Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PUBLICACIONS
Publicacions de: Albert Ferré Codina
2022
Altres publicacions
Carrillo, E.; Carreras, J.; Illa, E.; Ferré, A.; Mercadé, A.; Ninot, J.M. 2022
Dades sobre la vegetació d'Andorra.
GEOVEG i Institut de Recerca de Biodiversitat (IRBio), Universitat de Barcelona. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona http://hdl.handle.net/2445/187480
+ informació
2021
Altres publicacions
Carreras, J.; Mercadé, A.; Ferré, A.; Petit, A. 2021
Metodologia per avaluar l'estat de conservació dels hàbitats de Catalunya.
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Generalitat de Catalunya), GEOVEG i IRBio, Universitat de Barcelona. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona
+ informació
2020
Altres publicacions
Herrando, S.; Brotons, L.; Pou, N.; Anton, M.; Stefanescu, C.; Torre, I.; Villero, D.; Carreras, J.; Ferré., A; Pino, J.; Serral, I.; Rotchés, R; Pomarol, M.; Racionero, C.; Bach, J.; Herrero, N.; Ordóñez, J.L.; Sainz de la Maza, P.; Pont, S. 2020
Estat general de la biodiversitat a Catalunya.
In: Brotons, L. et al. Estat de la Natura a Catalunya 2020. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Barcelona.
+ informació    
2019
Altres publicacions
Carreras, J.; Ferré, A.; Vigo, J.; Curcó, A.; Font, J.; Gesti. J.; Guardiola, M.; Salvat, A.; Vilar, L. 2019
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum IIa. 1 Ambients litorals i salins. Hàbitats terrestres. Edició revisada 2018.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 137 pp.
+ informació    
Galobart, M.; Pérez-Haase, A.; Illa, E.; Ferré, A.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2019
Dinàmica de l'aforestació en molleres pirinenques i causes de la seva variabilitat.
In: La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: XI Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 117 - 126. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Batriu, E.; Pladevall-Izard,E.; Espuny, J.; Anadon-Rosell, A.; Mercadé, A.; Ferré, A.; Carrillo, E. 2019
Habitats of Community Interest in the mires of Aigüestortes and Alt Pallars: distribution, impacts and threats.
In: Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coord). LIFE+ LimnoPirineus: conservation of aquatic habitats and species in high mountains of the pyrenees. Technical Report: 84-100.
+ informació    
Mapes
Carrillo, E.; Ferré, A.; Illa, E.; Mercadé, A. 2019
Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50).
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/147059
[accés Dipòsit Digital UB]
2018
Altres publicacions
Carreras, J.; Ferré, A.; Vigo, J.; Ballesteros, E. 2018
Informe sobre les correspondències entre els hàbitats de Catalunya i els hàbitats d'interès comunitari.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/146617
+ informació    
Carreras, J.; Ferré, A.; Vigo, J.; Cambra, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Gesti. J.; Guardiola, M.; Salvat, A.; Vilar, L. 2018
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum III. 2 Aigües continentals. Edició revisada 2017.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 170 pp.
+ informació    
Carreras, J.; Ferré, A.; Vigo, J.; Guardiola, M.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Salvat, A. 2018
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VIII. 8 Terres agrícoles i àrees antròpiques. Edició revisada 2017.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 182 pp.
+ informació    
2017
Altres publicacions
Carreras, J.; Ferré, A. 2017
Projecte de cartografia dels hàbitats CORINE i dels hàbitats d’interès comunitari (HIC) dels parcs naturals i altres espais protegits (1:10.000). Document metodològic.
Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona
[http://hdl.handle.net/2445/117123]
Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Ferré, A. 2017
The Pyrenees.
In: Loidi, J. (ed.), The Vegetation of the Iberian Peninsula, Plant and Vegetation, 12: 323-366. Springer.
[resum]
2016
Articles
Pérez-Haase, A.; Ferré, A.; Mercadé, A. 2016
Se confirma la presencia de Trifolium alpestre L. en la península ibérica.
Acta Botanica Malacitana, 41: 277-280
+ informació    
Altres publicacions
Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Font, X.; Ninot, J.M.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L.; Aymerich, P.; Guardiola, M.; Salvat, A. 2016
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum IV. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (Vegetació arbustiva). Edició revisada 2016
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 310 pp.
+ informació    
2015
Altres publicacions
Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Mercadé, A.; Pérez-Haase, A.; Mercadal, G.; Vilar, L.; Aymerich, P.; Guardiola, M.; Salvat, A. 2015
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VI. 4 Boscos. Edició revisada 2015
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 308 pp.
+ informació    
Carreras, J.; Ferré, A.; Vigo, J. (eds.) 2015
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum I. Introducció. Edició revisada 2015
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 376 pp.
+ informació    
Carrillo, E.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L.; Guardiola, M.; Salvat, A. 2015
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VII. 5 Molleres i aiguamolls. 6 Roques, tarteres, glaceres, coves. Edició revisada 2015
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 224 pp.
+ informació    
Mapes
Ferré, A. 2015
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 290 (Isona)   [mapa].
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/98729
2014
Altres publicacions
Aymerich, P.; Cambra, J.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Ferré, A.; Font, X.; Guardiola, M.; Masalles, R.M.; Mercadé, A.; Ninot, J.M.; Salvat, A.; Vigo, J.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L. 2014
Cartografia dels hàbitats a Catalunya. Versió 2. Manual d'interpretació.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 360 pp.
+ informació    
Carreras, J.; Ferré, A.; Oliva, F.; Pérez-Prieto, D. 2014
Avaluació dels canvis en els hàbitats a Catalunya (1997-2008). Comparació entre les versions 1 i 2 de la Cartografia dels Hàbitats CORINE de Catalunya (CHC50).
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. 373 pp. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, handle: http://hdl.handle.net/2445/95855
+ informació    
Ninot, J.M.; Ferré, A.; Carrillo, E. 2014
Vegetació.
In: Boixadera et al. (coords.), Els sòls de Catalunya. Val d'Aran. Monografies Tècniques, 4: 36-38. ICGC-DAAM-Conselh Generau d'Aran. 184 pp.
+ informació    
Ousková V.; Commagnac L.; Carreras J.; Ferré A.; Molnár Z.; Horváth F.; Poncet L.; Vest F.; Angelini P.; Casella L.; Hennekens M.S.; Schaminée J.H.J.  2014
The survey on habitat mapping initiatives in Europe: a general overview.
In: Poncet L., Spyropoulou R., Pereira Martins I. (eds), Terrestrial habitat mapping in Europe: an overview: 37 - 54; EEA Technical report., ISBN: 978-92-9213-420-4.
+ informació    
2013
Articles
Ferré, A.; Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Monje, X.; Vigo, J. 2013
From vegetation mapping to a prediction for landscape evolution in the Catalan Pyrenees.
Colloques Phytosociologiques XXIX: 227-235.
+ informació    
Ninot, J.M.; Ferré, A.; Grau, O.; Font, X.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E. 2013
Environmental drivers and plant species diversity in the Catalan and Andorran Pyrenees.
Lazaroa 34: 89-105.
+ informació    
Pérez-García, N.; Font, X.; Ferré, A.; Carreras, J. 2013
Drastic reduction in the potential habitats for alpine and subalpine vegetation in the Pyrenees due to twenty-first-century climate change.
Regional Environmental Change 13: 1157-1169.     DOI: 10.1007/s10113-013-0427-5.
+ informació    
Altres publicacions
Carreras, J.; Ferré A. 2013
Avaluació del grau d'amenaça i de l'interès de conservació dels hàbitats de Catalunya.
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. 130 pp. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, handle: http://hdl.handle.net/2445/53346
+ informació    
Ferré, A. 2013
Els boscos montans de coníferes.
In: Bueno, D. (dir.), Ecosistemes dels Països Catalans: 174-175. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Ferré, A. 2013
Les pinedes de terra baixa.
In: Bueno, D. (dir.), Ecosistemes dels Països Catalans: 164-165. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Ferré, A.; Masalles, R.M. 2013
Els ecosistemes forestals.
In: Bueno, D. (dir.), Ecosistemes dels Països Catalans: 160-161. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2013
Les pinedes de pi pinyer.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 167 pp.
[info]
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc.  2013
Les fagedes.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 161 pp.
[info]
2012
Articles
Grau, O.; Ninot, J.M.; Ferré, A.; Font, X.; Grytnes, J.-A. 2012
Altitudinal species richness patterns of vascular plants in the south-eastern Pyrenees and nearby mountains of Catalonia.
Plant Ecology and Diversity 5(1): 115-126.
+ informació    
Altres publicacions
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2012
Les pinedes de pi negre. Manuals de gestió d'hàbitats.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 167 pp.
[info]
2011
Altres publicacions
Carrillo, E.; Mercadé, A.; Ferré, A.; Carreras, J.; Ninot, J.M. 2011
Aportacions al coneixement de la flora d'Andorra.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 101-110. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2011
Les pinedes de pinassa. Manuals de gestió d’hàbitats.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 169 pp.
[info]
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2011
Les pinedes de pi roig. Manuals de gestió d’hàbitats.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 177 pp.
[info]
Grau, O.; Ninot, J.M.; Font, X.; Ferré, A.; Grytnes, J.-G. 2011
Trends in altitudinal distribution of plant diversity in the Catalan Pyrenees.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 171-180. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Pérez, N.; Ferré, A.; Carreras, J.; Font, X. 2011
Efectos del cambio climático sobre la distribución potencial de los hábitats subalpinos y alpinos del Pirineo catalán y andorrano.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 329-341. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
2010
Altres publicacions
Ferré, A.; Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Carrillo, E. 2010
La vegetació de les Planes de Son i la mata de València: cartografia d'hàbitats i valoració naturalística.
In: J. Germain (ed.), Els sistemes naturals de les Planes de Son i la mata de València: 327-378. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 16. Barcelona.
+ informació    
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2010
Les pinedes de pi blanc. Manuals de gestió d’hàbitats.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 169 pp.
[info]
2009
Articles
Ferré, A.; Font, X.; Ninot, J.M. 2009
Two new websites on vegetation information.
Acta Botanica Barcinonensia 52: 129-132.
+ informació    
Altres publicacions
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.); Carreras, J.; Ferré, A.; etc. 2009
Els alzinars. Manuals de gestió d’hàbitats.
Diputació de Barcelona i Obra Social "la Caixa". Barcelona. 181 pp.
[info]
2008
Articles
Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carrillo, E.; Carreras, J.; Ferré, A.; Gutiérrez, E. 2008
Timberline structure and limited tree recruitment in the Catalan Pyrenees.
Plant Ecology and Diversity 1: 47-57.
+ informació    
Ninot, J.M.; Ferré, A. 2008
Plant diversity across five vegetation belts in the Pyrenees (Catalonia, Spain).
Collectanea Botanica 27: 65-74.
+ informació    
Vigo, J.; Ferré, A.; Illa, E.; Font X. 2008
Session de Phytosociologie de la Société Botanique du Centre-Ouest. Juin 2007. Sant Joan de les Abadesses
Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, Nouvelle Série 39: 334-406
+ informació    
Altres publicacions
Ballesteros, E.; Curcó, A.; Ferré, A.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L. 2008
Manual dels hàbitats de Catalunya, volum II (1 Ambients litorals i salins).
Dept. Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 312 pp.
Carrillo, E.; Brugués, M.; Carreras, J.; Cros, R.M.; Ferré, A.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Ruiz, E. 2008
Singularitat de la vegetació de les reserves integrals de Trescuro i d'Aiguamòg.
In: VII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 177-192.
+ informació    
Carrillo, E.; Mercadé, A.; Ninot, J.M.; Carreras, J.; Ferré, A.; Font, X. 2008
Check-list i Llista Vermella de la Flora d'Andorra.
CENMA, Andorra la Vella.
+ informació    
Mapes
Ferré, A.; Carrillo, E. 2008
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Areny-Tremp (251-252).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Salvat, A.; March, S.; Ferré, A. 2008
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Benavarri-Isona (289-290).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
2007
Articles
Batllori, E.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Gutiérrez, E.; Ninot, J.M. 2007
Estudi de la regeneració del pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2006: 42-43. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Font, X.; Carreras, J.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Soriano, I.; Vigo, J. 2007
Altitude zonation in the Pyrenees. A geobotanic interpretation.
Phytocoenologia 37: 371-398.
+ informació    
Vigo, J.; J. Carreras; Ferré A. 2007
La protecció dels hàbitats i de la natura a la Unió Europea.
Excursionisme 338: 10-14.
+ informació    
Mapes
Ferré, A. 2007
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Banyoles (295).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ferré, A. 2007
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Ponts (329).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ferré, A.; Devis, J. 2007
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Oliana (291).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ferré, A.; Guardiola, M.; Illa, E. 2007
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 393 (Mataró)   [mapa].
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64863
Soriano, I,; Aymerich, P.; Carreras, J.; Ferré, A. 2007
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Organyà (253).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
2006
Articles
Aymerich, P. (editor); Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Ninot, J.M. 2006
Observacions de flora.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2005: 15-23. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Gutiérrez, E.; Ninot, J.M. 2006
Dinàmica espacial i temporal de l’ecotò superior del bosc de Pinus uncinata als Pirineus.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2005: 50-51. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Batllori, E.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Gutiérrez, E.; Ninot, J.M. 2006
Estudi de la regeneració del pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2005: 48-49. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Altres publicacions
Cambra, J.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Ferré, A.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.; Vigo, J. 2006
Cartografia dels Hàbitats de Catalunya. Manual d'interpretació.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Font, J.; Font, X.; Gesti, J.; Ninot, J.M.; Vilar, L. 2006
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum IV. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (vegetació arbustiva).
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 280 pp.
Mapes
Ferré, A. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Cardona (330).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ferré, A.; Guardiola, M.; Illa, E. 2006
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 394 (Calella)   [mapa].
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64864
2005
Articles
Carrillo, E.; Mercadé, A.; Ninot, J. M.; Carreras, J.; Ferré, A. 2005
La flora d'Andorra: llista vermella.
Hàbitats 11: 34-41.
+ informació    
Ferré, A., Carreras, J., Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2005
Assessing the natural interest of the landscape of Andorra, a mountain country under contrasting change of land use.
Acta Botanica Gallica 152(4): 443-455.
+ informació    
Marull, J.; Pino, J.; Carreras, J.; Ferré, A.; Cordobilla, M.J.; Llinàs, J.; Rodà, F.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2005
Primera proposta d’índex de valor del patrimoni natural de Catalunya (IVPN), una eina cartogràfica per a l’avaluació ambiental estratègica.
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 72: 115-138.
+ informació    
Altres publicacions
Carreras, J.; E. Carrillo; A. Ferré; R.M. Masalles 2005
Manual dels hàbitats de Catalunya, volum VI (4 Boscos).
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 280 pp.
+ informació    
Carrillo, E.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2005
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum VII. 5 Molleres i aiguamolls. 6 Roques, tarteres, glaceres, coves.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona.
Vigo, J.; Carreras, J.; Ferré, A. (eds.) 2005
Manual dels hàbitats de Catalunya, vol. I, Introducció.
Generalitat de Catalunya, Dept. de Medi Ambient i Habitatge. Barcelona.
Mapes
Carreras, J., Ferré, A. Gesti, J., Monje, X., Vilar, L., Vigo, J.; Viñas, X. 2005
Mapa de Vegetació de Catalunya a escala 1:50.000. Full 218-Molló 256-Ripoll.
Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.
2004
Mapes
Bolòs, O.; Vigo, J.; Carreras, J. (Ferré, A.; Illa, E.; responsables tècnics) 2004
Mapa de la vegetació potencial de Catalunya 1:250.000 [amb una memòria de 93 p.].
I.E.C. i Universitat de Barcelona.
Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, E.; Font, J.; Gesti, J.; Quadrada, R.V.; Vigo, J.; Vilar, L. 2004
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000. Figueres 258 (39-11), Roses 259 (40-11) [mapa].
IEC, Dept. de Medi Ambient & Universitat de Barcelona. Barcelona.
2003
Articles
Carrillo, E.; Ferré, A.; Granier, G.; Ninot, J.M. 2003
Evaluación del interés natural del Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a partir de la cartografía de hábitats CORINE.
Acta Botanica Barcinonensia 49: 257-374.
+ informació    
Pausas, J.G.; Carreras, J.; Ferré, A.; Font, X. 2003
Coarse-scale plant species richness in relation to environmental heterogeneity.
Journal of Vegetation Science 14: 661-668.
+ informació    
Mapes
Carrillo, E.; Ferré, A.; Font, X.; Ninot, J.M.; Quadrada, R.V.; Soriano, I.; Vigo, J. 2003
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000. Full el Pont de Suert 213 (32-10) i Sort 214 (33-10) [mapa].
Generalitat de Catalunya, IEC i Universitat de Barcelona. Barcelona.
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu