2445/187480
+ informació
2021
Articles
Bou, J.; Vilar, L.; Carreras, J. 2021
Habitat changes over 45 years on the small Mediterranean archipelago of the Medes Islands (Catalonia, NE Spain).
Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, 155 (4): 914-924. DOI 10.1080/11263504.2020.1810806
+ informació
Altres publicacions
Carreras, J.; Mercadé, A.; Ferré, A.; Petit, A. 2021
Metodologia per avaluar l'estat de conservació dels hàbitats de Catalunya.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Generalitat de Catalunya), GEOVEG i IRBio, Universitat de Barcelona. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona
+ informació
2020
Altres publicacions
Herrando, S.; Brotons, L.; Pou, N.; Anton, M.; Stefanescu, C.; Torre, I.; Villero, D.; Carreras, J.; Ferré., A; Pino, J.; Serral, I.; Rotchés, R; Pomarol, M.; Racionero, C.; Bach, J.; Herrero, N.; Ordóñez, J.L.; Sainz de la Maza, P.; Pont, S. 2020
Estat general de la biodiversitat a Catalunya.
In: Brotons, L. et al. Estat de la Natura a Catalunya 2020. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Barcelona.
+ informació    
2019
Altres publicacions
Carreras, J.; Ferré, A.; Vigo, J.; Curcó, A.; Font, J.; Gesti. J.; Guardiola, M.; Salvat, A.; Vilar, L. 2019
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum IIa. 1 Ambients litorals i salins. Hàbitats terrestres. Edició revisada 2018.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 137 pp.
+ informació    
2018
Articles
Guardiola, M.; Alabau, M.; Oliver, X.; Carreras, J.; Sáez, L. 2018
Distribució i ecologia d'Arenaria marschlinsii (Caryophyllaceae) als Pirineus.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 82: 167-170.
+ informació    
Altres publicacions
Carreras, J.; Ferré, A.; Vigo, J.; Ballesteros, E. 2018
Informe sobre les correspondències entre els hàbitats de Catalunya i els hàbitats d'interès comunitari.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/146617
+ informació    
Carreras, J.; Ferré, A.; Vigo, J.; Cambra, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Gesti. J.; Guardiola, M.; Salvat, A.; Vilar, L. 2018
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum III. 2 Aigües continentals. Edició revisada 2017.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 170 pp.
+ informació    
Carreras, J.; Ferré, A.; Vigo, J.; Guardiola, M.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Salvat, A. 2018
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VIII. 8 Terres agrícoles i àrees antròpiques. Edició revisada 2017.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 182 pp.
+ informació    
2017
Altres publicacions
Carreras, J.; Ferré, A. 2017
Projecte de cartografia dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) dels parcs naturals i altres espais protegits (1:10.000). Document metodològic.
Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona
[http://hdl.handle.net/2445/117123]
2016
Altres publicacions
Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Font, X.; Ninot, J.M.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L.; Aymerich, P.; Guardiola, M.; Salvat, A. 2016
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum IV. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (Vegetació arbustiva). Edició revisada 2016
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 310 pp.
+ informació    
Carreras, J.; Carrillo, E.; Font, X.; Ninot, J.M.; Masalles, R.M.; Mercadal, G.; Vilar, L.; Guardiola, M.; Salvat, A. 2016
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum V. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (Prats i pastures). Edició revisada 2016
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 234 pp.
+ informació    
2015
Altres publicacions
Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Mercadé, A.; Pérez-Haase, A.; Mercadal, G.; Vilar, L.; Aymerich, P.; Guardiola, M.; Salvat, A. 2015
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VI. 4 Boscos. Edició revisada 2015
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 308 pp.
+ informació    
Carreras, J.; Ferré, A.; Vigo, J. (eds.) 2015
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum I. Introducció. Edició revisada 2015
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 376 pp.
+ informació    
2014
Altres publicacions
Aymerich, P.; Cambra, J.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Ferré, A.; Font, X.; Guardiola, M.; Masalles, R.M.; Mercadé, A.; Ninot, J.M.; Salvat, A.; Vigo, J.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L. 2014
Cartografia dels hàbitats a Catalunya. Versió 2. Manual d'interpretació.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 360 pp.
+ informació    
Carreras, J.; Ferré, A.; Oliva, F.; Pérez-Prieto, D. 2014
Avaluació dels canvis en els hàbitats a Catalunya (1997-2008). Comparació entre les versions 1 i 2 de la Cartografia dels Hàbitats CORINE de Catalunya (CHC50).
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. 373 pp. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, handle: http://hdl.handle.net/2445/95855
+ informació    
Ousková V.; Commagnac L.; Carreras J.; Ferré A.; Molnár Z.; Horváth F.; Poncet L.; Vest F.; Angelini P.; Casella L.; Hennekens M.S.; Schaminée J.H.J.  2014
The survey on habitat mapping initiatives in Europe: a general overview.
In: Poncet L., Spyropoulou R., Pereira Martins I. (eds), Terrestrial habitat mapping in Europe: an overview: 37 - 54; EEA Technical report., ISBN: 978-92-9213-420-4.
+ informació    
Mapes
Illa, E.; Soriano, I.; Gesti, J.; Carreras, J.; Ninot, J.M. 2014
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 444 (Flix)   [mapa].
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/65130
2013
Articles
Ferré, A.; Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Monje, X.; Vigo, J. 2013
From vegetation mapping to a prediction for landscape evolution in the Catalan Pyrenees.
Colloques Phytosociologiques XXIX: 227-235.
+ informació    
Pérez-García, N.; Font, X.; Ferré, A.; Carreras, J. 2013
Drastic reduction in the potential habitats for alpine and subalpine vegetation in the Pyrenees due to twenty-first-century climate change.
Regional Environmental Change 13: 1157-1169.     DOI: 10.1007/s10113-013-0427-5.
+ informació    
Altres publicacions
Carreras, J.; Ferré A. 2013
Avaluació del grau d'amenaça i de l'interès de conservació dels hàbitats de Catalunya.
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. 130 pp. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, handle: http://hdl.handle.net/2445/53346
+ informació    
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc.  2013
Les fagedes.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 161 pp.
[info]
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2013
Les pinedes de pi pinyer.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 167 pp.
[info]
Guardiola, M.; Carreras, J. 2013
Cartografia de detall dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d'interès comunitari del Parc de la Serralada de Marina.
In: II Monografies de la Serralada Litoral Central - VI Monografies del Parc del Montnegre i el Corredor: 224-235. Diputació de Barcelona, Barcelona.
+ informació    
2012
Articles
Guardiola, M.; Molero, J.; Sáez, L.; López, J.; Rios, A.I.; Bagaria, G.; Carreras, J. 2012
Noves aportacions al coneixement de la flora vascular de les comarques meridionals de Catalunya. IV.
Orsis 26: 245-258.
+ informació    
Altres publicacions
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2012
Les pinedes de pi negre. Manuals de gestió d'hàbitats.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 167 pp.
[info]
2011
Altres publicacions
Carrillo, E.; Mercadé, A.; Ferré, A.; Carreras, J.; Ninot, J.M. 2011
Aportacions al coneixement de la flora d'Andorra.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 101-110. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2011
Les pinedes de pinassa. Manuals de gestió d’hàbitats.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 169 pp.
[info]
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2011
Les pinedes de pi roig. Manuals de gestió d’hàbitats.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 177 pp.
[info]
Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo,E.; Casals, P.; Casas, C.; Grau, O.; Gutiérrez, E.; Montané, F.; Puente, A. 2011
Reforestación natural en el dominio de Pinus uncinata del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: Ramirez, L.; B. Asensio (eds.), Proyectos de investigación en parques nacionales: 2007-2010: 139-158.
+ informació    
Pérez, N.; Ferré, A.; Carreras, J.; Font, X. 2011
Efectos del cambio climático sobre la distribución potencial de los hábitats subalpinos y alpinos del Pirineo catalán y andorrano.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 329-341. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Puente, A.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011
Canvis de la vegetació en el domini potencial del bosc de pi negre al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en el període 1956-2008.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 357-365. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
2010
Altres publicacions
Carrillo, E.; Casas, C.; Marmí, J.; Bagaria, G.; Puente, A.; Carreras, J.; Ninot, J.M. 2010
Reforestació de l'estatge subalpí per boscos de Pinus uncinata: diversitat i estructura.
In: VIII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 67-76. Generalitat de Catalunya, Lleida.
+ informació    
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2010
Les pinedes de pi blanc. Manuals de gestió d’hàbitats.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 169 pp.
[info]
2009
Altres publicacions
Font, X.; Fernández-González, F.; Lence, C.; Loidi, J.; Acedo, C.; Carreras, J.; Biurrun, I.; Pérez-Badia, R. 2009
SIVIM, Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica.
In: Llamas, F.; Acedo, C. (eds.), Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI: 731-739. Universidad de León.
+ informació    
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2009
Els alzinars. Manuals de gestió d’hàbitats.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 181 pp.
[info]
2008
Articles
Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carrillo, E.; Carreras, J.; Ferré, A.; Gutiérrez, E. 2008
Timberline structure and limited tree recruitment in the Catalan Pyrenees.
Plant Ecology and Diversity 1: 47-57.
+ informació    
Altres publicacions
Cambra, J.; Carreras, J.; E. Carrillo; Curcó, A.; Gesti, J.; Vilar, J.; Vigo, J. 2008
Manual dels hàbitats de Catalunya, volum III (2 Aigües continentals).
Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 168 pp.
Carrillo, E.; Brugués, M.; Carreras, J.; Cros, R.M.; Ferré, A.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Ruiz, E. 2008
Singularitat de la vegetació de les reserves integrals de Trescuro i d'Aiguamòg.
In: VII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 177-192.
+ informació    
Carrillo, E.; Mercadé, A.; Ninot, J.M.; Carreras, J.; Ferré, A.; Font, X. 2008
Check-list i Llista Vermella de la Flora d'Andorra.
CENMA, Andorra la Vella.
+ informació    
Mapes
Carreras, J.; Carrillo, E.; Font, X.; Ninot, J.M.; Soriano, I.; Pérez-Prieto, D. 2008
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 254 (Gósol), 2a edició   [mapa].
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64803
2007
Articles
Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Font, X.; Carreras, J.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Soriano, I.; Vigo, J. 2007
Altitude zonation in the Pyrenees. A geobotanic interpretation.
Phytocoenologia 37: 371-398.
+ informació    
Vigo, J.; J. Carreras; Ferré A. 2007
La protecció dels hàbitats i de la natura a la Unió Europea.
Excursionisme 338: 10-14.
+ informació    
Mapes
Carreras, J. 2007
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Manresa (363).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Carreras, J. 2007
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Berga (293).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Carreras, J. 2007
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full La Pobla de Lillet (255).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Carreras, J. 2007
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Puigreig (331).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Soriano, I,; Aymerich, P.; Carreras, J.; Ferré, A. 2007
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Organyà (253).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
2006
Articles
Aymerich, P. (editor); Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Ninot, J.M. 2006
Observacions de flora.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2005: 15-23. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Gutiérrez, E.; Ninot, J.M. 2006
Dinàmica espacial i temporal de l’ecotò superior del bosc de Pinus uncinata als Pirineus.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2005: 50-51. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Altres publicacions
Cambra, J.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Ferré, A.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.; Vigo, J. 2006
Cartografia dels Hàbitats de Catalunya. Manual d'interpretació.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Font, J.; Font, X.; Gesti, J.; Ninot, J.M.; Vilar, L. 2006
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum IV. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (vegetació arbustiva).
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 280 pp.
Carreras, J.; Carrillo, E.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Vilar, L. 2006
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum V. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (prats i pastures).
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 204 pp.
Carreras, J.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Vigo, J. 2006
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum VIII. 8 Terres agrícoles i àrees antròpiques.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 204 pp.
Mapes
Carreras, J. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full La Seu d'Urgell.
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Carreras, J. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Molló (218).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Carreras, J. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Noarre (150).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Carreras, J. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Puigcerdà (217).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Carreras, J. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Tírvia (182).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
2005
Articles
Carrillo, E.; Mercadé, A.; Ninot, J. M.; Carreras, J.; Ferré, A. 2005
La flora d'Andorra: llista vermella.
Hàbitats 11: 34-41.
+ informació    
Ferré, A., Carreras, J., Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2005
Assessing the natural interest of the landscape of Andorra, a mountain country under contrasting change of land use.
Acta Botanica Gallica 152(4): 443-455.
+ informació    
Marull, J.; Pino, J.; Carreras, J.; Ferré, A.; Cordobilla, M.J.; Llinàs, J.; Rodà, F.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2005
Primera proposta d’índex de valor del patrimoni natural de Catalunya (IVPN), una eina cartogràfica per a l’avaluació ambiental estratègica.
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 72: 115-138.
+ informació    
Altres publicacions
Carreras, J.; E. Carrillo; A. Ferré; R.M. Masalles 2005
Manual dels hàbitats de Catalunya, volum VI (4 Boscos).
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 280 pp.
+ informació    
Vigo, J.; Carreras, J.; Ferré, A. (eds.) 2005
Manual dels hàbitats de Catalunya, vol. I, Introducció.
Generalitat de Catalunya, Dept. de Medi Ambient i Habitatge. Barcelona.
Mapes
Carreras, J. 2005
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 448 (el Prat de Llobregat)   [mapa].
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64874
Carreras, J. 2005
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 448 (el Prat de Llobregat)   [mapa].
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64874
Carreras, J., Ferré, A. Gesti, J., Monje, X., Vilar, L., Vigo, J.; Viñas, X. 2005
Mapa de Vegetació de Catalunya a escala 1:50.000. Full 218-Molló 256-Ripoll.
Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.
Carreras, J.; Vigo, J. 2005
Memòria del Full 218-Molló 256-Ripoll del Mapa de vegetació de Catalunya a 1:50.000.
Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.
2004
Articles
Lobo, A.; Legendre, P.; Rebollar, J.L.G.; Carreras, J.; Ninot, J.M. 2004
Land cover classification at a regional scale in Iberia: separability in a multi-temporal and multi-spectral data set of satellite images
International Journal of Remote Sensing 25(1): 205-213
+ informació    
Mapes
Bolòs, O.; Vigo, J.; Carreras, J. (Ferré, A.; Illa, E.; responsables tècnics) 2004
Mapa de la vegetació potencial de Catalunya 1:250.000 [amb una memòria de 93 p.].
I.E.C. i Universitat de Barcelona.
Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, E.; Font, J.; Gesti, J.; Quadrada, R.V.; Vigo, J.; Vilar, L. 2004
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000. Figueres 258 (39-11), Roses 259 (40-11) [mapa].
IEC, Dept. de Medi Ambient & Universitat de Barcelona. Barcelona.
2003
Articles
Pausas, J.G.; Carreras, J.; Ferré, A.; Font, X. 2003
Coarse-scale plant species richness in relation to environmental heterogeneity.
Journal of Vegetation Science 14: 661-668.
+ informació    
Vigo, J.; Carreras, J. 2003
Los hàbitats del proyecto CORINE en el ámbito territorial catalán: delimitación y cartografía
Acta Botanica Barcinonensia 49: 401-420.
+ informació    
Altres publicacions
Vigo, J.; Soriano, I.; Carreras, J.; Aymerich, P.; Carrillo, E.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2003
Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes (prepirineus orientals ibèrics)
Monografies del Museu de Ciències Naturals, 1. Barcelona. 407 pp.
+ informació    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu