M. Paz Sandín Esteban

Professora del Dpt. MIDE de la Facultat d’Educació (UB). Membre de l’equip fundador l’any 1992 del GREDI. Membre del grup d’innovació docent consolidat MideMe.

Àmbits d’especialització / Línies de recerca:

Indagació narrativa en l’ensenyament i l’aprenentatge
Investigació qualitativa. Anàlisi de dades qualitatives, CAQDAS
Joves, immigració, èxit educatiu, resiliència, xarxes personals
Metodologia d’anàlisi de xarxes (Social Network Analysis)