Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PUBLICACIONS
Publicacions de: Josep M. Ninot Sugrañes
2022
Articles
Ventura, M.; Tiberti, R.; Buchaca, T.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Pou-Rovira, Q. 2022
LIFE RESQUE ALPYR: Restoration of Aquatic Ecosystems in Protected Areas of the Alps and Pyrenees.
Biology and Life Sciences Forum. 2022; 13(1): 22. DOI 10.3390/blsf2022013022
+ informació
Altres publicacions
Carrillo, E.; Carreras, J.; Illa, E.; Ferré, A.; Mercadé, A.; Ninot, J.M. 2022
Dades sobre la vegetació d'Andorra.
GEOVEG i Institut de Recerca de Biodiversitat (IRBio), Universitat de Barcelona. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona http://hdl.handle.net/2445/187480
+ informació
Carrillo, E.; Pladevall-Izard, E.; Alonso, G.; Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M. 2022
Restauració d'esfagnes a la Font Grossa (Vall de Peguera, Espot)
In: La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: XII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya.
+ informació    
Roca, N.; Illa, E.; Pla, R.; Guinot, M.; Ninot, J.M. 2022
Topsoil SOC stocks in Pyrenean snowbeds.
In: EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23-27 May 2022. EGU22-13269, DOI 10.5194/egusphere-egu22-13269
+ informació
2021
Articles
Biurrun, I.; Pielech, R.; Dembicz, I.; [...];Ninot, J.M.; [...];Pérez-Haase, A.; [...];Pladevall-Izard, E.; [...]; Dengler, J. 2021
Benchmarking plant diversity of Palaearctic grasslands and other open habitats.
Journal of Vegetation Science, 32 (4). DOI 10.1111/jvs.13050
+ informació
Calafat, A.; Vírseda, S.; Lovera, R.; Lucena, J.R.; Bladé, C.; Rivero, L.; Ninot, J.M. 2021
Assessment of the Restoration of the Remolar Dune System (Viladecans, Barcelona): The Resilience of a Coastal Dune System.
Journal of Marine Science and Engineering, 2021, 9 (113). DOI 10.3390/jmse9020113
+ informació
Altres publicacions
Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Grau, O.; Pladevall-Izard, E.; Benito, J.L.; Lecegui, V.; Vez, M.; Carrillo, E. 2021
Biodiversidad aparente y oculta en humedales de alta montaña.
In: VI Jornada de investigación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 2 de diciembre de 2020. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Gobierno de Aragón. ISBN: 978-84-121656-6-1 eISBN: 978-84-121656-7-8
+ informació    
2020
Articles
Anadon-Rosell, A.; Talavera, M.; Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Batllori, E. 2020
Seed production and dispersal limit treeline advance in the Pyrenees.
Journal of Vegetation Science, 31 (6): 981-994. DOI 10.1111/jvs.12849
+ informació
Thomas, H.J.D; , Bjorkman, A.D.; Myers-Smith, I.H.; [...]; Anadon-Rosell, A.; [...]; Grau, O.; [...]; Ninot, J.M.; [...]; de Vries, F.T. 2020
Global plant trait relationships extend to the climatic extremes of the tundra biome.
Nature Communications, vol. 11: 1351 (2020). DOI https://doi.org/10.1038/s41467-020-15014-4.
+ informació
Urbina, I.; Grau, O.; Sardans, J.; Ninot, J.M.; Peñuelas, J. 2020
Encroachment of shrubs into subalpine grasslands in the Pyrenees changes the plant-soil stoichiometry spectrum.
Plant Soil (2020). https://doi.org/10.1007/s11104-019-04420-3
[resum]
Altres publicacions
Ninot, J.M.; Corriol, G.; Peralta, J.; Sirvent, L.; Pérez-Haase, A.; Font, X.; Largier, G. 2020
High mountain vegetation in the Pyrenees: Diversification into plant associations, main habitats, and Pyrenean sectors.
In: Bou., J.; Vilar, L. (eds.). Actes del XII Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaica-Cantàbrica (Girona, juliol de 2019): 135-138.
+ informació    
Ninot, J.M.; Illa, E.; Carrillo, E. 2020
How alpine landscapes enhance contrasting vegetation mosaics and flora in the Pyrenees.
In: Bou., J.; Vilar, L. (eds.). Actes del XII Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaica-Cantàbrica (Girona, juliol de 2019): 87-99.
+ informació    
Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Pladevall-Izard, E.; Espuny, J.; Carrillo, E. 2020
Turberas y pastoreo, una coexistencia en cuestión. Experiencias de exclusión ganadera en los Pirineos catalanes.
In: Bou., J.; Vilar, L. (eds.). Actes del XII Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaica-Cantàbrica (Girona, juliol de 2019): 25-40.
+ informació    
Pérez-Haase, A.; Pladevall-Izard, E.; Escolà, N.; Ventura, E.; Ninot, J.M. 2020
Millora de l’estat de conservació de les molleres del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG), Universitat de Barcelona. Fundació Andrena.http://hdl.handle.net/2445/189966
+ informació
2019
Articles
Angulo M.A.; Ninot, J.M.; Peñuelas, J.; Cornelissen, J.H.C.; Grau, O. 2019
Tree Sapling Responses to 10 Years of Experimental Manipulation of Temperature, Nutrient Availability, and Shrub Cover at the Pyrenean Treeline.
Frontiers on Plant Science, 9: 1871. DOI: 10.3389/fpls.2018.01871
+ informació    
Biurrun I.; Burrascano S.; Dembicz I.; [...]; Ninot J.M.; [...]; Pérez-Haase A.; [...]; Pladevall-Izard E.; [...]; Dengler J. 2019
GrassPlot v. 2.00 - first update on the database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands.
Palaearctic Grasslands, 44, 2019, 26-47. https://doi.org/10.21570/EDGG.PG.44.26-47
+ informació    
Colomer, J.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; Ventura, M.; Ninot, J.M. 2019
Fine-scale vegetation mosaics in Pyrenean mires are driven by complex hydrological regimes and threatened by extreme weather events.
Ecohydrology, 12(2), March 2019. https://doi.org/10.1002/eco.2070
[resum]
Grau, O.; Saravesi, K.; Ninot, J.M.; Geml, J.; Markkola, A.; Ahonen, S.H.K.; Peñuelas, J. 2019
Encroachment of shrubs into subalpine grasslands in the Pyrenees modifies the structure of soil fungal communities and soil properties.
FEMS Microbiology Ecology, Volume 95, Issue 4, April 2019, fiz028. DOI: 10.1093/femsec/fiz028
[resum]
Jorba, M.; Ninot, J.M.; Bracho, C.A. 2019
Interacciones en espacios mineros restaurados: vegetación y avifauna.
Ecosistemas, 28(2): 78-81 [Mayo-Agosto 2019]. DOI: 10.7818/ECOS.1756
+ informació    
Ninot, J.M.; Carrillo, E. 2019
Contribució al coneixement geobotànic de les comunitats de Juniperus sabina i de Juniperus communis (Cupressaceae) als Pirineus catalans.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 83: 159-174. ISSN 2013-3987 (edició en línia).
+ informació    
Pérez-Haase, A.; Iturraspe, R.; Ninot, J.M. 2019
Macroclimate and local hydrological regime as drivers of fen vegetation patterns in Tierra del Fuego (Argentina).
Ecohydrology, 12(8), December 2019. https://doi.org/10.1002/eco.2155
[resum]
Thomas, H.J.D.; Myers-Smith, I.H.; Bjorkman, A.D.; [...]; Anadon-Rosell, A.; [...]; Grau, O.; [...]; Ninot, J.M.; [...]; van Bodegom, P.M. 2019
Traditional plant functional groups explain variation in economic but not size-related traits across the tundra biome.
Global Ecology and Biogeography, Volume 28, Issue 2, January 2019: 78-95. https://doi.org/10.1111/geb.12783
[resum]
Altres publicacions
Carrillo, E.; Docampo, E.; Buchaca, T.; Miró, A.; Ninot, J.M.; Osorio, V.; Pérez-Haase, A.; Puig, M.A.; Sabas, I.; Ventura, M. 2019
Alterations and changes that affect the conservation of the biodiversity of Estanho de Vilac (Aran Valley).
In: Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coord). LIFE+ LimnoPirineus: conservation of aquatic habitats and species in high mountains of the pyrenees. Technical Report: 54-71.
+ informació    
Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coords.). 2019
LIFE+ LimnoPirineus: conservació d'hàbitats i espècies aquàtiques de l'alta muntanya del Pirineu. Memòria tècnica.
LIFE+ LimnoPirineus. DL B 27920-2019. ISBN 978-84-18199-13-4. 128 p.
[català]
Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coords.). 2019
LIFE+ LimnoPirineus: conservation of aquatic habitats and species in high mountains of the Pyrenees. Technical report.
LIFE+ LimnoPirineus. ISBN 978-84-18199-17-2. 128 p.
[English]
Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coords.). 2019
LIFE+ LimnoPirineus: conservación de hábitats y especies acuáticas de la alta montaña de los Pirineos. Memoria técnica.
LIFE+ LimnoPirineus. DL B 27921-2019. ISBN 978-84-18199-14-1. 128 p.
[castellano]
Catalan, J.; Ninot, J.M.; Aniz, M.M. 2019
Conservació en un món en canvi, una reflexió a partir d'Aigüestortes.
In: La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: XI Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 9 - 16. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
Colomer, J.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; Ventura, M.; Ninot, J.M. 2019
The Trescuro mire system: how sharp environmental gradients and climatic events constrain the local distribution of plant community types.
In: Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coord). LIFE+ LimnoPirineus: conservation of aquatic habitats and species in high mountains of the pyrenees. Technical Report: 72-83.
+ informació    
Galobart, M.; Pérez-Haase, A.; Illa, E.; Ferré, A.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2019
Dinàmica de l'aforestació en molleres pirinenques i causes de la seva variabilitat.
In: La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: XI Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 117 - 126. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
Grau, O.; Saravesi, K.; Ninot, J.M.; Geml, J.; Markkola, A.; Ahonen, S.H.K.; Peñuelas, J. 2019
L'expansió d'arbustos en prats subalpins al Pirineu central redueix la qualitat del sòl i modifica l'estructura de les comunitats fúngiques.
In: La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: XI Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 109 - 116. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Pladevall-Izard, E.; Espuny, J.; Anadon-Rosell, A.; Batriu, E.; Escolà, N.; García-del Bao, A.; Tartera, J.; Carrillo, E. 2019
Recovery of mires at the reservoir of Font Grossa, Espot.
In: Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coord). LIFE+ LimnoPirineus: conservation of aquatic habitats and species in high mountains of the pyrenees. Technical Report: 114-123.
+ informació    
Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Pladevall-Izard, E.; Espuny, J.; Escolà, N.; Tartera, J.; Carrillo, E. 2019
Restauració de molleres a la Font Grossa (Espot).
In: La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: XI Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 191 - 201. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Batriu, E.; Pladevall-Izard,E.; Espuny, J.; Anadon-Rosell, A.; Mercadé, A.; Ferré, A.; Carrillo, E. 2019
Habitats of Community Interest in the mires of Aigüestortes and Alt Pallars: distribution, impacts and threats.
In: Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Buchaca, T.; Ventura, M. (coord). LIFE+ LimnoPirineus: conservation of aquatic habitats and species in high mountains of the pyrenees. Technical Report: 84-100.
+ informació    
Pladevall-Izard, E.; Pérez-Haase, A.; Espuny, J.; Escolà, N.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2019
Sobrepastura a les molleres dels Pirineus: l'exclusió ramadera com a estratègia de conservació passiva.
In: La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: XI Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 63 - 71. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
2018
Articles
Bjorkman, A.D.; Myers-Smith, I.H.; Elmendorf, S.C.; [...]; Anadon-Rosell, A.; [...]; Grau, O.; [...]; Ninot, J.M.; [...]; Weiher, E. 2018
Plant functional trait change across a warming tundra biome.
Nature, Volume 562, Issue 7725, 4 October 2018: 57-62. DOI: 10.1038/s41586-018-0563-7
[resum]
Bjorkman, A:D.; Myers-Smith, I.H.; Elmendorf, S.C.; [...]; Anadon-Rosell, A.; [...]; Grau, O.; [...]; Ninot, J.M.; [...]; Zamin, T. 2018
Tundra Trait Team: A database of plant traits spanning the tundra biome.
Global Ecology and Biogeography, Volume 27, Issue 12, Decembre 2018: 1402-1411. https://doi.org/10.1111/geb.12821
[resum]
Espuny, J; Pérez-Haase, A.; Anadon-Rosell, A.; Pladevall, E.; Batriu, E.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2018
Experimentació per a la restauració d’hàbitats dominats per Sphagnum als Pirineus centrals.
Botanique, 4: 21-24
Ninot, J.M.; Illa, E.; Carrillo, E. 2018
The Alpine vegetation of the Pyrenees, a contrasting assemblage of plant communities, life strategies, and biogeographic sources.
Botanique, 4: 93-102.
[resum]
Altres publicacions
Carreras, J.; Ferré, A.; Vigo, J.; Guardiola, M.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Salvat, A. 2018
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VIII. 8 Terres agrícoles i àrees antròpiques. Edició revisada 2017.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 182 pp.
+ informació    
Terrádez, J.; Arauzo, I.; Atauri, J.A.; Ninot, J.M.; Claramunt, B.; Morcelle, S.; García-González, R.; Masó-Ferrerons, G. 2018
Biodiversidad de montaña: fauna.
El Cambio climático en los Pirineos: impactos, vulnerabilidades y adaptación. Bases de conocimiento para la futura estrategia de adaptación al cambio climático en los Pirineos: 23 - 35. OPCC-CTP.
+ informació    
2017
Articles
Anadon-Rosell, A.; Hasibeder, R.; Palacio, S.; Mayr, S.; Ingrish, J.; Ninot, J.M.; Nogués, S.; Bahn, M. 2017
Short-term carbon allocation dynamics in subalpine dwarf shrubs and their responses to experimental summer drought.
Environmental and Experimental Botany, 141: 92-102
[resum]
Anadon-Rosell, A.; Ninot, J.M.; Palacio, S.; Grau, O.; Nogués, S.; Navarro, E.; Sancho, M.C.; Carrillo, E.  2017
Four years of experimental warming do not modify the interaction between subalpine shrub species.
Oecologia, 183: 1167-1181
[resum]
Cudlín, P.; Klopcic, M.; Tognetti, R.; Mális, F.; Alados, C.L.; Bebi, P.; Grunewald, K.; Zhiyanski, M.; Andonowski, V.; Hofgaard, A.; La Porta, N.; Hlasny, T.; Bratanova, S.; Edwards, M.; Skalák. P.; Ninot, J.M.; Kachaunova, E.; Rigling, A.; Wielgolaski. 2017
Drivers of treeline shift in different European mountains.
Climate Research, 73: 135-150     DOI: 10.3354/cr01465
+ informació    
Grau, O.; Geml, J.; Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Semenova, T.; Peñuelas, J. 2017
Abrupt changes in the composition and function of fungal communities along an environmental gradient in the High Arctic.
Molecular Ecology, 26 (18): 4798-4810.    DOI: 10.1111/mec.14227
+ informació    
Illa, E.; Ninot, J.M.; Anadon-Rosell, A.; Oliva, F. 2017
The role of abiotic and biotic factors on functional structure and processes of alpine subshrub communities.
Folia Geobotanica, 52 (2): 199-215.    DOI: 10.1007/s12224-017-9296-x
[resum]
Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M. 2017
Hydrological heterogeneity rather than water chemistry explains the high plant diversity and uniqueness of a Pyrenean mixed mire.
Folia Geobotanica, 52 (2): 143-160.    DOI: 10.1007/s12224-017-9291-2
[resum]
Altres publicacions
Calafat, A.; Vírseda, S.; Lovera, R.; Lucena, J.R.; Bladé, C.; Rivero, L.; Ninot, J.M. 2017
Resiliencia en sistemas dunares litorales altamente antropizados: la restauración del sistema dunar de la playa del Remolar (Viladecans, Barcelona).
Geo-Temas 17 - IX Jornadas de Geomorfología Litoral (Menorca, 2017): 179-182
+ informació    
Catalan, J.; Ninot, J.M.; Aniz, M.M. 2017
The high mountain conservation in a changing world.
In: Catalan, J.; Ninot, J.M.; Aniz, M.M. (eds.), High mountain conservation in a changing world, Advances in global change research, 62: 3-36. Springer.
+ informació    
Catalan, J.; Ninot, J.M.; Aniz, M.M. (eds.) 2017
High mountain conservation in a changing world.
Advances in global change research, 62. Springer.
+ informació    
Ninot, J.M.; Anadon-Rosell, A.; Caminal, M.; Carrillo, E.; Grau, O.; Illa, E.; Lloret, F.; Nogués, S.; Talavera, M. 2017
Los arbustos de alta montaña y los cambios de paisaje en el parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: Amengual, P. (ed.), Proyectos de investigación en parques nacionales: 2012-2015, Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Madrid.
+ informació    
Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Ferré, A. 2017
The Pyrenees.
In: Loidi, J. (ed.), The Vegetation of the Iberian Peninsula, Plant and Vegetation, 12: 323-366. Springer.
[resum]
2016
Articles
Ameztegui, A.; Coll, L.; Brotons, L.; Ninot, J.M. 2016
Land-use legacies rather than climate change are driving the recent upward shift of the mountain tree line in the Pyrenees.
Global Ecology and Biogeography, 25: 263-273
+ informació    
Anadon-Rosell, A.; Palacio, S.; Nogués, S.; Ninot, J.M. 2016
Vaccinium myrtillus stands show similar structure and functioning under different scenarios of coexistence at the Pyrenean treeline.
Plant Ecology 217 (9): 1115-1128
+ informació    
Altres publicacions
Anadon-Rosell, A.; Borrull, C.; Seguer, N.; Palacio, S.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2016
Efectes de l'increment de temperatura en el creixement de Vaccinium myrtillus en diferents règims de coexistència a la treeline.
In: X Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 243-246. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ informació    
Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Font, X.; Ninot, J.M.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L.; Aymerich, P.; Guardiola, M.; Salvat, A. 2016
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum IV. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (Vegetació arbustiva). Edició revisada 2016
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 310 pp.
+ informació    
Carreras, J.; Carrillo, E.; Font, X.; Ninot, J.M.; Masalles, R.M.; Mercadal, G.; Vilar, L.; Guardiola, M.; Salvat, A. 2016
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum V. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (Prats i pastures). Edició revisada 2016
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 234 pp.
+ informació    
Colomer, J.; Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Carrillo, E. 2016
Estudi ecològic i florístic de les molleres de Trescuro (Espot).
In: X Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 131-138. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ informació    
Ninot, J.M.; Anadon-Rosell, A.; Carrillo, E.; Grau, O.; Illa, E.; Lloret, F.; Talavera, M. 2016
Els arbusts d'alta muntanya en el context dels canvis de vegetació.
In: X Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 115-129. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ informació    
2015
Articles
Batriu, E.; Ninot, J.M.; Pino, J. 2015
Filtering of plant functional traits is determined by environmental gradients and by past land use in a Mediterranean coastal marsh.
Journal of Vegetation Science, 26(3): 492-500.     DOI: 10.1111/jvs.12251
+ informació    
Batriu, E.; Ninot, J.M.; Pino, J. 2015
Interactions between transplants of Phragmites australis and Juncus acutus in Mediterranean coastal marshes: The modulating role of environmental gradients.
Aquatic Botany, 124: 29-38
+ informació    
Altres publicacions
Carrillo, E.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L.; Guardiola, M.; Salvat, A. 2015
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VII. 5 Molleres i aiguamolls. 6 Roques, tarteres, glaceres, coves. Edició revisada 2015
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 224 pp.
+ informació    
Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2015
A l’est de l’Edèn.
El Portarró, 35: 18-19
+ informació    
Talavera-Roma, M.; Ninot, J.M.; Solé, A. 2015
Organic wild species crops: a tool to recover traditional knowledge, and to enhance biodiversity, food security and sustainable rural development.
Acta fytotechnica et zootechnica, 18: 62-64
+ informació    
Ventura, M.; Buchaca, T.; Miró, À.; Sabás, I.; Gacia, E.; Puig, M.; Ballesteros, E.; Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Pou-Rovira, Q. 2015
La dama i el rodamón. Life LimnoPirineus: conservació d’ambients aquàtics d’alta muntanya.
El Portarró, 35: 26-27
+ informació    
2014
Articles
Grau, O.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Callaghan, T.V. 2014
Plant co-existence patterns and High-Arctic vegetation composition in three common plant communities in north-east Greenland.
Polar Research 33, 19235.     http://dx.doi.org/10.3402/polar.v33.19235
+ informació    
Altres publicacions
Aymerich, P.; Cambra, J.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Ferré, A.; Font, X.; Guardiola, M.; Masalles, R.M.; Mercadé, A.; Ninot, J.M.; Salvat, A.; Vigo, J.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L. 2014
Cartografia dels hàbitats a Catalunya. Versió 2. Manual d'interpretació.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 360 pp.
+ informació    
Ninot, J.M.; Ferré, A.; Carrillo, E. 2014
Vegetació.
In: Boixadera et al. (coords.), Els sòls de Catalunya. Val d'Aran. Monografies Tècniques, 4: 36-38. ICGC-DAAM-Conselh Generau d'Aran. 184 pp.
+ informació    
Mapes
Illa, E.; Soriano, I.; Gesti, J.; Carreras, J.; Ninot, J.M. 2014
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 444 (Flix)   [mapa].
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/65130
2013
Articles
Barrio, I.; Bueno, C.G.; Nagy, L.; Palacio, S.; Grau, O.; Munilla, I.; García, M.B.; García-Cervigón, A.I; Gartzia, M.; Gazol, A.; Lara-Romero, C.; Anadon-Rosell, A.; Ninot, J.M.; Chocarro, C.; Alados, C.L.; Fillat, F.; Zamora, R. 2013
Alpine ecology in the Iberian Peninsula: what do we know and where should we go?
Mountain Research and Development 33(4): 437-442.
+ informació    
Batriu, E.; Ninot, J.M.; Rovira, P.; Pino, J. 2013
Plant communities partially reflect environmental gradients in humanized landscapes: a case study in the Llobregat delta marshes.
Phytocoenologia 43(3-4): 183-191.
+ informació    
Ferré, A.; Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Monje, X.; Vigo, J. 2013
From vegetation mapping to a prediction for landscape evolution in the Catalan Pyrenees.
Colloques Phytosociologiques XXIX: 227-235.
+ informació    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Cornelissen, J.H.C.; Callaghan, T.V. 2013
Similar tree seedling responses to shrubs and to simulated environmental changes at Pyrenean and subarctic treelines.
Plant Ecology and Diversity 6(3-4): 329-342.
[resum]
Guardiola, M.; Petit, A.; Carrillo, E.; Pérez-Haase, A.; Batriu, E.; Ninot, J.M. 2013
Aportacions a la flora dels Pirineus centrals (II).
Orsis 27: 261-286.
+ informació    
Jorba, M.; García, C.; Ninot, J.M. 2013
Efectos de la aplicación de biosólidos en plantaciones de especies leñosas para restauración de canteras de caliza mediterráneas.
Ecología 25: 109-118.
+ informació    
Lluent, A.; Anadon-Rosell, A.; Ninot, J.M.; Grau, O.; Carrillo, E. 2013
Phenology and seed setting success of snowbed plant species in contrasting snowmelt regimes in the Central Pyrenees.
Flora 208: 220-231.
+ informació    
Ninot, J.M. 2013
Ramon M. Masalles i Saumell, botànic, blancafortí i mestre de naturalistes.
Aplec de Treballs 31: 19-33.
+ informació    
Ninot, J.M.; Ferré, A.; Grau, O.; Font, X.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E. 2013
Environmental drivers and plant species diversity in the Catalan and Andorran Pyrenees.
Lazaroa 34: 89-105.
+ informació    
Ninot, J.M.; Grau, O.; Carrillo, E.; Guàrdia, R.; Lluent, A.; Illa, E. 2013
Functional plant traits and species assemblage in Pyrenean snowbeds.
Folia Geobotanica 48: 23-38.
+ informació    
Altres publicacions
Anadon-Rosell, A.; Palacio, S.; Ninot, J.M. 2013
Caracterització de la morfologia funcional i l'estructura d'edats de Vaccinium myrtillus a l'ecotò d'un bosc subalpí.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 157-165. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ informació    
Casas, C.; Bruch, H.; Casals, P.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2013
Caracterització edàfica dels boscos de pi negre de nova formació al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 97-108. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ informació    
Grau, O.; Ninot, J.M. 2013
Els boscos d’alta muntanya.
In: Bueno, D. (dir.), Ecosistemes dels Països Catalans: 176-177. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Grau, O.; Ninot, J.M.; Blanco-Moreno, J.M. 2013
Interaccions entre arbre i arbust al llarg de l'ecotò entre el bosc i els prats alpins al Pirineu central.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 91-95. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ informació    
Guardiola, M.; Ninot, J.M. 2013
Els roquissars de muntanya.
In: Bueno, D. (dir.), Ecosistemes dels Països Catalans: 214-215. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Guardiola, M.; Petit, A.; Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Pérez-Haase, A.; Giménez, G. 2013
Llista vermella de la flora vascular del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 139-147. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ informació    
Pérez-Haase, A.; Illa, E.; Ninot, J.M. 2013
Les molleres i les congesteres.
In: Bueno, D. (dir.), Ecosistemes dels Països Catalans: 202-203. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Talavera, M.; Ninot, J.M.; Carrillo, E. 2013
Estudi de la producció i la qualitat de llavor de Pinus uncinata Ram. ex DC. al llarg del gradient altitudinal.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 167-171. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ informació    
2012
Articles
Grau, O.; Ninot, J.M.; Blanco-Moreno, J.M.; van Logtestijn, R.S.P.; Cornelissen, J.H.C.; Callaghan, T.V. 2012
Shrub-tree interactions and environmental changes drive treeline dynamics in the Subarctic.
Oikos 121(10): 1680-1690     DOI: 10.1111/j.1600-0706.2011.20032.x.
+ informació    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Ferré, A.; Font, X.; Grytnes, J.-A. 2012
Altitudinal species richness patterns of vascular plants in the south-eastern Pyrenees and nearby mountains of Catalonia.
Plant Ecology and Diversity 5(1): 115-126.
+ informació    
Jiménez-Alfaro, B.; Fernández Pascual, E.; Díaz González, T.E.; Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M. 2012
Diversity of rich-fen vegetation and related plant specialists in mountain refugia in the Iberian Peninsula.
Folia Geobotanica 47(4): 403-419.
+ informació    
Ninot, J.M.; Font, X.; Masalles, R. M.; Vigo, J. 2012
Syntaxonomic conspectus of the vegetation of Catalonia and Andorra. II: Ruderal communities.
Acta Botanica Barcinonensia 53: 113-189.
+ informació    
Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; Batriu, E.; Ninot, J.M. 2012
Diversitat de comunitats vegetals a les molleres de la Vall d’Aran (Pirineus centrals).
Acta Botanica Barcinonensia 53: 61-112.
+ informació    
2011
Articles
Batriu, E.; Pino, J; Rovira, P.; Ninot, J.M. 2011
Environmental control of plant species abundance in a microtidal Mediterranean saltmarsh.
Applied Vegetation Science 14: 358-366.
+ informació    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Callaghan, T.V. 2011
Interaccions entre la comunitat arbustiva de neret i el pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu 2010: 64-65.
+ informació    
Jorba, M.; Ninot, J. M.; Vallejo, R.V. 2011
Respuesta de las intervenciones de restauración a medio plazo: resultados del proyecto EcoQuarry en Cataluña.
Cemento Hormigón 947: 48-58.
Altres publicacions
Carrillo, E.; Mercadé, A.; Ferré, A.; Carreras, J.; Ninot, J.M. 2011
Aportacions al coneixement de la flora d'Andorra.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 101-110. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Callaghan, T.V. 2011
Efecte dels arbusts en la dinàmica del límit superior del bosc de pi negre en resposta a simulacions de canvis ambientals als Pirineus centrals.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 165-170. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Font, X.; Ferré, A.; Grytnes, J.-G. 2011
Trends in altitudinal distribution of plant diversity in the Catalan Pyrenees.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 171-180. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Guardiola, M.; Petit, A.; Aymerich, P.; Pérez-Haase, A.; Mercadé, A.; Batriu, E.; Blanco-Moreno, J.M.; Illa, E.; Grau, O.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011
Coneixem bé la flora pirinenca? Els Pirineus catalans occidentals segueixen sorprenent.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 181-190. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo,E.; Casals, P.; Casas, C.; Grau, O.; Gutiérrez, E.; Montané, F.; Puente, A. 2011
Reforestación natural en el dominio de Pinus uncinata del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: Ramirez, L.; B. Asensio (eds.), Proyectos de investigación en parques nacionales: 2007-2010: 139-158.
+ informació    
Pérez-Haase, A.; Batriu, E.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011
Estudi ecològic de les molleres de la Vall d'Aran.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 343-348. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Puente, A.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011
Canvis de la vegetació en el domini potencial del bosc de pi negre al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en el període 1956-2008.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 357-365. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
2010
Articles
Font, X.; Rodríguez-Rojo, M.P.; Acedo, C.; Biurrun, I.; Fernández-González, F.; Lence, C.; Loidi, J.; Ninot, J.M. 2010
SIVIM: an on-line database of Iberian and Macaronesian vegetation.
Waldökologie, Landschaftsforschung un Naturschutz 9: 15-22.
+ informació    
Jorba, M.; De Dios, J.; Ninot, J.M. 2010
Evolución vegetal a medio plazo de parcelas restauradas según distintos tratamientos en canteras de caliza.
Ingeopres 196: 25-28.
+ informació    
Altres publicacions
Carrillo, E.; Casas, C.; Marmí, J.; Bagaria, G.; Puente, A.; Carreras, J.; Ninot, J.M. 2010
Reforestació de l'estatge subalpí per boscos de Pinus uncinata: diversitat i estructura.
In: VIII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 67-76. Generalitat de Catalunya, Lleida.
+ informació    
Ferré, A.; Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Carrillo, E. 2010
La vegetació de les Planes de Son i la mata de València: cartografia d'hàbitats i valoració naturalística.
In: J. Germain (ed.), Els sistemes naturals de les Planes de Son i la mata de València: 327-378. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 16. Barcelona.
+ informació    
Guardiola, M.; Petit, A.; Ninot, J.M. 2010
Seguiment de les poblacions de Xatardia scabra (julivert d'isard), Potentilla gr. pensylvanica i Woodsia alpina al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
In: VIII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 89-100. Generalitat de Catalunya, Lleida.
+ informació    
Jorba, M.; Oliveira, G.; Josa, R.; Vallejo, V.R.; Alcañiz, J.M.; Hereter, A.; Cortina, J.; Correia, O.; Ninot, J.M. 2010
Manual per a la restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 106 pp.
+ informació    
Ninot, J.M.; Batriu, E.; Mercadé, A.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; March, S.; Salvat, A. 2010
Flora vascular de les Planes de Son i la mata de València.
In: J. Germain (ed.), Els sistemes naturals de les Planes de Son i la mata de València: 255-325. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 16. Barcelona.
+ informació    
2009
Articles
Batllori E.; Camarero, J.J.; Ninot, J.M.; Gutiérrez, E. 2009
Seedling recruitment, survival and facilitation in alpine Pinus uncinata treeline ecotones. Implications and potential responses to climate warming.
Global Ecology and Biogeography 18: 460-472.
+ informació    
Batllori, E.; Blanco-Moreno, J.M.; Ninot J.M.; Gutiérrez, E.; Carrillo, E. 2009
Vegetation patterns at the alpine treeline ecotone: the influence of tree cover on abrupt changes in species composition of alpine communities.
Journal of Vegetation Science 20: 814-825. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2009.01085.x.
+ informació    
Ferré, A.; Font, X.; Ninot, J.M. 2009
Two new websites on vegetation information.
Acta Botanica Barcinonensia 52: 129-132.
+ informació    
Grau, O.; Ninot, J.M. 2009
Estudi de l'efecte del neret en la regeneració del pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, any 2007: 28. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya.
+ informació    
Grau, O.; Ninot, J.M. 2009
Estudi de l'efecte del neret en la regeneració del pi negre al límit superior del bosc: respostes a simulacions de canvis ambientals.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, any 2008: 48. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya.
+ informació    
Guardiola, M.; Petit, A.; Ninot, J.M. 2009
Aportacions a la flora dels Pirineus centrals.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 75:31-40.
+ informació    
Ninot, J.M.; Quadrada, R.V.; Carrillo, E. 2009
Vegetació del massís de la Fembra Morta (Anoia, Catalunya central).
Miscellanea Aqualatensia 9: 11-136.
+ informació    
Altres publicacions
Jorba, M.; Oliveira, G.; Josa, R.; Vallejo, R.; Alcañiz, J.M.; Hereter, A.; Cortina, J.; Correia, O.; Ninot, J.M. 2009
Restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani: procés i avaluació.
In: II Monografies del Foix: 33-37. Diputació de Barcelona.
+ informació    
2008
Articles
Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carrillo, E.; Carreras, J.; Ferré, A.; Gutiérrez, E. 2008
Timberline structure and limited tree recruitment in the Catalan Pyrenees.
Plant Ecology and Diversity 1: 47-57.
+ informació    
Ninot, J.M.; Ferré, A. 2008
Plant diversity across five vegetation belts in the Pyrenees (Catalonia, Spain).
Collectanea Botanica 27: 65-74.
+ informació    
Ninot, J.M.; Grau, O.; Batllori, E.; Camarero, J.J.; Carrillo, E. 2008
Winter drought impairs pine regeneration at the Pyrenean treeline.
In: Droughts: Causes, Effects and Predictions; Sánchez, J.M. (ed.). Nova Science Publishers, Inc. Nova York.
+ informació    
Ninot, J.M.; Petit, A.; Casas, C. 2008
On the Role of Soil Seed Bank of Rich Pasture Communities in a Fragmented Submediterranean Landscape.
In: Grasslands: Ecology, Management and Restoration; Schröder, H.G. (ed.). Nova Science Publishers, Inc. Nova York.
+ informació    
Sáez, L.; Molero, J.; Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Guardiola, M.; Guàrdia, L.; Macías, C.; Aymerich, P. 2008
Noves contribucions al coneixement de la flora vascular del massís de Boumort (Prepirineus ibèrics, NE de la península Ibèrica)
Orsis 23: 137-162
+ informació    
Altres publicacions
Carrillo, E.; Brugués, M.; Carreras, J.; Cros, R.M.; Ferré, A.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Ruiz, E. 2008
Singularitat de la vegetació de les reserves integrals de Trescuro i d'Aiguamòg.
In: VII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 177-192.
+ informació    
Carrillo, E.; Mercadé, A.; Ninot, J.M.; Carreras, J.; Ferré, A.; Font, X. 2008
Check-list i Llista Vermella de la Flora d'Andorra.
CENMA, Andorra la Vella.
+ informació    
Guardiola, M; Petit, A.; Ninot, J.M. 2008
El banc de llavors del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: VII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 145-160.
+ informació    
Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M. 2008
Caracterització florística i ecològica de les molleres de la Bassa Nera (Aiguamòg).
In: VII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 193-213.
+ informació    
Mapes
Carreras, J.; Carrillo, E.; Font, X.; Ninot, J.M.; Soriano, I.; Pérez-Prieto, D. 2008
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 254 (Gósol), 2a edició   [mapa].
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64803
Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A. 2008
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 181 (Esterri d'ÀneuFlix), 2a edició   [mapa].
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64802
2007
Articles
Batllori, E.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Gutiérrez, E.; Ninot, J.M. 2007
Estudi de la regeneració del pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2006: 42-43. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Casas, C.; Ninot, J. M. 2007
Soil water regime through contrasting pasture communities in a submediterranean landscape.
Journal of Hydrology 335: 98-108.
+ informació    
Jorba, M.; Ninot, J.M.; Vallejo, R. 2007
Las siembras en la revegetación de zonas afectadas por minería
Ingeopres: Actualidad técnica de ingeniería civil, minería, geología y medio ambiente 166: 30-35
+ informació    
Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Font, X.; Carreras, J.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Soriano, I.; Vigo, J. 2007
Altitude zonation in the Pyrenees. A geobotanic interpretation.
Phytocoenologia 37: 371-398.
+ informació    
Vigo, J.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2007
El catàleg florístic dels Països Catalans. Addicions i modificacions introduïdes en la tercera edició de la Flora Manual dels Països Catalans.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 73: 35-43.
+ informació    
Vigo, J.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2007
A propòsit de les plantes naturalitzades.
L'Atzavara, 15: 73-82.
+ informació    
2006
Articles
Aymerich, P. (editor); Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Ninot, J.M. 2006
Observacions de flora.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2005: 15-23. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Gutiérrez, E.; Ninot, J.M. 2006
Dinàmica espacial i temporal de l’ecotò superior del bosc de Pinus uncinata als Pirineus.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2005: 50-51. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Batllori, E.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Gutiérrez, E.; Ninot, J.M. 2006
Estudi de la regeneració del pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2005: 48-49. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2006
Els botànics al Parc.
El Portarró 19:19-21.
Illa, E,; Carrillo, E.; Ninot, J. M. 2006
Patterns of plant traits in Pyrenean alpine vegetation.
Flora 201: 528-546.
+ informació    
Altres publicacions
Cambra, J.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Ferré, A.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.; Vigo, J. 2006
Cartografia dels Hàbitats de Catalunya. Manual d'interpretació.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Font, J.; Font, X.; Gesti, J.; Ninot, J.M.; Vilar, L. 2006
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum IV. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (vegetació arbustiva).
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 280 pp.
Carreras, J.; Carrillo, E.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Vilar, L. 2006
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum V. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (prats i pastures).
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 204 pp.
Carreras, J.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Vigo, J. 2006
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum VIII. 8 Terres agrícoles i àrees antròpiques.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 204 pp.
Mapes
Carrillo, E.; Ninot, J. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Esterri d'Àneu (181).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ninot, J. M. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full El Pont de Suert - Sort (213-214).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ninot, J. M. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Bellver de Cerdanya (216).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ninot, J. M. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Favara de Matarranya (443).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ninot, J. M. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Flix (444)
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ninot, J. M.; Pino, J. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Cornudella de Montsant (445).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ninot, J. M.; Vigo, J. 2006
Mapa de vegetació Catalunya 1:50.000. Memòria del full el Pont de Suert 213 (32-10), Sort 214 (33-10)
IEC & Universitat de Barcelona.
2005
Articles
Carrillo, E.; Mercadé, A.; Ninot, J. M.; Carreras, J.; Ferré, A. 2005
La flora d'Andorra: llista vermella.
Hàbitats 11: 34-41.
+ informació    
Ferré, A., Carreras, J., Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2005
Assessing the natural interest of the landscape of Andorra, a mountain country under contrasting change of land use.
Acta Botanica Gallica 152(4): 443-455.
+ informació    
Illa, E.; Ninot, J. M. 2005
Aportación al conocimiento de la estructura funcional de los pastos alpinos de los Pirineos catalanes.
Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 141: 175-182.
+ informació    
Marull, J.; Pino, J.; Carreras, J.; Ferré, A.; Cordobilla, M.J.; Llinàs, J.; Rodà, F.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2005
Primera proposta d’índex de valor del patrimoni natural de Catalunya (IVPN), una eina cartogràfica per a l’avaluació ambiental estratègica.
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 72: 115-138.
+ informació    
Altres publicacions
Bolòs, O., Vigo, J., Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2005
Flora manual dels Països Catalans (3a ed. revisada i augmentada).
Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 1310 pp.
+ informació    
Carrillo, E.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2005
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum VII. 5 Molleres i aiguamolls. 6 Roques, tarteres, glaceres, coves.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona.
2004
Articles
Lobo, A.; Legendre, P.; Rebollar, J.L.G.; Carreras, J.; Ninot, J.M. 2004
Land cover classification at a regional scale in Iberia: separability in a multi-temporal and multi-spectral data set of satellite images
International Journal of Remote Sensing 25(1): 205-213
+ informació    
Altres publicacions
Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M. 2004
Patrons biogeogràfics a la flora de les molleres dels Pirineus catalans.
In: VI Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 117-132. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ informació    
2003
Articles
Carrillo, E.; Ferré, A.; Granier, G.; Ninot, J.M. 2003
Evaluación del interés natural del Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a partir de la cartografía de hábitats CORINE.
Acta Botanica Barcinonensia 49: 257-374.
+ informació    
Casas, C.; Ninot, J.M. 2003
Correlation between species composition and soil properties in the pastures of Plana de Vic (Catalonia, Spain).
Acta Botanica Barcinonensia 49: 291-310.
+ informació    
Ninot, J.M. 2003
A new Centre for Documentation on Plant Biodiversity
Acta Botanica Barcinonensia 48: 226-228
+ informació    
Altres publicacions
Vigo, J.; Soriano, I.; Carreras, J.; Aymerich, P.; Carrillo, E.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2003
Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes (prepirineus orientals ibèrics)
Monografies del Museu de Ciències Naturals, 1. Barcelona. 407 pp.
+ informació    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu